تبلیغات
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان - مطالب سرگروه تاریخ متوسطه2
گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی


مرتبه
تاریخ : یکشنبه 9 اسفند 1394

نقطویه

 نقطویان یا پسیخانیان، پیرو محمود پسیخانی گیلانی بودند که حوالی سال ۸۰۰ ه.ق، در زمان سلطنت امیرتیمور گورکان، مذهب نقطوی را بنیان گذاشت. نهضت نقطویه به تعبیرى ادامه نهضت حروفیه و تغییر اسم و شكل آن است . خاستگاه این نهضت در شمال ایران احتمالا گیلان بوده و دامنه آن تا فومن گسترش داشته است . مؤ سس این نهضت محمود پسیخانى گفته شده است ، لذا به نقطویه پسیخانه نیز گفته اند. گویا وى از یاران فضل الله استرآبادى بوده كه در سال ۸۰۰ هجرى این نهضت را آغاز كرد. علت طرد محمود پسیخانى از جمع یاران فضل الله بدرستى روشن نیست. برخى گفته اند كه او خود را در تیزاب انداخت و نابود شد. اما این قول توسط پیروانش تكذیب گردیده است .

 نقطویه ادامه جریان کاستن و مفهومی کردنی بود که حروفیه آغاز کرد به گونه ای که همه چیز در نقطه خلاصه گردد. برخی وجه تسمیه اسم نقطویه این می‌دانند که به ایشان نقطوی و اهل نقطه گفته‌اند، چرا که محمود، آفرینش و پیدایش همه چیز را از خاک می‌دانست وآن را نقطه می‌خواند.

 نهضت نقطویه در بخشهائى از ایران پهناور آن روزگار گسترش یافت و مریدانى بسیار داشت . با روى كار آمدن صفویان و قلع و قمع تصوف مردمى ، نهضت نقطویه نیز مورد هجوم قزلباشان صفوى قرار گرفت . در دوره سلطنت طهماسب صفوى به سال ۹۷۳ هجری یك از رهبران بزرگ نهضت نقطویه به نام ابوالقاسم امرى را كور كردند و در سال ۹۸۱ هجرى گروهى از آنان را دستگیر كردند و كشتند . طهماسب صفوى فرمان داد تا سران نهضت نقطویه را شناسائى و دستگیر نمایند. پیروان او نهضت بزرگى در فارس آغاز كردند كه شاه صفوى را بشدت ترساند. اعزام نیرو و هزینه بسیار براى سركوب این نهضت آغاز شد. شاه عباس صفوى موجودیت رژیم را در خطر دید؛ چراكه نهضت نقطویان در سراسر ایران ریشه دوانیده بود. او راه چاره را در كشتار بیرحمانه و قتل عام مردم مراكزى دید كه متهم به هوادارى از نهضت نقطوى بودند. منجم شاه عباس از این قتل عام ها یاد مى كند.
كشتار عمومى در سال هزار هجرى آغاز شد. شاه صفوى آرام نداشت و براى دریافت چگونگى تعالیم این نهضت ، مخفیانه و ناشناس ، لباس ‍ صوفیان پوشید و به خانقاهى در قزوین رفت . سران نقطویه كه دراویشى چون : خسرو درویش ، كوچك قلندر، یوسفى تركش و... از كسانى بودند كه شاه جانشان را گرفت . نقطویان على رغم سركوب شدید تا پایان دوره صفوى به حیات خود ادامه دادند . نقطویان در انگیزش توده ها علیه صفویان بسیار مؤ ثر بودند. در دوره شاه عباس به سال ۱۱۰۲هجری همه نقطویان در سراسر قلمرو صفوى تحت پیگرد قرار گرفتند و تعداد بسیارى دستگیر و كشته شدند. شورش روستائیان گیلان علیه رژیم صفوى ، توسط (نقطویان ) رهبرى مى شد. قیامى كه تا بیست سال ادامه یافت و شعله هاى آن تا پایان رژیم صفوى فرو نشست و هر از چند گاهى خود را نشان مى داد. حوزه فعالیت نقطویان از گیلان به قزوین ، ساوه ، كاشان ، اصفهان ، نائین و... راه یافته بود.

گرداورنده : سهیلا امیریارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2

مسابقه عكاسی نوروزی از اماكن تاریخی و گردشگری

سلام علیكم
با احترام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، به اطلاع مدیران محترم متوسطه دوره دوم، فنی وحرفه ای و كارودانش می رساند؛ مسابقه عكس برتر نوروزی از اماكن تاریخی و گردشگری به عنوان تكلیف نوروزی دانش آموزان برگزار می گردد. دبیران محترم تاریخ لطفاً موضوع و نكات مسابقه را به اطلاع دانش آموزان رسانده و آثار برگزیده (هر آموزشگاه 3اثر) را تا تاریخ 95/01/25 به كارشناسی تكنولوژی و گروه های آموزشی ارسال نمایند.
 

مقتضی است دانش آموزان نكات زیر را مدنظر قرار دهند:

  1. ابعاد عكس كمتر از 13*18 نباشد.

  2. لطفاً عكس ارسالی پاسپارتو (قاب بندی مقوای) شود.

  3. چاپ تصاویر بر روی كاغذ مخصوص چاپ عكس انجام شود.

  4. مشخصات كامل دانش آموز (نام و نام خانوادگی، نام مدرسه، مقطع تحصیلی، نام منطقه، شماره تماس) در پشت عكس درج شود.ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2

حروفیه

 

بعد از سرکوب نهضت سربداران و خاتمه استقلال سادات مرعشی به دست تیمور گورکانی، حروفیه از تشکل‌های سازمان‌یافته‌ای بود که توسط فضل‌الله استرآبادی به وجود آمد و پس از قتل او توسط میرانشاه پسر تیمور، فعالیت‌هایش در ظاهر متوقف شد.

فضل‌الله حروفی که درباره معانی حروف و ارتباط‌ آ‌ن‌ها با ذات حق و همچنین در باب حلول و اتحاد مطالبی شبیه به اقوال باطنیه داشت، پاره‌ای از ادعای منسوب به حلاج را نیز تجدید کرد. او برای حروف ویژگی‌های اسرار‌آمیزی قائل بود و به همین جهت به «فضل‌الله حروفی» مشهور شد و پیروانش به حروفیه شهرت یافتند.

فضل‌الله استرآبادی چنان که از ماخذ حروفیه برمی‌آید در سال 740 هجری در استرآباد متولد شد و در سن پنجاه و شش سالگی در سال 796 هجری با تکفیر عالمان و فقیهان روبرو شد و به دستور تیمور لنگ و به دست میرانشاه دستگیر و زندانی گردید و در قلعه النجق نزدیک شیروان به فرمان تیمور لنگ کشته شد و بدنش طعمه آتش گردید. او نسبت خود را به جعفر بن موسی بن جعفر(ع) می‌رسانیده است. پس از قتل فضل‌الله، بنا به وصیت او هوادارانش در اطراف و اکناف پراکنده شدند و پنهانی به نشر افکار حروفی‌گری پرداختند. یکی از پیروان او به نام نسیمی در سال 821هجری در حلب به ترویج افکار فضل‌الله پرداخت و طرفداران بسیار یافت اما به فتوای علمای حلب وی را با شکنجه بسیار کشتند. علی‌الاعلی یکی دیگر از خلفای فضل بود که به آناتولی سفر کرد و به تبلیغ عقاید حروفیه پرداخت. او در آسیای صغیر کتاب «جاویدان نامه» فضل را تدریس و تعلیم می‌کرد.

 گستردگی فرقه حروفیه شمال خراسان و حاشیه خزر تا فارس و اصفهان و از آذربایجان تا عراق و سوریه و آناتولی گسترش یافته بود.

در نظر حروفیان، کلمات وسیله خلق عالم هستند. بنابراین، واژه‌هایی که برای نامیدن اشیا به کار می‌بریم، کلماتی اعتباری برای نامیدن اشیا نیستند بلکه کلام حق و ماهیت خود اشیاء هستند؛ پس اسماء عین مسمی خواهند بود. از نظر آنان، بعضی از 32 حرف الفبای فارسی در کتاب‌های آسمانی مذکورند. طبق این نظر در تورات 22 حرف، در انجیل 24 حرف و در قرآن 28 حرف موجود است.

از عقاید دیگر حروفیه این است که هیچ حقیقتی بی‌صورت نیست و نخواهد بود. دلیل قطعی آنان بر اثبات این امر، آن است که حق در قیامت به صورتی که بخواهد مرئی خواهد شد و اهل بینش به لقای او مشرف خواهند شد. حق در این عالم هم به صورت‌های گوناگون متجلی می‌شود، اما به رغم تجلی حق در کثرات اسماء، وحدت ذات حق باقی است. پس مانند طرفداران وحدت وجود، به نظر حروفیه خداوند در همه اشیاء ظهور دارد، اما کامل‌ترین ظهور حق، در انسان است. خدا روح خود را به صورت کلمه در مریم دمید و عیسی(ع) پدید آمد و آن امانت هم که خدا به انسان داده، نطق یا قدرت برای ادای کلمه بوده است. به واسطه همین نطق، انسان آیینه وجود الهی و مسجود فرشتگان است.ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 25 بهمن 1394

تخت جمشید

http://www.makanbin.com/fars/files/2013/05/-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF-1367496195.jpg

تخت جمشید به فرمان داریوش بزرگ بنا نهاده شد و توسط جانشینان بعدی او تکمیل گردید. برخی کاربری این سکونتگاه تشریفاتی هخامنشیان را جهت برگزاری جشنهای آنان دانسته اند. نام اصلی مجموعه نیز بر کتیبه های تخت جمشید « پارسه » آمده است.

قسمت های مختلف تخت جمشید شامل : 1-پلکان ورودی 2- دروازه ملل 3- کاخ آپادانا 4- کاخ تچر 5- کاخ هدیش 6- کاخ سه در 7- حرم سرای خشایارشاه 8-خزانه 9- آرامگاه اردشیر دوم 10-کاخ صد ستون 11- دروازه ناتمام

دروازه ملل: در شرق پلکان ورودی کاخی است که دروازه ملل نام دارد. بنا بر کتیبه های موجود خشایار شاه سازنده آن بوده است. کاخ متشکل از یک تالار بزرگ است که چهار ستون سنگی به ارتفاع 16.5 متر سقف آن را نگه داشته است. این کاخ با سه درب بزرگ به سه بخش اصلی تخت جمشید راه دارد.

کاخ آپادانا : کاخ آپادانا دارای سه ایوان در غرب ، شمال و شرق است. هر ایوان نیز دارای 12 ستون بزرگ است. از این میان دو ایوان شمالی و غربی دارای اهمیت بیشتری است. کاخ آپادانا مهمترین کاخ مجموعه تخت جمشید است. تالار مرکزی  این کاخ دارای 36 ستون سنگی است ارتفاع تمام ستونهای این کاخ 19 متر است.

کاخ تچر: در جنوب غربی کاخ آپادانا ، کاخ اختصاصی داریوش بر روی سکویی ساخته شده است . ساخت این کاخ ، بر اساس نوشته های موجود توسط خشایار شاه به پایان رسیده است. کاخ مشتمل بر یک تالار مرکزی با ستونهای چوبی و اتاقهایی در اطراف است. بدنه درگاهها با نقوش شاه و خدمه آرایش شده است . تزئینات نقش شاه مانند گوشواره ، دستبند ، طوق و تاج همگی از طلا و سنگهای گرانبهایی بوده که در سنگ نشانده شده بود اما متاسفانه به غارت رفته.

کاخ هدیش: کاخ اختصاصی خشایارشاه است که هدیش نام دارد. بر بدنه پنجره ها نقوش حیوانات نقش شده و بر بدنه در گاهها نقوش بزرگان و سربازان و شاه هخامنشی تصویر شده است. این کاخ بیشتر از بقیه کاخ ها آسیب دیده و روایت است که مقدونی ها آتش سوزی تخت جمشید را از این کاخ آغاز کرده اند. از ستونها و پایه ستونهای تالار مرکزی چیزی باقی نمانده است.

 

گردآورنده : سهیلا امیری

 
برچسب ها: تخت جمشید، گروه های اموزشی بهارستان 2، گروه تاریخ، آموزش و پرورش، سرگروه های درسی،
ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : شنبه 24 بهمن 1394

سرخ پوستها

اقوامی که قبل از آمدن اروپایی ها ، آمریکای شمالی و مرکزی و جنوبی را اشغال کرده بودند. بسیاری براین اعتقادند که سرخ پوستها از آسیا ،از طریق تنگه ی برینگ به نیمکره ی غربی مهاجرت کرده اند. این مهاجرت به دفعات صورت گرفته و دلیل آن خانواده های زبانی مختلف است. شباهت های جسمانی از قبیل چشمان سیاه و موهای زبر و سیاه وپوست گندم گون و شباهت های پلاکت های موجود در خون سرخ پوست ها با مغولان نشان دهنده این است که آنها در اصل مغول بوده اند ظاهرا تمدن و فرهنگ خود را به آمریکا بردند

تمدن و فرهنگ سرخ پوستها در آمریکای جنوبی و مرکزی قبل از ورود سفید پوستان به درجات عالی رسیده بود( مایاها، آزتکها ، اینکاها وچیتبا). در مورد اینکاها به پایه ی امپراطوری واقعی رسید و در زمینه هنر و معماری پیشرفت زیادی کرد. سرخ پوستها از راه شکار، ماهیگیری و کشاورزی زندگی می کردند. بیشترین محصول کشاورزی آنان ذرت بود.

اینکه چرا به آنها سرخ پوست گفته می شد؛ هنگامیکه کلمب به این سرزمین جدید رسید برخی از بومیان به وسیله ی گل رس بدن خود را سرخ کرده بودند واز همین جا آنان را با این نام خواندند. عده ای آنان را هندی می خواندند زیرا در ابتدا اروپائیان تصور می کردند به هند پا گذاشته اند و این مردم هندی اند به این دلیل به آنها هندی نیز می گفتند.

 

گردآورنده : سهیلا امیریارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 11 بهمن 1394

(Inka) اینکاها


http://safardoostan.ir/wp-content/uploads/2014/01/machu-pichu-3.jpg

اقوامی بودند که در قرن سیزدهم سرزمین های مجاور دریاچه ی « تیتی کاکا » را تصرف کردند و نفوذ و قدرت خود را تا نواحی شمالی و جنوبی دریاچه توسعه بخشیدند. آنها در قرن پانزدهم امپراتوری اینکاها را که از کلمبیا تا آرژانتین و شیلی امروزه گسترش یافته بود بوجود آوردند. به نظر می رسد که اینکاها در بسیاری از خصوصیات تمدن اقوام ما قبل خود استفاده کرده اند. آنها تحت حکومت یک ساپا اینکا یا رئیس قرار داشتند و یکی از این روئسا به نام « آتا هو آلیا » که از مهاجمین اسپانیایی شکست خورد.

اینکاها خدایان بسیاری را می پرستیدند و شاید تا حدی به قربانی کردن انسانها در برابر خدایان می پرداختند. آنان مانند آزتک ها معابدی زیادی نداشتند در عوض کاخ های متعددی بنا نهادند. جامعه ی آنها به طبقات مختلف تقسیم گشته و به نحو دقیق و موثری برای خدمات کشوری سازمان یافته بود. کشاورزی رواج داشت و تقسیم آبیاری و دادن کود به جهت باروری انجام می شد. بهره برداری از معادن به نحو وسیعی جریان داشت و پارچه بافی ، ساختن ظروف سفالی و اشیا ئی از طلا و نقره از مشاغل عمده آنان به شمار می رفت. ارتباطات سریع از طریق شاه راه ها و معابری که از میان کشت زار ها  می گذشت و همینطور از طریق پل ها عملی می شد.ا ینکاها مردگان خود را مومیای می کردند و همراه مردگان وسایلشان را دفن می کردند و اطلاعات زیادی از این جهت کسب شده.


گردآورنده: سهیلا امیریارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 29 آذر 1394

ستالین (مربوط به درس 10 تاریخ ایران و جهان 2)

نام کامل استالین « یوسیف ویسار یونوویچ » (1879- 1953م ) سیاستمدار روسیه و رهبر حزب کمونیست آن کشور؛ متولد در گرجستان شوروی نام اصلیش جوگاشویلی بود. پس از پیوستن به جنبش انقلابی خودرا استالین (مرد پولادین) نامید. پدرش کفاش بود در مدرسه مذهبی تفلیس تحصیل کرد، ولی به سبب نافرمانی اخراج شد. در دوره تحصیل به مارکسیسم گروید و داخل حزب سوسیال دمکرات قفقاز شد. پس از انشعاب حزب سوسیال دمکرات به دو جناح بلشویک و منشویک به بلشویکها پیوست و جزء یاران لنین درآمد . او پنج بار توقیف شد و هر بار گریخت. از 1912 جزء نویسندگان روزنامه پراودا قلم می زد. سال 1913م  محکوم به تبعید تا پایان عمر به سیبری شد؛ وتا انقلاب 1917م که مشمول عفو عمومی قرار گرفت درآنجا بود.دردولت لنین به مقام کمیسری  خلق ملتها رسید. در جنگ داخلی نقش مهمی داشت. روابطش با لنین مورد اختلاف است. پس از مرگ لنین استالین به اتفاق کامنف وزینوویف زمام امور را بدست گرفت. در 1927 موفق شد که دو تن از رقبای عمده حزبی خود تروتسکی و زینوویف را دفع کند وبه این طریق رهبر بلامنازع حزب گردید. با آنکه تا 1942م رسما مقام دولتی نداشت اما به عنوان رئیس کمیته اجرائی حزب سیاست دولت شوروی را تقریر می کرد. در 1928م به سیاست اتصادی نوین لنین (نپ) پایان داد و برنامه 5 ساله را آغاز کرد. صنعتی و اشتراکی کردن کشور را بشدت و به قیمت کشتار عده زیادی دنبال کرد. بر خلاف تروتسکی به انقلاب جهانی عیده نداشت و به تقویت سوسیالیسم در یک کشور بیشتر اهمیت می داد. وی مخالفین را نابود کرد و دیکتاتور روسیه گردید. در 1941 نخست وزیری را از مولوتوف گرفت و اندکی پس از حمله هیتلر به روسیه تصدی ارتش را نیز عهده دار شد عنوان مارشالی و فرماندهی کل قوا بدست آورد. در کنفرانسهای تهران یالتا پوتسدام شرکت جست و نشان داد سیاستمداری زیرک است. تا زمان مرگش که بر اثر خونریزی مغزی اتفاق افتاد با قدرت کامل بر روسیه حکومت کرد. جسدش را در مقبره لنین در میدان سرخ مسکو کنار جسد لنین دفن کردند اما در بیست و دومین کنگره حزب رای بر آن رار گرفت که جسد او را از مقبره لنین خارج کنند و در قبرستان قهرمانان نزدیک دیوار کرملین به خاک سپارند و چنین کردند.

 

گرداورنده سهیلا امیری

ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 15 آذر 1394

فاشیزم

فاشیست؛ لاتین است به معنی دسته ای تیر چوبی که در امتداد تبری می بستند و در پیشاپیش حکام در روم قدیم به نشانه قدرت حمل می کردند. فاشیسم به معنی اخص؛ نظام سیاسی و اقتصادی ایتالیا در عهد موسولینی که از سال 1922م تا شکست ایتالیا در جنگ جهانی دوم در آن کشور برقرار بود. نام فاشیست به مناسبت یکی از نشانهای روم قدیم به نام فاسکس ، فاشیسم به معنی اعم به هررژیم استبدادی متمرکزی اطلاق می شود که از اصول ملی و تعصبات نژادی پیروی می نماید و به وسیله یکنواخت کردن امور صنعتی و مالی و بازرگانی نظام خاصی ایجاد می کندو با منکوب کردن مخالفین و اختناق آزادی مردم و سانسور عقاید و افکار ادامه حکمفرمائی خود را تامین می نمایند.

فاشیستها خود را علمدار اجرای نظم و انضباط در مقابل تهدیدات توده ها و جمعیتها می دانند. موسولینی که خود را سربازی فداکار و نجات دهنده ایتالیا از خطرات و هرج و مرج و کمونیسم معرفی کرد. در سایه تشکیلات منظم حزبی ، دیکتاتوری خود را در ایتالیا برقرار کرد. فاشیسم از دو جهت با کمونیسم متفاوت است: یکی اینکه فاشیسم به جوانان و مبارزین نیرومند میدان می دهد دوم اینکه سازمانهای فاشیسم بر اصول طبقاتی استوار است. فاشیستها توجه به پشتیبانی مردم را با روشهای پدرانه در مورد تامین کار و رفاه عمومی به دست می آورند ولی قدرت حیقی در دست طبقه ممتاز است.

 

گردآورنده سهیلا امیری

 ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 8 آذر 1394

مهاتماگاندی و مبارزات استقلال طلبانه هند

(1869-1948) در پور بندر (کاتیاور) به دنیا آمد. او که از 1899م در انگلستان به تحصیل اشتغال داشت و از آن پس در آفریقای جنوبی به وکالت پرداخته بود؛ در همان­جا متوجه مشکل عظیم تبعیض نژادی و ستم استعمار شد و کمر همت برای مبارزه با آن بست. او در زمان جنگ به هندوستان بازگشت و رهبری نهضت ضد استعماری هند را بدست گرفت. در 1919م که هیجانهای مربوط به مبارزه با قانون رولت (انگیلیسیها طبق این قانون به پلیس اجازه داده بودند هر کسی را که مورد سوء ظن است بازداشت و هر قدر که میل داشته باشند او را بدون هیچ محاکمه در بازداشت نگه دارند که باعث شد که در سراسر هند مردم شعار کوبنده: «نه وکیل نه آپیل غنه دلیل» سر دهند) سراسر هند را فرا گرفته بود؛ گاندی با پیشنهاد روش ابتکاری مبارزه خود که مبتنی برعدم خشونت، مقاومت منفی، تمرد از قوانین کشوری، نپرداختن مالیاتها، قبول نکردن پستهای دولتی، تحریم انتخابات مجالس قانون گذاری، عدم همکاری با ماموران انگلیسی و تحریم اجناس بریتانیا بود ؛ شور تازهای به مبارزات ضد استعماری مردم هند بخشید.

اصل مقاومت منفی گاندی متضمن دو هدف اصلی بود: اول مبارزه با انگلیسیها دوم بازگشت به سنتهای اصیل هندی و احیای آداب و حرفه ها و صنایع قدیمی همراه با رها کردن تعصبات فرقه ای در کنار گذردان رسوم سخیف و غیر انسانی.

 http://ketabak.org/sites/default/files/imagecache/nc_image/tarvij/slogan/tarvij.90.01.14_0.jpg

گرداورنده سهیلا امیری

 

 ادامه این مطلب را اینجا مشاهده کنید.............
ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 1 آذر 1394

بنیتو موسولینی

دیکتاتور ایتالیا و بنیانگذار و رهبر فاشیسم در جوانی سوسیالیست و سر دبیر یکی از روزنامه های میلان به نام آوانتی بود ولی در جنگ جهانی اول از سوسیالیسم جدا شد و روزنامه خود را به نام «پوپولو» در ایتالیا بنیاد گذاشت مدتی در ارتش خدمت کرد و سخت زخم برداشت. پس از جنگ پیروان خود را که بیشتر از سربازان جنگ جهانی اول بودند؛ در حزبی به نام فاشیست مبارزدرمیدان گرد آورد. اعتصابها و ناراحتیهای عمومی به او بهانه داد که به فاشیستها فرمان حرکت به سوی روم دهد. شاه ویکتور امانوئل سوم از او دعوت کرد که هیئت دولت را تشکیل دهد. رفته رفته موسولینی دولت خود را مخصوصا پس از قتل ماتئوتی به صورت دیکتاتوری بی رحمانه ای در آورد.

حکومت پارلمانی در 1928 معلق و به جای آن یک حکومت صنفی فاشیست بر پا شد. از کارهای مثبتی که موسولینی انجام داد عقد پیمان لاتران و طرحهای بزرگی چون زهکشی ماندابهای پوتین بود. سیاست مستعمراتی و جنگ جویانه او منجر به گرفتن حبشه (1936 ) مداخله در جنگ داخلی اسپانیا 1936-1939 و الحاق آلبانی شد. ماجرای حبشه ایتالیا را از دموکراسیهای غربی جدا ساخت، و موسولینی به عنوان یک متحد به سوی هیتلر توجه یافت. با شرکت در محور، موسولینی کم کم فقط آلت دست هیتلر شد . او اجازه داد که آلمان و شکستهای نظامی او به سقوط و بازداشتش منجر شد.

بادوگلیو نخست وزیر شد ولی موسولینی که به دست گروه نجات آلمانی آزاد شده بود یک حکومت دست نشانده در ایتالیای شمالی بررار کرد. پس از فرو ریختن دستگاه نظامی آلمان ؛ موسولینی هنگامی که در صدد فرار به سوئیس بود در نزدیکی کومو به دست پارتیزانهای ایتالیائی اسیر وبا معشوه اش کلاراتپانچی تیر باران شد. جسد آنها در یکی از میدانهای عمومی میلان به دار آویختند و سپس در محل گمنامی دفن کردند. سال 1957 جسد موسولینی را از آن محل خارج کردند وبه خانواده اش تسلیم داشتند.

 

 

گردآورنده سهیلا امیری سرگروه تاریخ بهارستان2

 
برچسب ها: تاریخ منطقه، گروه درسی تار یخ، بهارستان دو، آموزش و پرورش، وبلاگ وب لاگ وب سایت وبسایت، پورتال درگاه الکترونیکی روابط عمومی اینترنتی اطلاع رسانی،
ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 1 آذر 1394

با سلام به حضور دبیران محترم گروه تاریخ بهارستان 2

انجمن علمی تاریخ شهرستان های تهران در نظر دارد اردوی علمی در تاریخ 15 تا 17 دی ماه سال 1394 به شهر سوخته را دارد. همکارانی که تمایل به شرکت در این اردو را دارند با دبیر همایش سرکار خانم موفق اطلاع دهند.

لازم بذکر است که اردو دارای هزینه می باشد.

جهت اطلاعات بیشتر با سرگروه تاریخ تماس حاصل فرمایید.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85.JPG/280px-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C_%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85.JPG     https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5b/Animation_vase_2.jpg/300px-Animation_vase_2.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87.JPG/220px-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87.JPG    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87.JPG/220px-%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87.JPG
برچسب ها: اردوی علمی، گردش فرهنگی، گروه های آموزشی، شهرسوخته، دبیران تاریخ شهر سوخته،
ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 1 آذر 1394

همایش در تاریخ 24/8/94 روز یکشنبه ساعت 9 الی 14 برگزار گردید.

بخش اول همایش به سخنرانی جناب آقای شفیع پور با موضوع هویت و هویت ایرانی برگزار گردید.

بخش دوم همایش به سخنرانی جناب آقای امینه با موضوع دلایل شکست سپاه ساسانی از اعراب مسلمانسپری شد. بخش سوم همایش به بررسی تحلیلی حضور لهستانی ها و چگونگی ورود آنان پس از جنگ جهانی دوم در ایران توسط جناب آقای خادم لو سپری شد.

در پایان توسط گروه تاریخ از موضوعات همایش سوالاتی مطرح شد.

همکاران سرکار خانم صبوری سرکار خانم گلابی و سرکار خانم چراغی به همراه سرگروه در این همایش حضور داشتند.

باتشکر از حضور همکاران محترم تاریخ منطقه بهارستان2 در همایش مذبور


بهارستان  دو انجمن تاریخبرچسب ها: بهارستان دو، انجمن علمی تاریخ، دبیران تاریخ، انجمن علمی، جلسه، کارگاه،
ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 3 آبان 1394

یکی از قدرتمندترین امپراطوران سلسله رومانوف در روسیه که این کشور را به اوج قدرت خود رساند. چگونگی به قدرت رسیدن پتر به این صورت بود که پس از مرگ الکسی 1676 م فئودور پسر اول در حالی که 15 سال داشت و بیمار و ضعیف بود به جای پدر به سلطنت رسید.. فئودور در دوران کوتاه سلطنت خویش مدام تحت نفوذ اطرافیانش قرار داشت و بعد از 6 سال سلطنت از دنیا رفت. پس از مرگ فئودور بر سر جانشینی برادرش ایوان و پی یر که فرزند ناتالی همسر دوم الکسی بود جدال رخ داد که با رای و نظر مجلس شورای ملی ایوان به عنوان تزار اول و پی یر بعنوان تزار دوم انتخاب شدند. از آنجا که هر دو هنوز کودک بودند خواهر آنان صوفی نائب السلطنه شد. ایوان پیش از سلطنت فوت کرد و پی یر به سلطنت رسید و تبدیل به یکی از پر نفوذترین تزارهای روسیه شد.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/Peter_der-Grosse_1838.jpg/230px-Peter_der-Grosse_1838.jpg


پتر کبیر معتقد بود که روسیه تا زمانی که در عرصه فناوری به پای اروپا نرسد هرگز یک امپراطوری قدرتمند نخواهد شد. او پیش از سلطنت بسیار به محله های آلمانی نشین مسکو  رفت و آمد داشت و با آنان به گفتگو می نشست. پتر کبیردر جوانی پیش از سلطنت با اسم مستعار و ناشناس به اروپا مسافرت کرد که چند هدف از این سفر داشت : یافتن متحد برای سرکوب ترکیه عثمانی، مشاهده و ارزیابی دست آوردها و تکنولوژی اروپا ، دعوت از متخصصان و کارشناسان اروپایی.

پتر کبیر کارشناسان فنی استخدام کرد تا چگونگی ساخت کشتی های بهتر و بنای استحکامات نیرومند را به روسها بیاموزند. مدارس آموزش ریاضی و علوم مهندسی ارتش ایجاد کرد. تقویم اسلاو را منسوخ و تقویم گریگوری را جهت روسیه رایج کرد. پترکبیر فرمان ریش را صادر کرد که همه مردم بجز روحانیون باید ریش خود را بترشاند که با مخالفتهای شدیدی روبرو شد.

پتر کبیر نبردهای زیادی انجام داد که یکی از مهمترین آنها « جنگ بزرگ سفید » با سوئدی ها بود که آنها را در جنگ پلتاوا شکست داد. پتر کبیر برنامه دسترسی به آبهای آزاد را داشت که به عثمانی حملات متعدد داشت.

پتر کبیر دستور ایجاد شهر جدید به نام سن پترزبورگ در طول ساحل دریای بالتیک را داد ( 1703م)

پتر کبیر پسرش را به دلیل مخالفت با اصلاحاتش به شدت شکنجه داد و کشته شد. جنگهای پی در پی خزانه را خالی کرد و مشکلات اقتصادی برای روسیه ایجاد کرد. پتر کبیر در سال 1825 م پس از یک بیماری سخت در گذشت.

 

 

گردآورنده : سهیلا امیری سرگروه تاریخ
برچسب ها: تاریخ، پتر کبیر، پیتر کبیر، سرگروه تاریخ، رشته تاریخ درسی آموزش و پرورش بهارستان، اطلاعات معلم و دانش آموز بیشتر بدانید،
ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 19 مهر 1394

اندلس درس تاریخ ایران و جهان 1و2

مسلمانان در سال 711م (92ه.ق) تحت فرماندهی طارق بن زیاد وارد خاک شبه جزیره ایبریا (که در دست ویزیگوت ها بود) شدند. در سال 756م (139ه.ق) فردی از خاندان بنی امیه به نام عبدالرحمن با کمک هوادارانش به حکومت میرسد. مسلمانان در اندلس هشت قرن حکومت کردند که شامل سلسله های:

 1- والیان 2-حکومت اموی 3- عصر ملوک الطوایفی 4- مرابطون 5- موحدون 6- غرانطه

اسپانیایی اسلامی (اندلس) دارای ویژگی های زیر بود:

1- شکوفایی و رونق اقتصادی در اثر احیای تجارت  2- ادغام منحصر به فرد عناصر و فرهنگ مسیحی با تمدن اسلامی 3- احیای حیات شهری و شهرنشینی در اندلس 4- شکوفایی فرهنگی و علمی  5- ساختار سیاسی و جمعیتی

 

دستاوردهای علمی و فرهنگی اندلس:

الف: ایجاد مدارس رایگان همگانی کردن آموزش و ترویج فرهنگ علم دوستی و دانش پژوهشی در اندلس

ب: رشد علم پزشکی توسط افرادی چون  علی بن عباس ، زهراوی ، باهلی ...

ج: رشد علم فلسفه توسط عارفانی چون  ابن باجه ، ابن رشد ، ابن طفیل و ابن عربی

د: شاهکارهای زیبای معماری چون: مسجد جامع شهر قرطبه کاخ الحمرا مدینه الزهرإ

حیات سیاسی اندلس تا سال 1492م با حمله مسیحیان به مسلمانان پایان رسید دلایل شکست مسلمانان از مسیحیان را می توان موارد زیر بر شمرد:

* اختلاف و تفرقه میان مسلمانان منطقه

* فساد اخلاقی میان حاکمان

* خود باختگی فرهنگی و مذهبی

* فعالیت حکومتهای کوچک مسیحی در شمال اندلس

*نارضایتی یهودیان در دوران سلطنت مرابطون و موحدون و مهاجرت آنها به سمت شمال اندلس و همدستی آنها با مسیحیان در براندازی مسلمانان

 

گرداورنده : سهیلا امیری

 

 ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 19 مهر 1394

به نام خدا

گروه آموزشی تاریخ شهرستان بهارستان 2 به منظور افزایش اطلاعات علمی و بهره گیری همکاران محترمی که به منابع تاریخ دسترسی ندارند اقدام به تهیه مطالبی در مورد بعضی از اصطلاحات و اسامی و وقایع موجود در کتاب تاریخ ایران و جهان (2) نموده است. امید است همکاران گرامی ضمن استفاده ما را از نظرات خویش محروم نسازد.

درس اول(تحولات مذهبی، فکری و علمی اروپا در قرون جدید)

انگیزیسیون: بازرسی در افکار مردم. به شیوه ای از برخورد گفته می شود که از سوی مراجع دینی- سیاسی شهروندان مورد بازخواست قرار می گیرند که مشهورترین آن تفتیش عقاید در اروپای مسیحی بود.

پروتستان :واژه ای فرانسوی که از زبان لاتین آمده نهضتی که علیه ارتجاع مذهب کاتولیک فشاربیش از اندازه کلیسا کاتولیک و دستورات بسیار سختگیرانه آن و گرفتن باجهای کلان از عوام بیچاره مسیحی باعث گردید که گروهی از روشنفکران از کلیسای روم فاصله بگیرند و راهی جدا بجویند. مبانی آن توسط مارتین لوتر مطرح شد که امروزه بیشتر در شمال اروپا و آمریکای شمالی سکونت دارند واژه پروتستان بمعنی معترض و مخالف سر سخت است . این مکتب در مقابل قوانین کلیسای کاتولیک روم ایستاد.

از دیگر اصلاحگران پروتستان میتوان به افرادی چون یان هوس , جروم , توماس کارترایت اشاره کرد.

مراسم وشعائرپروتستان ، تعمید اعتراف غیر اجباری تناول و افطار- تلاوت کتاب مقدس حضور در کلیسا وقرائت ادعیه لوتر ازدواج

مکتب پروتستان دستور العمل های خود را مستقیما از کلام خدا استخراج می کند و در عبادت نیز رابط آنها با خدا که کمال بخشش است تنها مسیح است ؛ در حالی که پیروان کلیسای کاتولیک روم از تعالیم کلیسای خود پیروی می کنند و در عبادت نیز از طریق توسل به مریم عذرا و قدیسان به راز و نیاز با مسیح می پردازند.         سه اصل اساسی پروتستان 1- تنها انجیل سرچشمه تعالیم است 2- تنها از طریق رحمت مسیح رستگاری حاصل می شود 3- همه مومنان در مقام کشیش هستند.

جان کالون: مصلح فرانسوی که از بزرگترین علمای فرقه ی پروتستان به حساب می آمد و بنیانگذارمکتب  کالونیسم است. تحصیلات حقوق و الهیات بود در ژنو اقامت گزید و در آنجا جمهوری دینی تأ سیس کرد. جهت گیری او باعث اخراجش شد ولی در غیاث او ژنو دست خوش آشفتگی سیاسی و مذهبی شد و باز به ژنو دعوت شد. مطالعات گسترده او در زمینه حقوق مدنی ، او را با اندیشه هایی آشنا ساخت که بعدها در دوره ای بعنوان یک مصلح شناخته شد.

مهمترین خدمت او این بود که تعالیم مصلحین کلیسا را در کتاب معروف خود جمع آوری کرد با عنوان (مبادی دین مسیحی) که شرحی نظامند بر ارکان اصلی ایمان مسیحی بود.

فرانسیس بیکن: فیلسوف ، سیاستمدار، دانشمند ، حقوقدان متولد لندن بود پدرش مهردار ملکه الیزابت بود.  بسیاری او را محور اصلی تحول فکری در قرون وسطی می دانند تا جایی که او را از بانیان انقلاب علمی می شمارند و پایان سلطه کلیسا بر تفکر را به اندیشه های او نسبت می دهند.  او معتقد بود علم بر انسان و جهان تسلط دارد. او را بعنوان پیامبر علم جدید و بنیانگذار فلسفه علم می شناسند.

 

 

منابع مورد استفاده این درس:( تاریخ جهانی ش. دولاندلن) ( تاریخ تمدن آرنولد توین بی) ( تاریخ جهان نو- رابرت روزول پالمر)

 ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
(تعداد کل صفحات:5)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟


صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید