گروههای آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 4 آبان 1393

حسین ضعیفی که باید برای او گریست نبود اموزگار بزرگ شهادت اکنون برخاسته است تا به همه انها که جهاد را تنها در توانستن می فهمند  و به همه انها که پیروزی بر خصم را تنها در غلبه می دانند ،  بیاموزد که شهادت نه یک باختن که یک انتخاب است  انتخابی که دران مجاهد با قربانی کردنش در استانه معبد ازادی و محراب عشق پیروز می شود و حسن وارث ادم  که به بنی ادم زیستن داد و وارث پیامبران بزرگ که به انسان چگونه باید زیست را اموخت.

حسین بیشتر از اب تشنه لبیک بود افسوس که  به جای افکارش زخم های تنش را نشانمان دادند  و بزرگترین دردش را بی ابی نامیدند.

حسین یک درس بزرگتر از شهادتش به ما اموخت  و ان نیمه تمام گذاشتن حج و به سوی شهادت رفتن است  مراسم حج را به پایان نمی برد تا به همه حج گزاران تاریخ ، نمازگزاران تاریخ ،مومنان به سنت ابراهیمی بیاموزد که اگر هدف نباشد اگر حسین نباشد اگر یزید باشد چرخیدن بر گرد خانه خدا ، با خانه  بت مساوی است .

مسولیت شیعه بودن یعنی چه ؟مسولیت ازاده  انسان بودن یعنی چه  ؟ باید بداند که در نبرد همیشه تاریخ  و همیشه زمان و و همه جای زمین که همه صحنه ها کربلاست و همه ماه ها محرم و همه روزها عاشوراست  باید انتخاب کنند یا خون را یا پیام را ،یا حسین بودن را یا زینب بودن را  یا انچنان مردن را یا اینچنین ماندن را .

امام حسین یک شهید است که حتی پیش از کشته شدنش به شهادت رسیده است نه در کوی قتلگاه بلکه در درون خانه خویش  از ان لحظه که به دعوت ولید "حاکم مدینه " که از او بیعت مطالبه می کرد نه گفت  این نه ،طرد و نفی چیزی بود که  در قبال ان شهادت انتخاب شده  است  از ان لحظه حسین شهید شده است.

فتوای حسین این است اری !  در نتوانستن نیز بایستن هست.

مقتدایان امام حسین کسانی اندکه در مایه  جان خویش در راه خدا نثار می کنندو براستی حسین اموزگار بزرگ شهادت است که هنر خوب مردن را   در جان  بی تاب انسانهای عاشق تزریق می کنند انها تن به هر ذلتی می دهند تا زنده بمانند   و مرده های خاموش و پلید تاریخ اند و ببینید ایا کسانی که سخاوتمندانه با حسین به قتلگاه خویش امده اند  و مرگ خویش را انتخاب کرده اند در حالی که صدها گریزگاه ابرومندانه برای ماندنشان بود  و صدها توجیه شرعی و دینی برای زنده ماند شان بود توجیه و تاویل نکردند  ، مرده اند ؟ اینها زنده اند ! ایا انها که برای ماندنشان تن به هر ذلت و پستی و رها کردن حسین و تحمل کردن یزید دادند  کدامیک هنوز زنده اند ؟

انان که رفتند کاری حسینی کردند ،انان که ماندند باید کاری زینبی بکننند وگرنه یزیدی اند ! .... ای وای بر ما

 

.....................ادامه دارد.ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : جمعه 2 آبان 1393
یکی دیگر از برجسته ترین افراد در اموزش و پروش  مدرن در تاریخ ایران میرزا حسن رشدیه (1323 شمسی)است . وی نیز مثل امیر کبیر مبتکر ایجاد مدارس جدید در ایران بودرشدیه چند ویژگی عمده داشت  وی در نجف تحصیل علوم اسلامی کرد  و پس از ان به چند کشور همسایه رفت  تا با نظام تعلیم و تربیت مدرن بخصوص  نظام تعلیمات ابتدایی اشنا شود  وی در بیروت هم به مدت سه سال  به مدرسه تربیت معلم رفت  که فرانسوی ها باز کرده بودند و ان را اداره می کردند  به نوعی مدیریت ان را به عهده داشتند و پس از بازگشت به تبریز جرات به خرج داد و برای تمام کودکان مدرسه ای ابتدایی (دبستان ) دایر کرد  اما خیلی زود با خشک اندیشی کسانی مواجه شد  که عمل وی را به نوعی مخالفت با دین تلقی کردند  و حتی چندین بار به مدرسه حمله کردند و ان را غارت کردند  اما او ایستادگی کرد و پیشگام پیدایش نخستین دبستان به سبک مدرن در ایران شد ... ادامه دارد


ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : جمعه 2 آبان 1393
برای اول بار در زمان  شاه عباس دوم در  قرن یازده هجری (هفده میلادی ) فکر اعزام محصل به  اروپا پیش امده بوداما باید پذیرفت که عباس میرزا اولین کسی بود که به تشویق وزیرش میرزا عیسی فراهانی (قائم مقام ) تصمیم گرفت چند نفر ایرانی را برای اموختن فنون نظامی ،علوم ،صنایع جدید و معدن به اروپا بفرستد.گرچه هیئت های تبلیغی خارجی در این زمینه بی تاثیر نبود نقش اساسی انها ارائه نمونه هایی بود  که راه تاسیس مدارس جدید را به اصلاح گران ایرانی نشان می دادند  و از سوی دیگر این هیئت ها فرزندان نخبگان جامعه را با زبان های خارجی  و علوم جدید مانند جغرافیا و ریاضیات اشنا کردند  و در این فضای اموزشی جوانان ایرانی رفته رفته با  با ان جنبه مهم از تمدن غربی که عبارت بود از علوم و فنون جدید اشنا شدندو به علاوه این محصلان  با زندگی در کنارمعلمان غربی در مدرسه توانستند با شیوه زندگی اروپایی اشنا شوند تا این که امیر کبیر ( میرزا تقی خان فراهانی ) به فکر چاره افتاد و برای اولین بار در سال 1268 ه ق نخستین موسسه اموزشی را به سبک اروپایی در ایران را تاسیس کرد که این مدرسه پلی تکنیک جایگاه ویژه ای در تحول و پیشرفت اموزش مدرن در ایران دارد در سال 1315  ه ق بیش از 40 معلم خارجی در این مدرسه مشغول تدریس بودندگرچه ناصر الدین شاه از ترس بروز مخالفت های اجتماعی به سرعت ورود  و پذیرش معلمان خارجی را محدود کرد  ضمن این که بر اعزام محصلان به خارج نیر نظارت می کرد این مدرسه هم متوسطه بود و هم عالی  و نقش مهمی در تربیت کادرهای نظامی  فنی و علمی ان دوره بازی می کرد همچنین برای ایران طبقه هوشمند یا روشنفکرانی را تربیت کرد که در اینده موجد  و محرک رشد و پیشرفت  و اندیشه های انقلابی می شدند  و بدگمانی ناصر الدین شاه نسبت به این موسسه علمی و نظارت سختی که شاه بر انتخاب محصلان  و معلمان این مدرسه اعمال می کرد  از همین جا ناشی می شد  و این بدگمانی جلوی رشد و پیشرفت تعلیم و تربیت علمی و فنی را  درکشور گرفت  و مانع ازدیاد مدارسی از این نوع شد.  و .... ادامه دارد


ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 1 آبان 1393
تمامی تاریخ ایران شاهدی است بر تجاوزهای متعدد   و مداوم به جان  و مال  مردم ،  گذشته از غصب مال و اموال مردم، ایران کشوری بود که در ان شاهان و شاهزادگان نه فقط به وسیله دشمنان بلکه توسط بستگان خود نیز مرتبا به قتل می رسیدند  و یا کور و اخته و ... می شدند شمار شاهان و شاهزادگان ساسانی  که در حین شکار برای همیشه مفقود (یعنی در مرداب غرق ) شدند یا به دست بستگان خود کور شده و به قتل رسیدند قابل ملاحظه است   در ایران بعد از اسلام و طی قرن هایی که به متحد شدن دوباره ایران در دوره صفوی انجامید همین سنت برقرار بود. تاریخ صفویان نیز سرگذشت بی پایانی است  از قتل و کور کردن اعضای خاندان سلطنتی  بگذریم از دیوانیان و مردم عادی  برای نمونه اسماعیل دوم بوسیله بستگانش به قتل رسید ،محمد خدابنده را کور کردند  و عباس اول حتی یکی از پسران خود را سالم نگذاشته بود که بتواند به جانشینیش بر تخت بنشیند. نادرشاه افشار غلام اسیر یکی از ایلات که بعدها به راهزنی پرداخت  و سپس سرداری بزرگ و بنیانگذار سلسله افشار شد  فرزند و ولیعهد خود را در یک حمله عصبی کور کرد اغا محمد خان قاجار نوه  نادرشاه شاهرخ را برای افشای محل اختفای گنجینه هایش چنان وحشیانه شکنجه کرد که برغم اعتراف زنده نماند خود اغامحمد خان  در نوجوانی و در پی شکست طایفه اش در جنگ  با قبیله ای دیگر اخته شدهنگام فتح کرمان او انقدر مردم ان شهر را کور و اموالشان را غارت کردکه عواقب مخربش هنوز گریبانگیر ان منطقه است سلاطین زندیه که توسط اغا محمدخان سرکوب شدند برخلاف افسانه رایج در برادر کشی و خیانت به اعضای خاندان خود مهارت بسزایی داشتند دامنه این پدیده حتی به اواسط قرن نوزده هم می کشدعباس میرزا ملک ارا پسر دوم و محبوب محمد شاه نزدیک بود توسط برادر یزرگترش(ناصر الدین شاه ،شاه شهید ) در سن یازده سالگی که بعدها به تخت نشست به قتل برسدعباس میرزا در خاطراتش جان خود را مدیون مداخله سفرای مهم خارجی و دولت های متبوع شان می داند اما ضمنا اموال شخصی اش مصادره شد  و لوازم خانه اش را ماموران  برادرش غارت کردند.
سرنوشت اهل دیوان خود فصل بزرگ دیگری است سرانجام وزیران وزیران اعظم مجد الملک یزدی ،خواجه شمس الدین جوینی که خود در به قتل رساندن اولی سهیم بود و فضل الله همدانی به دست ایلخانان مغول چندان معروف است که احتیاج به توضیح ندارداین در مورد فرمان شاه صفی مبنی بر قتل عام خیانت بار امام قلی خان ( سردار بزرگ صفوی که جزیره هرمز را دوباره تصرف کرد و حاکم فارس شد) و خاندان او نیز صادق است  همین طور سرانجام وحشتناک ابراهیم کلانتر ،اعتماد الدوله توسط فتحعلی شاه  و قتل قایم مقام و امیر کبیر توسط محمد شاه و ناصر الدین شاه  و قتل تیمور تاش و سردار اسعد و و نصرت الدوله  به فرمان رضاه شاه از جمله این موارد است این وافعیت که ماموران دولت از وزیر اعظم تا درباریان  را بدون خبر قبلی و حتی با برکناری از مقامشان در ملا عام فلک می کردند شاهد دیگری است بر این که نه تنها هیچ اشرافیت و شهروندی وجود نداشته  بلکه هیچ گونه چارچوب قانونی  و اصول سنتی در میان نبوده است.


ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 27 مهر 1393

بدان که اصل سعادت در این جهان مال است

هر آن که مال ندارد چو نافه ی بی بوست


وگر بد است چو در دست سیم و زر دارد

به نزد خلق همه قول و فعل او نیکوست

 

وگر هزار هنر دارد  و ندارد مال

به جای هر هنری صد هزار عیب در اوست

به هست و نیست مرنجان ضمیر  و خوش می باش

که نیستی است سرانجام هر کمال که هستارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : جمعه 25 مهر 1393

در هندوستان راجه ها و پولداران دختران زیبای خردسال را به تعداد زیاد به زنی می گرفتند و چون شوهران شان پیران هف هفو (آفتاب لب بوم) بودند طبعا زود می مردند و دختران متعدد بیوه می شدند.

در اجتماع هند کم کم دختران متوجه خطری که کمین آنان بود شده بودند و رفته رفته توطئه هایی در خانواده های رجال و ثروتمندان چیده شد، بدین معنی که دختران به زهردادن شوهران  پیرشان پرداختند تا خودشان را از شر حرمسرای آنان نجات دهند و تا آب در جوی جوانی و لب شان پر از آب زندگانی است و چین و چروک بر شکمشان نیفتاده برای خود سرو سامانی بیابند اما چون مرگ های ناگهانی شوهران پیر متعدد شد و به کثرت کشید کم کم شوهران سالخورده و ثروتمند متوجه خطر شدند و احساس کردند که این کار زیر سر زنان جوان است که زن جوان را تیری به پهلو نشیند به که پیری لاجرم آنان نیز تعبیه دیگری اندیشیدند و این رسم را به زور یا تلقین روحانیون در جامعه جای دادند که پس از مرگ شوهر زن را نیز با او بسوزانند و انجام این رسم را حتی برای زن افتخار و مباهاتی دانستند و به قول ابن بطوطه زنی که حاضر نمی شد پس از مرگ شوهرش با جسد او سوخته شود دچار نکال و نکبت و از حقوق اجتماعی محروم می شد و تا اخر عمر گوشه گیر و از خانواده خود به دور می ماند.

بدین حیله بود که از آن روز به بعد نه تنها زنان جوان به فکر زهر دادن شوهرانشان نیفتادند بلکه هر لحظه که سر شان درد می گرفت کوشش داشتند با دوا و دارو و عقاقیر و جوشانده پیرمرد را سرپا نگه دارند. این بود رسم ساتی یا خود سوزی زنان هندو پس از مرگ شوهرانشان...

 

 

............ادامه داردارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 23 مهر 1393

در باب تاریخ صفویان و علت ها ی شکست شان از عثمانی در جنگ چالدران می توان اینطور بیان کرد که در این جنگ که بین ایران صفوی و سپاهیان عثمانی به فرماندهی شاه اسماعیل صفوی و سپاه عثمانی به فرماندهی سلطان سلیم ملقب به یاووز و گاو کش در گرفت ایرانیان شکست تلخی را از عثمانیان متقبل شدند. در برخی کتاب ها علت جنگ این امده که عثمانی ها توپ و اسلحه چرم داشتند و ایرانی ها فاقد این ابزار و ادوات بودند گرچه این نظرات تا حدودی درست است اما دلیل اصلی بر می گردد به تفکراتی که در اون موقع باب بوده ایرانیان شاه اسماعیل را ظل الله یا سایه خدا می دانستند و اعتقاد شان بر این بود که سایه خدا با ماست و ما ابدا در این جنگ شکست بخوریم و دلایل دیگری که در جای خودش آورده خواهد شد

به هر حال در این جنگ ایرانیان شکست تلخی خوردند و برای شاه اسماعیل 28 ساله خیلی گران تمام می شد که از پیرمرد فرتوت عثمانی شکست بخورد و مورخان می گویند شاه اسماعیل تا آخر عمر سر از خانقاه بیرون نمی آورد و به تریاک و افیون روی می آورد!

برخی از مورخان نیز می نویسند که پیامد این شکست چنان تلخ بود که بچه پا به ماهی داشته که شاه دستور می دهند اسم بچه رو القاص (قصاص) بگذارند.

 

.........ادامه داردارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393
الهی !
در عطای عیدانه به کرم خود  بنگر ، نه به طاعت من که انچه تو را شاید از هیچ ک
س بر نیاید.
عیدتان مبارک
.


ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393
شخصی دعوی خدایی می کرد

وی را نزد خلیفه بردند.

او را گفت: پارسال اینجا یکی دعوی پیغمبری کرد وی را بکشتند.

گفت نیک کرده اند

که او را من نفرستاده بودم...!!ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 21 مهر 1393

نظریه توسعه انسانی اینگلهات و ولزل:
این دو معتقد به توسعه انسانی اند در نظریه این دو عامل فرهنگ نقش کلیدی و اساسی را در توسعه انسانی ایفا می کند. اینگلهات و ولزل  براین باورند گه؛ سه عامل توسعه اجتماعی  اقتصادی، تغییر فرهنگی و مدرنیزاسیوان خیلی مهم اند و نقش کلیدی را در امر توسعه ایفا می کنند. این دو اندیشمند بر این باورند که توسعه اجتماعی اقتصادی باعث افزایش تحرک اقتصادی و برظرف کردن نیازها می شود و همین امر باعث حرکت از اقتصاد کشاورزی به صنعتی می شود تولید انبوه نبوه در سطح بسیار وسیع اتفاق می افتد. همچنین با این روند شاهد حرکت از اقتصاد فوردیسم به اقتصاد پست فوردیستی می شویم که به نوعی به جای تولید انبوه شاهد تولید انعطاف پذیر خواهیم بود.
در نهایت اینگلهارت و ولزل معتقدند که با توسعه اجتماعی اقتصادی وجود ارزش های ابرازگرایانه در افراد بیشتر می شود و ما روند سریعی را به سوی دموکراسی خواهیم داشت با توجه به این توضیحات این اندیشمندان را می توان در زمره نطریه پردازان نوسازی جدید قلمداد کرد.

 ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 20 مهر 1393

در باب مطالب خواندنی درباره تاریخ هدف پربار کردن این درس و این رشته است هدف در واقع این است که علوم انسانی و از جمله درس شیرین تاریخ از اهمیت بالایی برخوردار شود، منزلت پیدا بکند و متحول شود.

به نظرم  علوم انسانی و تاریخ در جامعه ما آن جایگاه و مقام و منزلتی را که باید داشته باشه رو ندارد لذا یک آسیب شناسی جدی باید انجام شود، یک کار کارشناسی خوب و دقیق صوت بگیرد تا تاریخ نویسانی چون بیهقی و مسعودی و اندیشمندانی چون فردوسی و... را با دیگر در عرصه این رشته داشته باشیم لذا همت بالایی می طلبد و زحمت فراوانی باید کشید. باید جان برادر که کار کرد و نگاه نو ایجاد کرد تا کمی به اعتبار این رشته و این علم افزود. چون به نظرم اگه بخواهیم تحولی در علم و این رشته داشته باشیم باید به بازتعریفی مجدد و بازاندیشی و دگردیسی از روند تحولات که در این زمینه در درس تاریخ چه در کلاس درس و چه در دانشگاه ها بود صورت پذیرد. لذا نیازمند به بازاندیشی انتقادی و دقیق لازم است تا به خلق درس و علمی خلاق و پویا بپردازیم. امید است که تمامی دست اندرکاران این درس و رشته اعم از همه بتوانند به نوبه خود سهمی در این توسعه و پیشرفت داشته باشند....................ادامه داردارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 20 مهر 1393

تدریس تاریخ:
درس تاریخ درس بسیار مظلوم و نحیفی در بین دروس علوم انسانی است. زمانی مطلبی را از قول دکتر عبدالحسین زرین کوب را می خواندم و اون هم این بود که قرار شد که این درس را به عوان یه رشته تدریس در رشته های دانشگاهی قرار دهند با مخالفت های زیادی از آقایان حاضر در جلسه... روبرو شد که آقا مگه تاریخ را می شود علم در نظر گرفت؟!! مگه تاریخ را می شود به عنوان یک رشته علمی در داشگاه قرار داد یا گنجاند؟؟ بعد از آن اتفاق قریب به 30 یه 40 سال یا سه یا دو دهه می گذرد ولی روز بروز از اهمیت و محبوبیت این درس و این رشته نحیف می گذرد در زیر بنده به عنوان دانشجویی که سالیان سال به این درس علاقمند هستم مطالبی را تحت عنوان درد دل می اورم:
اولین نکته ای که باید در این درس در نظر گرفت این است که نگاه مدیران مدارس به این کتاب و این درس است جفایی که خیلی از مدیران مدارس به این درس دارند این است که اقا مگه تاریخ هم شد درسی که نتونی از پس ان برایی یا مگه تاریخ درسی است که اقا نتونی ان را تدریس کنی خیلی از مدیران مدارس این درس را به دبیران ریاضی می دهند که تدریس کنند ما استادی داشتیم که تاریخ را هم به زبان ریاضی به ما میکفت و نظرش این بود که میشه تاریخ رو هم به زبان ریاضی تدریس کرد اما ندیدیم که دبیران ریاضی بتونند تارخ رو بازخوانی کنند و یک خوانشی از تاریخ داشته باشند پس اولین نکته این است که نگاه مدیران به این درس باید بطور جد ی تغییر کند و به قول شاعر فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازم به قول زنده یاد سهراب سپهری چشم ها را باید شست  و جور دیگر باید دید. لذا باید نگاه این مدیران مدارس را تغییر داد ،عوض کرد ،اصلاح نمود و تحولی بنیادینی در افکار این مدیران ایجاد نمود.
نکته بعدی این است که درس تاریخ برای دانش اموزان درس بسیار کسالت اور و خسته کننده ای است  بطوری که بنده که خودم رشته ام این است و این درس را با جون ودل دوست دارم معلمانی داشتیم که هروقت وارد کلاس می شدند بچه ها و دانش اموزان می گفتند اه بچه باز سردرد و کسالت اور و اعصاب خورد کن اومد چرا بخاطر این که دبیران این رشته هم اپ دیت نیستند ،بروز نیستند و اصلا علم شان را بروز نمی کنند و به نوعی کتاب نمی خوانند به عبارتی ما ایرانیان هنرمند ایم و هنر زیادی داریم و به قول بها الدین خرمشاهی هنر نزد ایرانیان است و بس و اینک هنر کتاب نخواندن !!! لذا نکته بسیار مهمی که در اینجا هست و اون هم این است که دبیران  و علی الخصوص دبیران تاریخ اصلا کتاب نمی خوانند تاریخ را تقلیل می دهند به روخوانی از نوشته های کتاب و قس علی هذا

...........ادامه داردارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 3 آذر 1392
با سلام وخسته نباشید خدمت همکاران عزیز کتاب ضمیمه تاریخ معاصر  امسال برای مطالعه است با تشکر از شما عزیزان

ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 3 آذر 1392

موزه مو در کاپادوکیه
اگر به محل های عجیب و غیر عادی علاقمند هستید بد نیست به این موزه مو در آوانوس در کاپادوکیه ترکیه سری بزنید. آوانوس برای سفال هایش معروف است که از گل سرخ بسیار غنی تهیه میشوند.

ولی به تازگی در این شهر موزه ای از مو توسط potter Chez Galip تهیه شده است. در این موزه مو های بیش از 16 هزار زن جمع آوری شده است. این زنان همان کسانی هستند که از این موزه بازدید میکنند و قسمتی از موی خود را بهمراه یک تکه کاغذ که حاوی مشخصاتشان است به در و دیوار این موزه میچسبانند.

تصاویری از موزه مو کاپادوکیه ترکیه

موزه مو,کاپادوکیه,شهر کاپادوکیه ترکیه,عجایب گردشگری

موزه مو کاپادوکیه ترکیه

موزه مو,کاپادوکیه,شهر کاپادوکیه ترکیه,عجایب گردشگری

موزه مو کاپادوکیه ترکیه

موزه مو,کاپادوکیه,شهر کاپادوکیه ترکیه,عجایب گردشگری

موزه مو کاپادوکیه ترکیه

موزه مو,کاپادوکیه,شهر کاپادوکیه ترکیه,عجایب گردشگری

موزه مو کاپادوکیه ترکیه

موزه مو,کاپادوکیه,شهر کاپادوکیه ترکیه,عجایب گردشگری

موزه مو کاپادوکیه ترکیه

موزه مو,کاپادوکیه,شهر کاپادوکیه ترکیه,عجایب گردشگریارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 3 آذر 1392

آشنایی با جزیره کریسمس

جزیره کریسمس,عکس جزیره کریسمس

جزیرهٔ کریسمس (Christmas Island) جزیره‌ای واقع در جنوب شرق آسیا، در ۳۲۰ کیلومتری جنوب جزیره جاوه در اقیانوس هند است.

جزیره کریسمس نه به خاطر موقعیت جغرافیایی بلکه به علت وابستگی سیاسی در بخش قاره اقیانوسیه قرار گرفته‌است، این جزیره از نظر موقعیت جغرافیایی و مکانی در قاره آسیا قرار دارد. جزیره کریسمس به واسطهٔ وسعت و اهمیت بیشتر نسبت به سایر مستعمرات استرالیا همینطور پرچم جدا از استرالیا دارد.
محتویات
نامگذاری جزیره کریسمس
نام فارسی آن دخیل از انگلیسی است. ای جزیره در روز کریسمس ۱۶۴۳ توسط William Mynors کشف شد.
جزیره کریسمس در سال ۱۶۴۳ میلادی توسط یک کاپیتان انگلیسی به نام، ویلیام مینورز (William Mynors) کشف شد، وجه تسمیه این جزیره به این خاطر است که کاپیتان مینورز این جزیره را دقیقاً در روز ۲۵ دسامبر برابر با روز کریسمس کشف کرد. جزیره کریسمس در سال ۱۸۸۸ ضمیمه استعمار بریتانیا شد و استخراج فسفات از معادن فسفات این جزیره در سال ۱۸۹۰ آغاز شد. بریتانیا در ۱ اکتبر ۱۹۵۸ وظیفه کنترل و ادارهٔ جزیره کریسمس را به استرالیا واگذار کرد. بیش از دو سوم جزیره به عنوان پارک ملی شناخته می‌شود

ارسال توسط سرگروه تاریخ متوسطه2
(تعداد کل صفحات:5)      [...]   [2]   [3]   [4]   [5]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟

صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic