گروههای آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی

مرتبه
تاریخ : شنبه 20 اردیبهشت 1393

بسم الله الرحمن الرحیم


http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/arjang.JPGhttp://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1307177/000081.jpg     

از مرز سه میلیون بازدید عبور کردیم

تبریک به همه نویسندگان و مولفین وب سایت گروههای آموزشی ناحیه2 بهارستان
همکاران ارجمند، برای ارتباط هر چه بیشتر با سرگروه های درسی و پرسش و پاسخ

در قسمت کلینیک مجازی درس به درس کلیک رنجه کنید.

با تشکر، علی ارژنگ


http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/2.bmp

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/1.bmpارتباط با سرگروه های درسی متوسطه دوره دوم

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2815%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2816%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2818%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2819%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2820%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2821%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2822%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2823%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2824%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2825%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2826%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2810%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2811%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%283%29.bmp
  کلینیک مجازی تاریخارتباط با سرگروه های درسی فنی حرفه ای و کار دانش

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2812%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2813%29.bmp

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%2814%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%289%29.bmp

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%288%29.bmpارتباط با سرگروه های درسی متوسطه دوره اول

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%281%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%282%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%283%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%284%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%285%29.bmp
http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%286%29.bmp  http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/gbaharestan2.ir%20%287%29.bmp.bmpارتباط با سرگروه های درسی ابتدایی

http://piclog.persiangig.com/arjang_clinic/3.bmp


برچسب ها: کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی بهارستان ناحیه 2،
ارسال توسط گروه های آموزشی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 6 آذر 1398
ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 2
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 6 آذر 1398
با توجه به تاثیرات فزاینده وسایل ارتباطی نوین بر جوامع جهان سوم تلاش در سه حوزه زیر ضروری می نماید:

 

1- شناخت ماهیت و عملکرد رسانه هایی که پیوسته در حال تغییرند.

2- تعیین نیازهای فرهنگی مخاطب در جامعه خودی

3- چگونگی برخورد گریزناپذیر با پیام های روزافزون رسانه های جمعی بیگانه و استفاده مطلوب از آن بخش از صنایع فرهنگی آنها که می تواند مایه ترقی و پیشرفت جوامع جهان سوم و در حال توسعه باشد.

 

جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، تاثیرات وسایل ارتباط جمعی بر جامعه و نیز تاثیرپذیری آن از جامعه را با رویکردی جامعه شناختی با تاکید بر وسایل ارتباطی نوین مورد بررسی قرار می دهد. درک این موضوع مستلزم آگاهی از نقش ها و کارکردهای وسایل ارتباطی از یکسو و فهم ویژگی های جوامع جدید در هزاره سوم از سوی دیگر است.

 

 

 

چرا ارتباط؟

ارتباط انسان ها ، سنگ بنای جامعه انسانی است و بدون آن فرهنگ هرگز به عنوان خصیصه ی انسانی پدید نمی آید از جانب دیگر گسترش ارتباطات الکترونیک ، جامعه جدید را چنان از جوامع پیشین متمایز ساخته است که برخی عصر نو را عصر ارتباطات می خوانند . وسایل ارتباطی ، خود بر گردونه ارتباطی تأثیری شگرف بر جای می گذارند . این وسایل بر خلاف انتظار پدیدهای خنثی و کاتالیزور نیستند . خود نو پدید می آورد و بر تمامی ارکان جامعه مؤثرند . این وسایل در پیدای عادات تازه ، تکوین فرهنگی جهانی ، تغییر در رفتار و خلق و خوی انسانها و بالاخره ، کوچک شدن کرۀ زمین و همسایگی ملل دور دست ، سهمی شگرف بر عهده دارد.

 

تعریف ارتباط

ارتباط از نظر لغوی واژه ای است عربی از باب افتعال که در فارسی به صورت مصدری به معنای پیوند دادن ، ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی ، پیوند ، پیوستگی و رابطه استعمال می شود . ادوین امری مفهوم ارتباط در معنای عام را ( با توجه خاص به ارتباط اجتماعی ) چنین تعریف می کند : « ارتباط عبارت است از فن انتقال اطلاعات ، افکار و رفتار های انسانی از یک شخص به شخص دیگر. به طور کلی هر فرد برای ایجاد ارتباط با دیگران و انتقال پیام های خود به ایشان از  عنوان: اضافه کن برچسب ها را می توانید با کاما جدا کنید. ارتباط و ارتباطات وسایل ارتباط جمعی hvjfhx hvjfhxhj سر گروه های درسی ناحیه بهارستان2وسایل مختلف استفاده می کند . موقعی که انسان به دیگری نامه می نویسد ، با کتبی مقصود خود را به نظر او می رساند و با وی ارتباط برقرار می سازد. »

 

به تعریفی دیگر از موجز ، لاندبرگ ، شراگ و لارسن ، ارتباط را عبارت از انتقال معانی یا پیام از طریق نمادهای چند می دانند . به نظر آنها زمانی که انسان ها از طریق نمادهای چند به تأثیر بر یکدیگر می پردازند ، در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته اند.

 
ادامه مطلب
برچسب ها: ارتباط و ارتباطات، وسایل ارتباط جمعی، hvjfhx، hvjfhxhj، سر گروه های درسی ناحیه بهارستان2،
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول 99-1398
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 6 آذر 1398

«قفس آهنین» تعبیری است که ماکس وبر در باره پیامدهای منفی مدرنیته به کاربرده است. «استعاره ی قفس آهنین» یکی از برجسته ترین انگاره های وبر برای توصیف انسان در جهان مدرن است. او اعتقاد داشت که عقل‌گرایی در دوران مدرنیته، انسان را به شرایطی سوق می‌دهد که احساس می‌کند در یک قفس آهنین زندگی می‌کند.

ماکس وبر این نوع خاص از عقلانیت را مختص جوامع مدرن دانسته و علت پیدایی آنرا در شاخه کالونیسم مذهب پروتستانتیزم جستجو می کند. او در این زمینه به « عقلانیت معطوف به هدف » اشاره دارد که عمده ترین دغدغه اش کارایی و گرفتن نتیجه است.

در واقع همین توانایی سازماندهی عقلانی در سطحی فراتر باعث شکل گیری و رشد نظام سرمایه داری و پیدایش بوروکراسی و دولتهای قدرتمند اروپایی در اوایل قرن بیستم گردیده است. تحولات ساختاری که تغییرات بنیادینی در زندگی اجتماعی بشر را نشان می دهد و در عین حال که مزایای بسیاری دارد بعضا پیامدهای ناگواری را نیز به همراه آورده و تراژدی اندیشه وبر از همین جا نشات می گیرد که او به عنوان نظریه پرداز مدرنیته نه از افسون زدایی عقلانیت مدرن شادمان است و نه از « قفس آهنین » ی که عقلانیت صوری به ارمغان آورده است. قفس آهنین فرد در واقع نتیجه رشد تکنولوژی فاقد روح ، افزایش تخصص گرایی ، بوروکراسی ، علم گرایی ، ابزارگرایی و ماشینیسم است و دغدغه اصلی ماکس وبر تعمیم عقلانیت نهادینه شده در سازمانهای اجتماعی در زندگی خصوصی افراد ، یعنی خانواده و گروه های اجتماعی است که مفاهیم « فقدان آزادی و فقدان معنی » در زندگی اجتماعی را باز می نماید.

در واقع ماکس وبر موضع بدبینانه ای را اتخاذ می کند و در دنیای عقلانی شده وی یک سری اشیاء ثابت وجود دارد که کنش عقلانی در چهارچوب آن صورت می گیرد. از نظر او مدرنیته با تکامل نهادهای اجتماعی ، قانون مندی حداکثری و تخصص گرایی در همه زمینه ها ، که امکان داوری های اخلاقی و اجتماعی را از دوش افراد برداشته و به سازمانهای اجتماعی در فراسوی افراد واگذار می کند ، مشخص می گردد که در این میان فرد اسیر ساختارهای عقلانی شده جامعه است. او در مقابل این تحولات به شکلی انتزاعی و با تمایزگذاری میان جهان عینی و جهان ذهنی و تاثیر جهان ذهنی بر جهان عینی و با طرح مفاهیمی همچون « کنش معطوف به ارزش » در مقابل « کنش معطوف به هدف » ، و بحث در ارتباط با مفاهیم انتزاعی همچون « اخلاق اعتقاد » در مقابل « اخلاق مسئولیت » ، سعی دارد راهکارهایی برای فرار از وضعیت موجود بیابد اما در نهایت موضع مایوسانه ای اتخاذ کرده و تحولات پیش رو را « اجتناب ناپذیر » و « گریزناپذیر » می داند.

به طور کلی چنین به نظر می رسد که ماکس وبر تنها به تبیین و ذکر روایت های متفاوتی از عقل گرایی در جامعه مدرن بسنده کرده و آنچنان سیطره عقلانیت صوری را بر نظام اقتصادی و در مرحله بعد بر نظامهای اجتماعی و فرهنگی وسیع می بیند که نمی تواند راه حلی برای برون رفت از وضع موجود و قفس آهنینی که خود را در آن گرفتار می بیند ارائه نماید.

 

یورگن هابرماس و تحول عقل گرایی پسامدرن

هابرماس در واقع کارش را از آن جایی آغاز می کند که ماکس وبر تمام می کند. او هم همچون وبر بر فرد انسانی و آگاهی او تاکید دارد اما در رویکردی بسیار متمایز از مدرنیته به عنوان « پروژه ایی ناتمام » یاد می کند و لازمه و پیش زمینه توسعه اجتماعی را در توسعه انسانی دانسته و بیماری جامعه معاصر را « فقدان مفاهمه » یا وجود « ارتباط کژدیسه و تحریف شده » معرفی می کند. جهان در معنای هابرماسی با تفهم آغاز می گردد که در آن اشیاء بیرونی لزوما ثابت نبوده و امکان شکستن چهارچوبهای موجود بر مبنای ادراکات وجدانی امکان پذیر است. هابرماس به نسبت وبر بسیار خوشبین تر بوده و در فردیت او انگیزه بسیار بیشتری برای رهایی وجود دارد و در این موضع از ماکس وبر جدا شده و راه متفاوتی را پیش می گیرد.

در اندیشه هابرماس توسعه انسانی در « ارتباط با دیگری » معنا می یابد و از طریق « عقلانیت معطوف به فهم » ، و « کنش ارتباطی » یعنی شیوه هایی که انسانها یکدیگر را می فهمند و کنشهایشان را در سازمان اجتماعی جهت می دهند ، تحقق می پذیرد.

عقلانیت معطوف به فهم ، رویه ای دیگری از عقل گرایی است که فرد را در کنش های متقابل خویش توانمند می سازد و او را در اداره و برقراری رابطه قدرتمند می کند. این توانایی که بر مبنای داوری های وجدانی شکل می گیرد ، پیشرفته ترین نوع اخلاقیات یا قانون ( معیارهای رویه ای پساقراردادی ) را نشان می دهد که در واقع از اخلاقیات مبتنی بر ارزشهای سنتی و قراردادی گذشته و بر عقل گرایی در تمامی سطوح و ساحتهای زندگی اجتماعی تاکید داشته و حتی لزوم برخی کنشهای غیرعقلانی فرد را پذیرفته و امکان خلاقیت و توانایی عمل بر وفق تامل عقلانی ( در مقابل تحلیل عقلانی ، ماکس وبر ) بر مبنای صداقت انسانی را امکان پذیر می سازد.

و این رویه ای از عقلانی شدن یا « خرد » گرایی ( عقلانیت جوهری در مقابل عقلانیت صوری ) می باشد که اخلاق را به سوی نهادمند شدن در جامعه پیش می برد و منشاء آن را از نهادمند شدن در ضمیر انسانها از طریق « کنش معطوف به فهم » جستجو می کند. نهادمند شدن اخلاق در جامعه به معنای پذیرفتگی همگانی از سوی افراد می باشد که الزام آوری ایی همچون قوانین حقوقی و اجتماعی دارد و در عین حال ، متفاوت از آن ، امکان آزادی انتخاب ، ارزشگذاری و عمل بر حسب وجدان انسانی را باز می گذارد.ادامه مطلب
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول 99-1398

چهل و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد روز شنبه 25 آبان ماه 98 در سالن سجادیه مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 بهارستان آغاز به کار کرد
آغاز به کار چهل و نهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد ناحیه 2 بهارستان جشنواره بین المللی فیلم رشد افتتاحیه ناصر لطفی فیلم رشد شهرستان بهارستان بخش بوستان نسیم شهر

به گزارش دفتر اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه 2 بهارستان ، آئین افتتاحیه چهل و نهمین جشنواره بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 بهارستان با حضور لطفی مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 بهارستان ، آبکار رئیس اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی شهرستان و دیگر مدعوین ... برگزار شد.

 در این جشنواره انواع  فیلم از کشورهای مختلف دنیا در ژانر کوتاه داستانی، بلند داستانی، پویا نمایی و مستند برای دانش آموزان دوره های اول و دوم ابتدایی، اول و دوم متوسطه، مربیان، فرهنگیان و خانواده آنان،  در چهار سانس و دو نوبت صبح و عصر به نمایش در خواهد آمد.
برچسب ها: آغاز به کار چهل و نهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد ناحیه 2 بهارستان، جشنواره بین المللی فیلم رشد افتتاحیه، ناصر لطفی، فیلم رشد شهرستان بهارستان بخش بوستان نسیم شهر،
دنبالک ها: لینک خبر،
ارسال توسط گروه های آموزشی
مرتبه
تاریخ : شنبه 25 آبان 1398

چهل و نهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد

به همت آموزش و پرورش ناحیه 2 بهارستان در نسیم شهر برگزار می شود.


دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم رشد در بخش بوستان جشنواره فیلم رشد در نسیم شهر کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی ناحیه 2 بهارستان چهل و نهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد


هدف از برگزاری این جشنواره را اجرای فرآیند یاددهی و یاد گیری است، ما با برگزاری این جشنواره سعی بر این داریم که ضمن اجرا و اکران فیلم های آموزنده و برتر جشنواره رشد در بین دانش آموزان، استعداد و علاقه دانش آموزانی را که برای ساختن فیلم کوتاه علاقه دارند را شکوفا کنیم.

این جشنواره طبق روال سال های پیشین برای استفاده دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی و خانواده ها برنامه ریزی شده است. امسال چهل و نهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد همزمان با سراسر کشور برای دانش آموزان و خانواده های نسیم شهری اکران خواهد شد. همچنین این جشنواره در سه سالن سینما نسیم، سالن سجادیه و هنرستان تقوی پیشگان برگزار خواهد می شود.

در این جشنواره سعی شده فیلم‌های آموزشی، علمی و تربیتی جهت اکران عمومی ویژه دانش آموزان ارائه شوند، فیلم های جشنواره بین المللی رشد جنبه آموزشی دارند و بعد از نمایش فیلم از دانش آموزان خواسته می شود تا برداشت خود از فیلم را در قالب جلسه نقد و بررسی ارائه نمایند.

به نظر می رسد با اجرای این جشنواره در سطح منطقه کسانی که استعداد و علاقه به ساختن فیلم های کوتاه دارند به نوعی هم یک انگیزه ای پیدا می کنند و هم تشویق می شوند که به سوی ساخت فیلم کوتاه بروند که با این کار استعداد آن ها شکوفا می شود که امیدوارم در این امر بسیار مهم مسئولین منطقه حمایت کنند.

این جشنواره با حضور مسئولین شهری، مدعوین استانی و همکاران اداری در 25 آبان در سالن سجادیه آغاز به کار کرده است. این جشنواره از 25 تا 30 آبان ماه از ساعت 8 صبح تا 17 عصر پذیرای دانش آموزان از مقاطع مختلف و خانواده ها است. 

علی ارژنگ

دبیر چهل و نهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد ناحیه 2 بهارستان

 برچسب ها: دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم رشد در بخش بوستان، جشنواره فیلم رشد در نسیم شهر، کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی ناحیه 2 بهارستان، چهل و نهمین جشنواره بین المللی فیلم رشد،
ارسال توسط گروه های آموزشی
مرتبه
تاریخ : شنبه 25 آبان 1398

فیلم the hunt (شکار ) فیلمی درام دانمارکی به کارگردانی توماس وینتربرگ و با بازی مدس مایکلسن است. داستان در یک روستای کوچک دانمارکی در اطراف کریسمس رخ می‌دهد، و به دنبال آن زندگی یک مرد که هدف هیستری جمعی پس از این که به اشتباه متهم به تجاوز جنسی به یک کودک شده است را نشان می‌دهد. “شکار” عنوان سینمائی تولید شده در سال ۲۰۱۲ و برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان میباشد.

خلاصه فیلم

معلمی که به تنهایی زندگی می‌کند و در حال تلاش برای بدست آوردن حق حضانت فرزندش است؛ در حالی که در این راه به موفقیت نزدیک شده است و از طرفی عشق تازه‌ای یافته، ناگهان زندگی اش به طرز وحشتناکی با یک دروغ کوچک از هم می‌پاشد… 

دیدن این فیلم را به همکاران پیشنهاد میکنیمارسال توسط سرگروه روان شناسی آرزو حیدریان متوسطه2
مرتبه
تاریخ : شنبه 25 آبان 1398
«زندگی به یک شب تار می‌ماند، باید چراغ خود را به دست خود بیفروزیم و زندگی خود را روشن کنیم.»

جهان بازتاب و عکس العمل رفتار خود ماست، وقتی از خودمان بیزاریم از همه بیزاریم و وقتی به همین که هستیم عشق می‌ورزیم، تمام جهان در نظرمان دوست داشتنی است. بهتر است افکار شاد و سلامت داشته باشیم و سلامتی را حق انسانی و شایسته خود بدانیم. با خود ملایم باشیم و خانواده خود را بپذیریم.

دوست بداریم و بدانیم که یکی از کلیدهای شادی و خرسندی تمرکز ذهن بر لحظه حال است. این لحظه تنها زمانی است که در اختیار داریم و از لحظه بهتر چیزی بسازیم که آن شادی است. آبراهام لینکلن گفته: «اغلب مردم تقریباً به همان اندازه شاد هستند که انتظارش را دارند». شاد بودن می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین مبارزات ما در زندگی باشد. برای شاد بودن باید بر افکار شاد تمرکز کنیم. لازمه شاد زیستن جست وجوی زیبایی ها و خوبی هاست. همه چیز در دست ماست. به گفته کازانتراکس: «قلم و کاغذ و رنگ در اختیار شماست. بهشت را نقاشی کنید، بعد وارد آن شوید».


شادی هم یک مهارت است . مهارتی که باید بیاموزیم و برای کسب آن تمرین کنیم . برای تبدیل شدن به یک ” شخصیت شاد ماهر”باید تمرین و تلاش کرد . دکتر ریچارد دیویدسون می گوید : ” شاد بودن یک مهارت است که می توانیم آن را به صورت پیوسته و مداوم توسعه دهیم . برای کسب این مهارت باید تمرین کرد . بین یادگیری ویولن و یادگیری مهارت شاد بودن هیچ تفاوتی وجود ندارد و هر دو مهارت را تنها با تمرین و تکرار می توان به دست آورد “
برچسب ها: شاد زیستن، گروههای آموزشی ناحیه 2 بهارستان، گروه روانشناسی روان شناسی، گروههای درسی،
ارسال توسط سرگروه روان شناسی آرزو حیدریان متوسطه2
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1398
ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 2
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1398
ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 2
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1398

مقدمه

تمامی اکوسیستمهای کره زمین روی هم زیست کره را تشکیل می‌دهند و بخش فیزیکی این بزرگترین واحد اکولوژیک ، محیط زیست کره زمین است. این بخش فیزیکی خود از سه قسمت بهم پیوسته تشکیل شده است. قسمت آب یا آب کره ، قسمت خشکی یا سنگ کره و قسمت گازی یا هوا کره. از آنجا که تعداد اندکی از گونه‌ها می‌توانند بطور همیشگی در هوا بمانند، دو دسته اصلی زیستگاهها را زیستگاههای آبی و زیستگاههای خشکی تشکیل می‌دهند.تصویر

اکوسیستمهای اصلی آبی

اقیانوسها بزرگترین و پایدارترین اکوسیستمها هستند. حدود 70 درصد سطح کره زمین با آب شور پوشانده شده است. زنجیره‌های غذایی اقیانوسها از کوچکترین اتوتروف شناخته شده شروع و به بزرگترین حیوانات ختم می‌شود. زندگی دریایی به شدت تحت تاثیر عوامل فیزیکی بسیاری نظیر جریان دریایی جزر و مد ، موج ،‌ دما ، فشار و شدت نور است. اما آشناترین خاصه فیزیکی آب دریا مواد کانی بسیار زیاد آن است.

زندگی دریایی از جهت ارتباط به این زیستگاهها عموما در سه رده پلانکتونها ، نکتونها و کف زیها طبقه بندی می‌شود. پلانکتونهای گیاهی سطح اقیانوسها شامل میلیاردها جلبک هستند و پلانکتونهای جانوری شامل باکتریها ، پروتوزوئرها ، لاروها و میگوهای کوچک هستند. نکتونها شامل شناگران قوی هستند که در اقیانوسها و دریاها یافت می‌شوند. کف زیها شامل انواعی هستند که بر بستر دریا می‌خزند یا خود را به جایی می‌چسبانند و بر کناره‌ها و کف اقیانوسها زندگی می‌کنند.ادامه مطلب
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول 99-1398
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 21 آبان 1398
با سلام خدمت هنرآموزان گرامی، به اطلاع می رساند که گروه آموزشی چهرسازی بهارستان دو درصدد برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت کاربرد نرم افزارفتوشاپ در تهیه پیش طرح نقاشی می باشد. تاریخ برگزاری این دوره متعاقباً اعلام خواهد شد.

کارگاه اموزشی فتوشاپ برای هنراموزان و دبیران هنرآموزان رشته چهره سازی کارگاههای آموزشی ناحیه 2 بهارستان کارشناسی تکولوزی و گروه های آموزشی ناحیه2بهارستانبرچسب ها: کارگاه اموزشی فتوشاپ برای هنراموزان و دبیران، هنرآموزان رشته چهره سازی، کارگاههای آموزشی ناحیه 2 بهارستان، کارشناسی تکولوزی و گروه های آموزشی ناحیه2بهارستان،
ارسال توسط سرگروه چهره سازی
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 21 آبان 1398

تا عدد 40 بشمارید اما از آن رد نشوید. کمی به این عدد فکر کنید؛ چه چیزی به یادتان می آید؟ قصد داریم در ادامه حقایقی را از عدد 40 برای شما بازگو کنیم که احتمالا برایتان جذاب باشد.

 

1.     عدد 40 تنها عددی در زبان انگلیسی است که اگر آن را به حروف (Forty) بنویسید، تمام حروفش از نظر ترتیب الفبای انگلیسی پشت سر هم قرار می گیرد.

2.     منفی 40 درجه یا «چهل درجه زیر صفر» تنها دمایی است که هم در سلسیوس و هم در فارنهایت با هم برابر است.

3.     زمانی که غده خیارکی یا همان طاعون در قرون وسطی در اروپا شیوع یافت، کشتی ها به مدت 40 روز در کنار بنادر می ماندند و هیچ مسافری اجازه خروج نداشت. واژه «قرنطینه» از گویش ونتیانِ زبان ایتالیایی گرفته شده و به معنای quaranta giorni یا «چهل روز» است.

4.     در تخته بازی مونوپولی، 40 فضای خالی وجود دارد. این تخته می گوید که زندگی نوعی قمار است و بازیکنان این بازی از شانس برابر (40 شانس) برای رفتن به زندان و یا پیروز شدن در بازی دارند.

5.     9 ماه بارداری را فراموش کنید! یک دوره بارداری معمولی به طور معمول 40 هفته زمان می طلبد.

6.     شیمیدانان شرکت تولید کننده یک اسپری جادوییِ روان کننده، برای جداسازی آب دقیقاً چهل بار تلاش کردند. از این رو، آن اسپری «دبلیو دی 40» نام گذاری شد. فرمول شیمیایی این اسپری کاملاً منحصر به فرد بود و برای چربی گیری، گریس زدایی و تمیزکاری قطعات مورد استفاده در صنایع هوا - فضا و موشک به کار می رفت.

7.     عدد 40 در ادبیات هم معنایی دارد: تعداد دزدانی که علی بابا در قصه هزار و یک شب با آن ها سر و کار داشت 40 نفر بود.

8.     عبارت تحت اللفظی «چهل چشمک» نیز در زبان انگلیسی اصطلاحی است به معنای یک چرت کامل و دلچسب. دکتر ویلیام کیتچاینر در کتاب راهنمای خود در سال 1812 میلادی به این موضوع اشاره کرده بود که یک چرت روزانه کامل به طول 40 بار پلک زدن است.

9.     در متون مذهبی نیز عدد چهل اشاره به مدتی طولانی دارد. حضرت عیسی مسیح 40 روز در بیابان روزه گرفت تا خود را در برابر اهریمن بیازماید. طبق دیدگاه یهودیت، بیابان جایی بود برای سکونت شیاطین و اینکه ارواح خبیث مخصوصاً در قسمت هایی از بیابان که بادها با وزش خود صداهای مرموزی ایجاد می نمود سکونت دائمی داشتند. سیل عظیمی که به عنوان عذاب الهی در زمان حضرت نوح نازل شد نیز 40 شبانه روز به طول انجامید. همچنین در کتب یهودیان آمده که قوم یهود 40 سال در بیابان به سر بردند.

 ارسال توسط سرگروه ریاضی متوسطه1
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 20 آبان 1398

طرح درس کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم


نمونه طرح درس امادگی دفاعی سرگروه آموزشی درس آمادگی دفاعی دهم نهم متوسطه بهارستان 2 گروههای آموزشی

با سلام

نمونه­ هایی از طرح درس کتاب نونگاشت آمادگی دفاعی پایه دهم  برای استفاده دبیران محترم درس آمادگی دفاعی بر روی سایت دبیرخانه کشوری درس آمادگی دفاعی قرار داده شد. برای دریافت فایل طرح درس روی لینک زیر کلیک کنید


 دریافت نمونه طرح درس


برچسب ها: نمونه طرح درس، امادگی دفاعی، سرگروه آموزشی درس آمادگی دفاعی دهم نهم متوسطه، بهارستان 2، گروههای آموزشی،
ارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 14 آبان 1398
جامعه شناسی به عنوان علم اولین بار در قرن 19 توسط یک دانشمند فرانسوی به نام اگوست کنت مطرح، معرفی و پایه گذاری شده است. تا قبل از ابداع کنت چیزی به نام جامعه شناسی وجود نداشت و در واقع علوم طبیعی و تجربی عرصه دانش بشری را وسعت می بخشید. برای اول بار کنت بود که جامعه شناسی را به عنوان یک علم مطرح و راه اندازی کرد، البته ناگفته نماند که خود کنت نیز این اصطلاح را از شخصی به نام ادلف کتله اخذ کرده بود.
در واقع کنت علمی که راه اندازی کرد، پایه گزار رویکردی در جامعه شناسی شد به نام  اثبات گرایی
 اما اثبات گرایی چیست...؟

اثبات گرایی در جامعه شناسی teacher s group groh haye amoozeshi گروه درسی آموزشی ناحیه 2 بهارستان سرگروه علوم مطالعات اجتماعی متوسطه بهارستان 2 آگوست اگوست کنت
همانطور که در بالا گفتیم تا قبل از کنت عقل گرایی سنتی به شیوه ارسطویی و با روش قیاسی در جهان مطرح بود. اثبات گرایان معتقدند حقایق پیچیده جهان از ترکیب عقاید ساده تر به دست می آید لذا تمام ایده های پیچیده می توانند به عقاید تشکیل دهنده  ساده تر و مورد نیاز تجربه حسی تبدیل شوند.
این رویکرد چند مشخصه یا ویژگی دارد که در زیر به برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود:
1) این رویکرد از معرفت شناسی فهم عینی حمایت می کند.
2) برای علم و شناخت شناسی  در برابر ساخت اجتماعی  که در بطن آن  است استقلال بالقوه قائل است.
3) جهان را از طریق تجربه و مشاهده درک و حقیقت یا عدم حقیقت یک گزاره را از طریق مشاهده تجربی و سازواره مشخص کرد.
4)  اثبات گرایان به تدقیق و ارزیابی داده های موجود می پردازند و مدعی تولید قضایای عام و پایدار در مورد رفتار سیاسی هستند.

در ادامه و در جلسه بعد به معرفی بیشتر این روش و نقد و انتقادات آن می پردازیم.
برچسب ها: اثبات گرایی در جامعه شناسی، teacher s group، groh haye amoozeshi، گروه درسی آموزشی ناحیه 2 بهارستان، سرگروه علوم مطالعات اجتماعی متوسطه بهارستان 2، آگوست اگوست کنت،
ارسال توسط سرگروه علوم اجتماعی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 13 آبان 1398
3قرارداد در دوران قاجار موجب نصف شدن خاک ایران زمین شد
عهدنامه ننگین گلستان در تاریخ 3 آبان 1192 ه.ش و در پایان جنگ های دوره اول با روسیه تزاری بسته شد و به دنبال آن شمال شاهنشاهی ایران یعنی بخشهایی از قفقاز و ارمنستان و قسمت های شرقی گرجستان از حاکمیت ایران خارج و به روس ها سپرده شد.

بعدها عهدنامه ترکمانچای نیز به این قرارداد پیوست و شمال ایران بعد از 3000 سال کلاً جدا شد

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMWFRUXGB4YGBgYGBkdGhseHxoYFxgeGhgZHSggHxolHR0aITEhJSorLi4uGCAzODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGi0fHyAtLSstLSstLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLf/AABEIAMMBAwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAEBQIDAAEGBwj/xABAEAACAQIEAwYDBwIFBAEFAAABAhEAAwQSITEFQVEGEyJhcYEykaEHFEJSscHwM9EjQ2Jy4RVTgvEkFmNzktL/xAAaAQADAQEBAQAAAAAAAAAAAAABAgMEAAUG/8QAJREAAgICAgICAwADAAAAAAAAAAECEQMhEjEEQRNRIjJhFDNS/9oADAMBAAIRAxEAPwD0TH8XVrDlbo1AI1iJYAE9BTP72ZjNrG2k6bkUl4lgrLNbtFQEd8zgaTkGZR6SJ9qKu8NVgAHYAREHoSd99Tv1rzJWlopoZd83X6Um4TxoOLniJyu8CNSFOpHzge9F2cO1tGl2uGCRm32JAHvSbg3EptW1uWSDkhmywB+Ir199qTZxdhMFa17q+6kMxym5OpJLjxczPtVeO4beaHtXizW7gdQG0OoLKTtqsiNufOicLw/D3ZZbcZteYMyVPzAFTPB0EsmZdyADpJIMx7fSuTa2MneidvifeZwpZbi7owh16acwfLSibePJgSQfMRP0rn+OcIYi25dmuSFtiSsFjzcahY3HlR1nDtashHuNdbXxNvvOnoNBU5xpXZZJMcfeH6n6UNjcQ4h1JOX4hpqvP3FD2sfbYA5wCY0JgietX9+vw5gT5Ee9JehUtg1vtEhJBJ1GmUToOfrzj+1YeJteH+HcMpqwAjN+XWPeKhdsNbBa0y5TrldZAJ3ykax5VLD2GEtbuIx56DKzbkmNp6imi3Qzii7A8WzgLcfu7o0jaeex30o8Ym75N5qR9QdqS3sThnZEvFUuswUIx8TN8QAP4lMTPPatYrgqhjcF1rbSSDMAFozEddp9q0Y804dEpQix2cTeEyMoG50MecVs32/OSeQAH7/rXn3HftEwwtq1u8QdQPDMlWykEecfKuT4j9rWIkiyQwO0rGvn+lW5ZpPQnxxo9qutcIPiIMQNvqetC3cViVAOdNwI026614Q/2k8QOoy+w/agn7aY9jmZp676+/L0FI8OSTtsZOKPofA8TY6M4ZuiDQdRJ0o44t/yn6V8/wCE+1HFoMr2lZeg0rpeGfa0jjI4KyRGfcf+XMetJ8ORBbi+j1hseeeZfasa8WGjCfKN+Vc9wviffKGt4hSCNpBJnmfSmOFuEoDcssp1GpBYwSJOXTXQj1rPJy9j8UHffGHxSPMaio41mZGgmYJWNwRqp+caedA2L7nMyqQFYqUeQdIkqdooS+99rdw2VNu4IKTqDJ08PSJ3rsb/ACsMoqhv/wBft5R4yTALZVnJyJePh109qPW+Y3/SuSsYviCKwGGRy2djsBOmRDHxGJEn961wHEY8WLRNtTCEFdASZMLvuu3nWlztWiLVHWXrzZSZNb71utJOGXsW7r94ti2pQSFgjNIJ1366U5UTSW2cZcckESddNKQY7CTfsoLl0lVZiM8DXwqW+Zj0ozE8WXMbdmLlwbn8Cf7mGhP+ka1HA5ZYq/evmPeuBoCBEeQA0ArrrbGSLTdZXtrkYgBvFmGh0gH8066+VSLaSXCwZGoJ+dZi7Cv8U6UOeG2vy8xOvTrWeU9hSGSaj+qfmKyqbOEtgDwCt0fkYaE+ANxrme6pXuwVto2rQfxP0MADLypwjA+vpW7lszIMctdQen/ulr8Vtwzd4hyEhiDGoIBGum5ArS5EaGbCk91mQMgLQCII/KevpTNcQrAMNjp5jyjrQOMYi4vRwbfP4viWfI6ijG07Fb9Bk+NTvIjp5gn12ofi/fDu+73zagMBPQa/tNW4YSmVzrAkj9qD4g3eWC51ZNA35TOWUGxYiYHnTySejoSsULjsZeuh2sFLVp9BH9RgWViDOy6R1NWN2hGcJcsusKXYwcmx0BPMD6mnNvhKJaRLdy4gVMobMSRykz+LTXzmlmNud3et22xMPdVhbVxIYjVp8o19qy5GpOjVA3gDhL8hbY1UHVYkeXmNjRNzglpjIGUgiCGjUbVLh8r8TKRsGyws8xPQVDHYMXQc05W8O5kKdARHM/2qToamGXAGOWZA+I+0AetL7HZ9FKw7ZEXKqDaJzRpvr1qKcFZR/h3mU65RyXSNue29LuL4u9hVa4b65ZkjrtprtpppTQim6QJMH40UwyM7MrZXm1cuasGklwo3A6HnXlfHe1eIxYNo6gOSCpOmukHcGNPc1bi8RiuJXRbWcoOnQanc16J2d+zi1aUM5LN5R9K3R441si5NnBcC+z3EYghrgKA9R+gruuH/AGYYdR4mJO3T6czXd2rQXbTnpt6RRC6+fkeXl6Uvzti0chZ7D4VYhW0OugMjciepqX/0Nh5ccn+GVEqJ1EdY0murKRW8viXbn+23nSwySbo5pHn+N+zBWmGQaALCkayJzDpE68zXI8e+y69bDMkMAdBzr3WP16/zWoXUkRuDvqPr71T5JRFR8t2mxWCuShe2wO2sekV6h2K+1FbkWsT4X2Dcj/au07QdlrGKUhlAJ514l2x7F3cIxMSnJh+9cpwy6fY+0e8vYt3WkFjn1aCYygdPPSpvwwBs4Z52IzGCN4HQ8xXjX2edvXw7izfJKk6Nz8hryr3CxfDqGXUHzrLlwuLKKf0X2rkwQf55/wBqW8GxwANtxkm4/dknRxmOgPIjXwmjbgIDMNGCk67aCRI6ULw9VNhLbpMqCQ0ak6k+v96fFSi7BLYzvaCehH10/elfGlVilpiYIZ2UEgkDRdtdSdKrfhtktCFlcblbjeEA7QSdatwGBRC7BSXY+J2OZjppJPLyGlc5xj0zlH2FWEW2oVECKNgo0+X70LiMO5JZbmUdAPnRfi8v7VVeuQCSw23/AOKzvvbGTYJcwbn/ADm5Dlp1+dFLoAJnl51G0+YBlIIIBBHMVpTEyaaGGMrO5Og602grKrtWtBua3T/EjuZcya69fb5UHewVgqwKpDaEDnGo250UmHUHadefr51zdngeKw5drN1CGd7jjKczaNlAnYzt0IqmyOjf/R0V2KG9DkknzMbE9Yit4vhdw28tq/k0LAuCTKkEGNyBrPWa1m4l3RbKrG4BpALWzEciATO/Q61rhvFcRdZLb4U2Q5fOzbwJCsvITznqIqmOLaEbSewvCZsgXvAxeWBHIaT9TRmIsrbt2yFzLbYOV5kAGT/uHxe1WYZhGYpkmQNtYJmD56Go3mzAqfhOhHqIP0otqLsVaZO7q0o8aTESNdj5UJimS2uZ9ZIGaASJ006Ch1W8Qbasve2gIYzDqR4CV5ERBHUVOytwgi9laDKwPnPprWTImpWa4vRf94tsPiXlv19+dV3buYAKwJLADWRprB9qpv4G2xChRpr5ActOs7UJfxIssqMDBJcsu0CAdOm0c4BqS2UQbi+K27SM9xskbhjrJ2A6zyivIeO8Qu8SxPdpItg7H5a0/wDtA48l1ltWiHgESORJj30H1pn2E4XasquYjvG3EHfp5VrxQ4xt9kpvdBXAOzX3RQ1tokQ2YZlB6tzynmRsY5V1NjG6hHXJc5CZVhzKNzHkYPlRmHuISUVgXG6jfzpTiAkmy0FNCNdUJ2nmB+VuR0qc77YVT6GkyK0pg/Sg8LfYN3dwy41Vvzr10/GNmHvzot250BKJFpratqPKarBrAdR710JUzmgkNEb7+v8A6rcfPnUFerKry5ITjRsrNL+JcPS6ht3ACCKYA1ZctyPOl430Mj5w7e9kGwtwlf6ZMg9K6n7Je2JJGFvHUfATzEbV6Tx/g6Yi01txvP8ABXztxzh9zBYnTRkMg+U6Vog/kjxYrVO0fSnG7pWw7Bo0iecEgHL1aCQB1Ioi3ZXIqQcoACzqQANNfzedcl2N7RLjbWGLasMzMD+ZVAB16T9a6+s+RcFxHWxL9wK3DkbLpEzo5P4mO5InbrVosXVOt1SCxJ9NlEedFYvCrcLK3kdxPOJPTnQlnhtpchDE5ScpzA5j+5rM17LWZawlzTPdYkDlsd+X82qY4ekk6mTm1MDaNqJbEoBJdQCYBkQTsAD1nSKExPFLKFwzorIuZwTqqnZiOnnTRg5boVsLVIAA0A2AGwqJHPWgr3G7CIWe4IDBNJLZozZQo1JjWOlD4ntHYR7dsl2a6oNvKjEMD/qA6amdq0QXGW1sVq0PLSmB4iPSspTi+12DsObVy4Q6aMArHz3FZWj/AC1/yLxGvHMcbOHvXgAxtozAHYkbA0dbBKgHmNfcSf1oFe6xNohlzI8q6nQgg+JWjYg0wVZ06gj9h70iJnLcBx9vETbt99ahQ1vMysMisbcgqdDI2bU0zBfDq1y/fXulWWZtIM6Ek8gNK12f7PWcKS1kiDbW22gGdlZjnYjdzJBobt3w27iLKWrb20UNmuZ1zhoByKUBEjMZ35CqQpE5K2V4rE3HCLbgpPj8QkgnQgfWll3iWKsz3lg3EGxTcjZQfPbXyrOzQuW7VhLwy3O7CNrMlNFM8wR+lc7xa9lxTlmuLiWxVsWT4+7FiFzDTwZT45nXMRU3G3VgvZ1OGxztF5FyXIytaeMtxVJgBvwvzB9jTvC4hLyB0Oh01HiUjdWHJhzFLrwka+k/88qEVrik3bQzONLtsmBdA5zyugbHnseonKKaKRkOrCavPX6RI1+dLuMsuVi/wINR1PmRrAFFXcarW1voZET6jmGG4j6EVxfbjjuXDMoiX1LAnc67dIgVOOPZX5DmuzeDF/Fs+WEUkgAaeVeucCwLEsTlInpBG0e/nXE/ZrgclkORqxmvS8GgA9dfetMZ3OvoDWhF2hwN7u7y2vCz/Cy3MpBkHYjQ+fPauSvcFxyh2ta3bj2+8K3QRlW2Fjxj4c0/rXomJeST8qCvjY6TOn7+1CUuU+KAvxVnBtZx9lLlu2twuGN23IVyhN1zKnQlWSAw5ZqfdnOLYu5di/bCIQ4K5Ia26G2AGYGDmzOQOgFPcRaDAT6ggwR6Hl+9Le9a1eXM0pdhM508Q+DPGmaJWeelRlLdNFON7HLRyqIOo9D+opceL2xca00oykLqNCSJUDzI1FTwXEbd1ytts0JmkTEEwPfT9KmuwehojVcKGBqStRjKgNWEgVfbbShFuVdabWrQkrFZPFWwRIryr7V+Brctd+u67iOVeuDUeo5Uk43gs6PbOoIpp/jJSRy3o8A+zrirWcUiAkEuMvTU5XBHQrPyFeuY3H3hxNXVLzYe2UsOR/S/xAWLEblgxTxDQDNXhvFrTYXFyNCj/oa+kuz2OF7D27k7qP5/OlPn9SXs6LOJt8IvrhL9wrOa8e8VQ/evZW+TcBLEz4NssaUTYwj3VBw9v7ui41Xtutsgd33er9255fCeRrux1mKoeyZ8Gh6TofKP3rK516KdnB4js7i7mGs4cBc1t71wvd0GfOTZIC/iM5hy0qXH+zuJvm5eRFW/cs2k8TCGWIxCE8tYIPlXcq0idh+nKP51qaLXLM1s5o5DGdm7pFwqiOWvrdT/ABGtuo7oW8yXAPC+YGQdCDTOxwu8PubPdDvh57wxGbMhXTkNY+VPAJitPSyyy9hX0crb7GZpa5irudmZjkVcozMWgZtdAYrK7CyvhECsrQskfoALjLTW3N+2CT/moP8AMUaBh/8AcUc+YEdKYYa+GUMrBlYSCOYqizek8ww1j+x5jzoNz93Y3F/osZuKP8tj/mAflP4hsInrTxkpEqDV4dbCsFLAHnMxrII/8taXXMBdLa3iVB1B3YSDE7ACPeabXH0gfPl5Utv8TRbgtMfEQCOY1MAfvPQ1HIwULeLKUKsBoGkacuh6VQvFAzASBbI0YnWeY8gNvM0b/wBTtNoWA3GVoB0MbesfOk3E8Kuty2VKfiUt4dOpHMdR5TNGLV7ElH6CMZjmTIEQvLZWMTkGw+ZjrQC8eRLjFldBmIJjSBENO+pBAHLWssJcXWyTbH4kfWNNIOxnrzo4u7W270ITygSNBPP3qzhUddE4vYDwzi1q4160jwtxv8MQdyvjYdFZhoPI9a4L7QeJF7ipPhkSOc7Ee1egcIxNj7uGgFkADDKQ+YzlXUb9PnXlfHrOfHBWBGZhIB2nlpXQ29lEtnrvY9kOHtlPhj0II0II6iusa94NDry9eVc1hLlqxYViyWrYG7aD06k/U0bwzH27tsXLTZkMw2o2MHesrbTbNVByXswn216jQj51W0k89jy5cxQnErhUM6ajKSwHOFMMP9Q3jp6Ut7D4i5cwFi5ddnd1LFjufEY/tXQbX5CzimdCsRQmPwwuIUIUgwfEJUwQRmA5GOWtWgx5Ezz6c65vtrxq5YfCImJTCrddxcuuoZQAoIJB89NOtdwcp6OTpBF3g5zAO3eSZXNKgkAgKGXxIQugmdt5ozAdzZeSty0xUK2fMygA6QRpG3ioHsfjruKw9w3irgXGRLqLlF1F2uKDt4v0p7hL5LZGPjA1H5hPxAcwRuBtJou4yaYdNBbDX+fyK1SDjHGDhbFzKue4jKli2fx94wW0vsZBPkKN7PcT+84a3fK5WYeNRsrAlWXroRzpZQaXIA1T+GpsDlaImNCdQDGkjmPKqppR2g7TJhLmHt3LbN3zRmU6W4KjM3lLCjiVvQJBnAcWyXmtXGJePFmaSzDUsANFTLEKKbY4TqNf5zpFeui/dvC2Ct3C3FVyQIfwi4BI8UCdue1F8JxgvIWOtxTD6QAdYC8vXeNqrJ6aYDxL7W+H5MSWj4hOlegfY5jjcwShj8BIikX2z4bw23jXao/YPiJW9bnYz7H/AJqr/LEK+z1JsI5kteacxKkADKpIOXzjqetWYbDFQZctJmT+1XGozWRxGTKntEeJR5lfPqDyPlW7bjnoRyNX1VcUNoRMfzehx2Nf2Qqm9ejQDM52H7k8hWr1twpyN6ZhJHoevrSkYO5naLpQMQTzJgZSM3XmR1pJJ3Y8aHdrDkgZrjTzgwPYVug7fCLhE96fr+2lZROthVxc2/z5jzBraYhho4GugbkfUftQmEx63GcKDCGMx2O+gHlFEsZERM8jVOVE6ALdz7swRpFhzFsn/KYnS2T+Qn4fyzHSmNxgd49xtQjAFXUrntEZSDqY/EPMfUe1D4DEFGWxcbOD/QuH8YG6Mf8AuqPmNd5p7U1YHGizEcPsu0tbQmN+e86x6UDiuztlj8JAgQAdIE7jmNT8qbMgnYfL1rbWgR/zSMURfdQigZmTuxCvv4RrDcjGtRt44ZQWYOhHhdBB8pTnJnUU8xGHGQhnIVhBk9RG55+dcZheBC6e9sXwtqSLWYBs4UZC8yNCZ0HITzquNySElFF1u4/flbiEZ2hH3QhUgQ3Jv2mvNuLPPER/+SvX7fD2GHWy5VmVYB1Oq6gnnHP6V41xnwY0SpBz6/Pf+eVaYrtgjK2eo8a4XntLcXKGAAdirO5UbrbUfCzdRrRvBBilg3hZs4eMtu3lCPPL8Rj031o/hbTbQ845UHibNm25u3Qb9347ec+FI0AQfCp89zWKDtuLNDehtirBZHUGCylZ6SImlvBMD9zs2rOfOijLmPJuscg3TkfWnuD8aBsuWeR5cjrz1586pxWBUyCJB3HWisenYVIj3kdSOY+lLMfwbvcRhbxKG3YzkoyyWzgKIBkaRzojDP4YLSAxUN1A2P7T5UUjf3/5FJCbR0oqxX2c4McMt1GIIa89xAsjKrmcseR9qZtaDaMoboSdecQRqD6VZHQ1FdyfT96VzbbbOqujmu0nA7l+5hmF5rdq0xuG6MrXbbxlthZGqA6mRpU+yOEv4K3etYks6G8zpfWCCH8TF1XVZaTMRrXTkdNzy5HrI+npQ2F0JQEggSpkzln4T/tOnpFV+W48TqvYXbcEAqZBEgjmPI0i4/wc4nE2FZCbJsYi3ccbKXCBQfPQ/KmCuLTHN4bbkEHkr7HNGwbQztIPWj1cKdSAdhJidRtPmfrU4S4SOe0c79nuHxI+8tirb27jXV1OgfJbW3nHUHKKe45HtutwXEt4dQBcU6LufLfUREe9MWtnUwTpB3qvE2VZSjjMp3n109D057Vok7Vklpnmn2uXRcwttwGAYyMylTHWDqPeuY+xzDl7zhe9U/8ActsBk00zAyGzHQCOVNvtWu3VXu7rF/Fmz66z8O4AGn4RtG9LfsgDFrlq3Oe5oW/7dv8AE/8AuPwqOpJ5VfH/AKwPs9m4XiWuWlZiJ1DEaAkMVJHSYmKJFQtottAFEKoAHkBpQ6Y3P/TEjmx0HnWaUW3oZMMzR/N/Ko8qGtYdjq7SZmAdNDppRU1OSSCihTUGSdCARzmpnf3pPxHijJ3qi2zEKcuUEkmOvPyjpUafIpEoXA3r03LbsqEnKASBAJXQTzifesq3gXF7hw9orh/DkAEkzpprpvWVr4fwexsFAmABJkwAJPUxzqF94Gm50HqdB/f2q4rrQ5bM4jXLMkbAnQD139Kztk0XWlgADkIqjH4BbqlTpOunUaqwjZwdQwq8VYBRjoVsTWLuMHhZLN1huc5RmH5gCCDO+nnRH366Pjwd4DqhS4I9iCaad0GGvXTqD5dKjcum3vrJAUjmf9XTzO1W5L2gdnEdseM4e+FwdzvbSs6tcd7bKFy+IW/FoWbTSdpqvH8GtXhFrEDKJjIsZVbMxGYGJZjA8hFegjCAiHPef7oy/KlmO4LbVu+s21R5HeBRAuJsQVGhZfiB5EU6lYtI4zh3AL7EEYlbqHKtxQbikFczTJ/OxMxXF9uuCXLXduxkqqg6zLD4iWO+vOvUrvDV71Vtu1u4qlo8TpEwpzHoNhymkHbjhVz7u3eXO8I5xrWxtcE0RS4yoYdjMWXw6HyH4q6FVDaMitGwaCJ5HXoa86+zHicI1ohiwOgA39zoK71L1xT4renk0mvMytxno1xVof4UNAJAnnBMeceVav2c0jULsYMSfM9Khg8QTEAj10ozLpP89/KtkY8oknpiTGW40CabQI2oXOdPAY9qZ41yvxDw/mGw9RvQZA3HPpt7ViyqmVW0Yt3QSCNNgN/P1pfxDDXWfPaYowXKJ21kkjz6daPTX22/f3P7VTbx9uSO8Xf/AI32JruSAosBW3iVhVc5BO+rbbajrPrJqF3C4i6AHutZhgVdFBZRoY8wfhM9aeexHkeVQu3AoLEwF1MfzcnTSl50x0rIJfuEssWyBoSc0NIkgjpqJHnQBwTFreZ2RrSsELCZDCGgjkoiDvtTTBKQoLaMSWPqdY9tB8qtv2iw00IMr6jb+3oTS8wtKxdhuEHIoN5iwjXM+sAARrtod+tXYTB3EbM9/N8UjM0Q2ux03j0pjhLuYSNDswO4PMEVffeJJOwrRjlaIzVM8Z+2fGA3LaAjwgnQ03+xNUW04zKLjmYIAYxoIn4hHTzrie3eK+8Y1oM+LKPYxXcdluEsFuYW4ET4XUXGHwZdWsnkc+5BrVJqMKFStnpN1Nwfl/P5pWgCOfvpXNrw/iNr+jiEdQTCXtRlnlcAzTE9aKTFYxlAZbFsgeK5nLj/AMVA/Wsjn6Q/DY3Z+U/KstzPP6Uo/wDlJqGs3weTTbb2IkGheK28tt7+MJZUGlmyTlGoAGkF2JIEnSpqLb7GrQ4x2Lt2oNy6EmYLMANKTHtTaclcMxulRJfUWk5Dx/iPRVmas4UMFdtG+MOBlYq4vL4kddGDBiQDPTqKB4LxBMcWLJkSzcBSzlCzH9O5pEro0DyqkoqNsMB3ws3ktIotaAbu8MZ1JIjQkmY5TW6HxnHntuUFoNH4s0TIn96ypfLIe0GrbtH8SmeZOvnRNtViFgDy2qKoDqQPcCtNYjVQAfkD1B8q4m3Zaoq1UoC7xNFdFYEZ51P4SvJvWik4jZgnvF03nQ/I06EaC7S6VlpZYnp4f/6/YfOopfBXwsC2gEGd9jpyiT7UVatQAP571TjbB0Ud2V+HVfy9PT+1a7wESDz/AJNEtVF63rmGh+h9aMlQOxdixDqfY/qPlQnFsKHQqdZFFY+5OXSGBkjyg5svXSsQgqDyI+morV4slJODIZE1s8Uw184HHSZyE6/tpXquE4tbuRlMkxyOnvXF/abwfw96o1FR7Ado7QTu7kK4IE7TyE+VRz47X9LY5Hplu6FBLRoCZJ0HrWrPEWywCCwInbL8JY6jlHLlQ9q8CNCCPKCPnR+GZQICgL0AHPepYc1aY84CfHcadc5VQVVWdsxOgVV0UAGZJiue4Txtr92ygyW+8zm4iswMKSoKcpYjRegJMV3V8gg6D5DX/igjbU65V8tBI5V2Sa+jo2gI2ruqBhlOmY/Eo8upjY/OiVtCCuUZdgPKIAq2BU1gz1msyV7KuQCHayp0LIIIIPiUc9DuOkajTpNUDGo93K+ZSu1uNFPIuw8ObmBOg1pobc6EAjpSO5wRXuMhuFVCwqqo+EnNqecGdD+9G01s6P8ABzZxiEA51EidSBzifQmi4rnrPZxc5dmmZGQAQBJKx5idutdECojXoP2ocfoDZW6EHMsZ425OBy8m3g/tSHthx8WcPmUiWBBB+IHTQjkRO1dBfYAa7V4f264stzEOtofGwzak5mAygn0GlacMbYkmV9ieGNicXnOoU5ietezcQ4Wt5EELntnNaZhIDa6N/pbY+VIvs64B3FgFh4mEmuvCjWOdJmyXPXoMehVw+6zKRZZFZZVrF06235qDvlnUHmDIqleD3oJbuFYg5gucrLfFE8tOlM8Vw+xeM3bSs0QGiGA8mGoiocOdvHbYljabLmO5BAZCepgx5xRSjNWjnJoXiyyvm+7Obg0zC4uQzzkmfpVXGsJfxVi5h8tuytwZS5Yu242Apxi8bbtlc5PjMAx5az0AFCrxe1kzrmcHXSJjUkmeQAmpNU9BUtbBuHcCS1byBmKgGAfhBP4svMzrJobg/Ze1hHz23uFjb7t8zSHg5s2vwwSdBp4qOfjltfizawUESGB2Om3ofKhbvH0ADFGCtzJEzmywRvpqT6EUJSdNX2FNsZnhlt/GwaTvBHpWUJZ7SYcCGLIwkEEGd/33961U6Y1DcdeW/tVF/GquxBPTl1JJHIUDZZLSWbeIcm4QqQCxDNAUmPyzzOlF8Xtt93vrbAzm04UCNTlIAFaONuiaaXZSMILpLnxwBoY8YOukHRem+oorD4Ky8ygJG0yGiBE+g08q5Hs1ibdzEYPuCWTDYE27vhYBHY21VSGHxDK0jcTXem3I6EbHp/ceVO8fFnOVlWE4fbtZe7XKZ/uTTJRXIdoOIYxcXbs4d7SZcPcvtntllYqQApMgpInUV0nAeIDEYaziAuUXba3As7ZhMTVYwpWTYYVqt1qeJuhFZzsqlj6AEn6CllvjCvYsX1Rsl4KwkaqrCZIHPb51zWgMjjrAbL5NoRuNDtQOQ221MgnpGp/vv61fi+L21ALjIoytO+/IgfOaHxPEcO4/qrEc9NCdDrzqUJOMrQJ7VA3GMGL1oqRuDpXifaHAvhL+aOf0r3PDXlMENmnZgQQTMEQPKNaQ9rOziYhSdM0aH/3vXpWskeSJJOGgXsTx23dsqqnUb+p118660tA1+lfP10X+H39ARrtyNeodku2lrEBVJhuhNYcmFqXJF+Vo7TveQBqrvBrrHPXp19Kqx2GF+09vOyh1gsh8QB/KeRoDFcHLZVzxbQBQIklQI1PMms7kvY6GpugbkDz0rdofKT+tK04Ep3aRzEbn+1M8KkIqiTAgHn01oJWtBbpliihsKMz3H8wo9F3PoWJ+VV8Yx7WUXJba5cdxbVV5Tux/0qNfahrXFUWEiCogTJkaFj6k1yg12MpaHaLW82nL+daTt2htLMyAoEnz6fLWuL7W/aKqqUs/GdJ6fzejjxSb0K2F/aP2vFpTZtmWPOdhXO/Zz2TbEXBibwOQGQDMnzoHsf2Vu4+6L1+e7mddz/xXuWA4elpFtoIA0rU2oqkTJrYCqAKkRG1Xe/6VAnWsk0PFlZ6igbB/+TdHW3bJ6TLAfSPlRrzyFLMZgbjP3lq4bVzLlPhDKyzIDKeYJMEda7H3QwdfwyOQWUMQdJ5Tv60Ljfu9rxOqiToAPESOijnS+z391f6qzbuMveKpCuAAD4ROoaRvrFTwfBlUh3JuXJJztvr5eQ0FCX4gSK8BhrneO1zIEJgIqjLv8R9v1pgttYjKoHSBEenSrkGvsKxk+Z1/tSVexr9F9sJAkCf9tZUrVvQVlAYDxWEt3oDqWCnMACRJAIAaNxrttNT4ZiTdQsbTWoYqFeJMQAfTl7VHKOlUY05Cb5N25kGltSIHUhY8R9ZjlVlIm0NoBBBiD/yP4anYeV13Gh9Rv/POh8JcLIrkFcwBysNR5HzFYbjB/CM22fWB5an8Ucuhpl2BLQPxvsvYxT95ca8rd33RNq4yBknMVYDcE04wYCKLYUKFUBQPhyjQR6DSqrV4zBWD6yD6H9qQ4jtQ1u/cW7ayWrbGLkNqoH+IehA1M8o51VSYtHRcVsNcsXbaEBntsik7AspAJ8ta1wvC91YtWp+C2qHp4VApPf7a4RQ3+ISykKVA8WsGY6a/tTSxxK3cti5bdWDLKnl5TzGu9PyBRdetqd1B9QP7VyeOs5bcXrFu4gO+zEgwoyjdp/SmvfYlFXTvCD4oB8QERlPXfeleMxF4EtcthIh5KnxEEBQCNgARJqMuwpWLuF4lWvItuy9oFXY6HJOiiWI0YSdOftQfHr1u+FS47WYvhlIJeWUEagxl0A0E7rXWX28WhOmoqjEIhOqgzrMSRGunnpp51t8euFmdyd0ef4rgmHvC4hxZLKxP+ImXUsxYAjQktJXovrXn2N4BirNwmyrMF/EnSvYMfeW3fVfuyOGXOCVbNmYEjbQZTAM/mEV2/BcCgtSUAkSR58/rVIvkrCri6PB+zn2kXLJyXwTGnp7V6Hw3tzhbwEMAfM1yHaPspbxnEHS1oC2sbedNu1X2OWLGBa7h7lw4i2uYywyv+YAAaeVSlghMopNHb4fitojRx86tt8Qtx8Y0r5xXC4tNu8Gsc96MwmBxztkV3n+Gk/xKR3yHu3EuO4e21tmceEnXoCsfLlXKcd7dYNRooZh038tem1cHd7FY49210kW7jZM5bQEzlBHRjoD5ijsJ9mWMDAtaBA+KXWTHxRyhthz1po+KpeznkoE4j2mxONbJZtwCfwjr5+tdN2Q+zJmIu4o+eXlNdB2O4biMNctpdw6Lb1V2AUxGZgc45EZVPQqetd6t1eRpMnKH4pHKaeynAcPW0oVBAopre2taS8DVhaPSayqFjOaIrbqJtn+1WzzH0pPj+PrbvGyVkyms8jJuMR0QAE9cwFd8dh5FuNxjq3dWbYu3CubxNlRATCljzk/hHIE0M3Cnf+tibrHpbi2o9ABPzNCcL49ZY94cw+8M7JI1yWVABPSRLAedEX+LhsyKbltza7xTlBZc2i6HTNJBAPKnaS0juQXYt2raqqsFVRAExAH83qzQ/Dr5/wBqGs4K3cRXZZzAEzzMbxyk6x50aFgQOlRcbCpEFWJ66frUh19qi69On71q1cBHSNCOlNx0ByDEuwBrWVUpEVqu4v6F5L7BB/P2rBi0Uxm8XOJMesUO7ZiQCVUGCdiT+UdAOZ9qItKF0UADoKjuzTSSAwjm8XS6zKdk/CP9xP4RuFXUkmab2PCAJ5yTzJ3JqlTUWuHNlWCQNSdlnr1PlTJuxWg+9GXUwOvMHlFB4wu9t8yAqVIKsPi2iDyHkaItWgDmJLEczy9ANAfPeiFbf+fSrxexW6EuAwdq5P8Ag2rxBzd4VUeLYydywiDpyprYwmVcoIQfltqABJk6n3+dDd24uM1kKA3xhtBmjdY/Fl0PKpm7iPyI3/lHroBVW0Iy18FbO4JP+pmP7xSvH4NA9oCfizfETy2APKirl/EHZLSdQ7En2CiBS777N4C7ltsqzBbeZBInlMifSptgekAPirn3p7SoVXKGGkg7+JjshMaDc9KJW7uZGkkyNR/P3FR47hUvKpzMzI2dUt3MuciCVJG/I+W3OgMi4lArkJiV8R7pvFbaYA8xOhU0yk1pEe2X4DA3FuFsw/xDJABzAEgwxJ1jYbRJFdLxzFCxhnbotAcHtksCxnqesb+VIvtW4qFsi2Dqx19K241UA3bFn2UYdruJuXW1A5n516J2svkWsiiWc/pqZ8qS/ZTw/u8IHI1czWu1nFXW/CW8+RQJg5RqM0wOlPiR02KbvE8Ssn7poF+HJ+ITrP5dhHMRFbsX7lzuUTChUzEXmML3IAldB8UmfpUm4tinu2kTDsllw/eXCCDbI+EDlJ+vtTNMRbRgpzAoucRMQfDoNid5ml8jOkuKFxxV2wjHcSt2+7t3lWLvhXmARtnkQNY16xVHFLGdQVIJWTlOoMxy08Q5es1vGhb16zCh1Nu4ArCRKlDMHccp6mqn43ZEQc4I0ZPECc2U6D8pBn0NHw5JHeRHSaLMDxJGIt65wOfloZPlHOiyqnWBQZy37eey2WTM5YzRoJO8A/pVa43I2S6VYyAzGFgsJGVfygQCT1re4xkZrGHd9DA6VG5i1GjXV8O4bT/3VoUdBVF/htlzL21Y5p16+XSoS8eD9DcmbPEipAt5bhzhSquAQD8TeeUaxzrXFrkrcKoCxRgBAkkiAPcmrLPDbKEMtpFImCBqJ3g+dWsg6D5VJ+JFsbmxfhb62ram5lGRBm0AygDxadN5ohMergOgVgQDmBXUHUfSDrVj2118I18qVYjgNlySQwnkrQBqNgNOVK/Ej7CsjGD4smMsKPUH5R+tQTEsJkhvkIobBcNt2QQg3MmTOvTXlVmIWUeBrlaIGswYjzmqLxcaVAeR2STEP+YCR77xvVQRZJzEyZ1P9q4nA4vidu3aHdO95n/xWdQylMqi2F/IR+IfmU9aJv4ni2YBVJHdAswRAQ8ywQTGcCRB00p44YLpAfL7O7sKmUbfWsrgW4Fj2JbNdGYltLgG5J2GgPkKyjxj9Br+na2cQgEZh7yJPM6jmavXF2xHiBn3P01qTKZIMzO1WZ4iNPSK+cSaZ6baZWstyKKf/wBz7/hX61fbQCFUQANvfn5+dQRpjnVqDUk9KeLEZYG3+ntU1uwJPLeqmOnnVeL+E9JBPoCCZ8qexUgnCMcuu5k+kmasZ6rtmpFqZPQH2Ra5SniHDLN0nvEDHQTzgEkQRTN2+dCQRPPzrtE5WLbfC7Vt2uoGDEwZMjUAH9ANKnhcLbV2dbaqzwXYCC0bZvTXTzo0LIIgRJ0qLWR0M7aGnXYlNlV3GKpAWAf5NFN2atYlJvKHkc/2rlu0fZfEf1rTmRrlrouzHH7ncTesumXQmNNOnWvQW0E6Xh2EWzaW2ggKIArkrt50vZHdEuXCWVSZLdco2mIrssLiFdQymQRXCdueM4ZMVbFzPntZSsEZSztCzzOT4tNgdaXI3FaAwg4m1qO9UnKQf8TWFYkkiYGVpBPLnR+Fh9O8JgwYYaesCQfI+VeZvhcBBUriUmFaWU6XWaRPJXMkn0rscBwteHrcKM1y9fcBFaJa4BA25D4mJ2ArG4phUmzVnhrYh1xCg2Rn+I3na4ApysioPCubLDD33p26Lb2VVQmRAAAncac567gmt4ZFw9m1bZtRCztmY6s3uZPvUf8AqNrXxrBJBDaRB1BX+9K8soT10Xa5KmTqu9ZVhDAHl5/3qmx3FwuLTMrIRmyEwMwzLE6NI6VDE4hrYJlHCgk8mgR4SORM/vXo4/Nj7Mz8dlVnC3rRhGVrcgBSNhMn2g8tgKak7etczgExjZnS6IYsFW5qUhmPLQmTGmkAdKYYcYrvELundj4lESx1iNNvh+VbFNSINUxxNRY1Ev61ot60QGE1Waxm8jWp9aWjiLiq286mT61Bj5UdgNsdfatVEMZHTXX5VuicGWPhGtardj4RWq44T9hbhfh2FZyWY2xJJkmCdzzpzf5ehrKyvnMv7M9OARbQRNYF1NZWUEdI1dGg9aHxQl7SfhcnMOsAkVlZQRyDbQ3+dbIrdZToR9lZFDGtVlAEjLQ096zCLN4A7RWVlWx/sIh9jR4RV9pBkAjSNq3WV6IDk+A+C86LouunKrcRaV3OZVaeoB3MH5isrKhmFZC1wiw2rWkJjmo5GV+VVYO2DisS5Esi2kQn8KspZgOkmJO5isrKzw6YYjlrSncAwJE/P50OeG2mEtbUk76b6itVlZ5dF4C5Dla4i6KjKqjoCJIFD3baoVZVUNevILpgeMQR4pHQAe1ZWVOHZf0M2tKuVVAC5YgDTpWN+4rKyve8b9TzMv7GyKjFZWVpYiImoRWVlA5miN6i4rVZRF9kI1HvU4rKyuCF2dhWqysoHH//2Q==

سومین و ننگین ترین قرارداد تاریخ ایران معاهده پاریس بود که موجب شد افغانستان محل تولد صدها شاعر و شخصیت معروف و ارزشمندی همچون زرتشت پیامبر و... از مام میهن جدا شود
انگلستان  در سال 1856 م با هدف حفظ هندوستان و ایجاد منطقه حایل در زمان ناصر الدین شاه با تصرف بخشهایی از جنوب ایران وی را مجبور به قبول این معاهده کرد و بدین ترتیب افغانستان و بعد از آن با معاهده گلداسمیت در سال1887 بلوچستان زادگاه رستم برای همیشه از ایران جدا شدند.


منبع: تاریخ ایران زمین نوشته محمد جواد مشکور

معصومه چراغی سرگروه تاریخ


ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
(تعداد کل صفحات:213)      [...]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [...]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟

صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات