گروههای آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی

فصل اوّل:دفاع
درس اول : امنیت ،تهدید ،تهاجم
1.    امنیت یعنی چه؟
2.    امنیت  را تعریف کنید؟
3.    به سفا رش قرآن ، مومنین چگونه به امنیت می رسند؟
4.    یکی از مهمترین  دلائلی که باعث شده آ د میا ن به صورت گروهی و اجتماعی زندگی کنند چه بوده است؟
5.    در گذشته و دنیای امروز چه تغییراتی در امنیت انسان ها  پدید آمده است با ذکر مثال بیان کنید.
6.    چه عاملی امروزه امنیت  انسان را زیا د تر در معرض خطر قرار می دهند؟
7.    ریشه نا امنی در هر کشور به چند صورت تقسیم می گردند ؟ نام ببرید ،با ذکر مثال بیان کنید.
8.    ابعاد امنیت از چه جها تی مورد توجه است؟
9.    در کدام نوع امنیت،کشور به دفاع  مردم یک کشور  وشهروندان خود بوسیله  ابزار  دفاعی می پردازد؟
10.     از علائم  امنیت اقتصادی چهار مورد نام ببرید.
11.    امنیت سیاسی یعنی چه ؟
12.    کدام امنیت «توانائی حفظ الگوهایی اجتماعی و سنتی (زبان،مذهب،.....) »را بوجود می آورد؟
13.    از نا امنی زیست محیطی سه مورد مثال بزنید؟
14.    تهدید یعنی چه ؟
15.    تهدید را تعریف کنید؟مثالی بزنید.
16.    انواع تهدید انسانی را نام ببرید. برای هر کدام مثالی بزنید؟
17.    هدف از تهدید چیست؟
18.    انواع تهدید را نام ببرید وبرای هر یک مثالی بزنید؟
19.    تهاجم یعنی چه؟ و انواع آن کدام  است با ذکر مثال بیان کنید؟
20.    آمادگی دفاعی یعنی چه و به چند صورت تقسیم  می شود؟
21.    از مقایسه تهاجم فرهنگی ونظامی نتایجی به دست می آید ؟آنها را نام ببرید.
22.    مهمترین اهداف  تهاجم فرهنگی دشمنان را نام ببرید؟

ادامه مطلب
برچسب ها: بانک سوال، نمونه سوال، تدریس، دروس دفاعی، بهارستان 2، شهرستان بهارستان، آمادگی دفاعی آموزش و پرورش دبیرستان سال دوم،
ارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 29 بهمن 1393

امنیت ملی

وضعیتی که در آن یک کشور نسبت به منافع و ارزش های حیاتی (حفظ تمامیت ارضی، حفظ ارزش های دینی و ملی، حفظ جان مردم، حفظ استقلال کشور و حفظ نظام سیاسی و ...) خود تهدید جدی احساس نکند.استراتژی

طرح، نقشه یا روش اجرایی که دستیابی به اهداف را با استفاده موثر از منابع و امکانات، ممکن ساخته و یک ارتباط منطقی و هماهنگ بین سلسله فعالیت ها برای رسیدن به هدف نهایی ایجاد می نماید.استراتژی

طرحی است که چگونگی دستیابی به اهداف را با توجه به قابلیت ها، محدودیت ها، فرصت ها و تهدیدهای محیطی مشخص می نماید.استراتژی دفاعی

علم و هنر به کارگیری همه ی قدرت کشور در جهت مقابله با تهدیداتی که علیه امنیت ملی کشور صورت می گیرد.دفاع

تدابیری که برای مقاومت در مقابل حملات نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، روانی و یا فناوری و جنگ الکترونیک توسط یک کشور اتخاذ می شود.دفاع مقدس

مجموعه مجاهدت ها، حماسه ها، پایمردی ها و فعالیت هایی که ملت ایران و نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران در طول 8 سال در برابر تهاجم رژیم بعث عراق به خاک کشور انجام داده و در این امتحان سربلند و پیروز بیرون آمدند.دکترین

نظریه، اصول یا قواعد بنیادین معتبری است که هدایت کننده ی اقدام در پشتیبانی از سیاسی ها و برنامه ها در جهت تامین اهداف بوده و به کاربردن آنها مستلزم درک مقتضیات و تصمیم گیری صحیح و منطقی می باشد.ارزش های ملی

به آن دشته از ارزش هایی اطلاق می شود که درباره آن ها اجماع عمومی وجود دارد، مانند: حفظ نظام، حفظ تمامیت ارضی کشور، حفظ ارزش های دینی و اخلاقی، حفظ جان مردم، حفظ استقلال کشور و ...بازدارندگی

اتخاذ تدابیر گوناگون از سوی یک دولت برای مایوس کردن دولت های دیگر از پیگیری های سیاست های تهدید آمیز، یا انجام اقدامات اساسی برای بازداشتن دولت های دیگر از اقدام تجاوز کارانهتهدید

هر عنصر یا وضعیتی که مراکز حساس، ارزش های حیاتی، ثبات سیاسی و امنیت ملی کشور را با خطر مواجه سازد.
برچسب ها: آمادگی دفاعی، دبیرخانه دفاعی کشوری، دبیرخانه استانی درس امادگی دفاعی، دبیرخانه و سرگروه منطقه درس آمادگی دفاعی، معانی و تعاریف واژه های دفاعی، گروه های آموزشی ناحیه دو شهرستان بهارستان،
ارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی
مقدمه ای برپدافندغیرعامل
در بُعد نظامی، پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد كه مستلزم به كارگیری جنگ‌افزار و تسلیحات نبوده و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان خسارات و تلفات ناشی از حملات و بمباران‌های هوایی و موشكی دشمن را به حداقل ممكن كاهش داد. دفاع غیرعامل در بُعد نظامی شامل مكان‌یابی، استتار، اختفاء، پوشش، تفرقه و پراكندگی، استحكامات، سازه‌های امن و مقاوم‌سازی، فریب و اعلام خبر می‌باشد.
موارد مشروحه زیر نشانه‌های بارز اهمیّت دفاع غیرعامل می‌باشند:
موجب زنده ماندن و حفظ بقای نیروی انسانی می‌گردد كه با ارزش‌ترین سرمایه و موجودیت ملّی كشور می‌باشد.
موجب تحمیل هزینه قابل توجه به دشمن می‌گردد.
سبب به وجود آمدن تأثیرات روحی و روانی مثبت در شهروندان می‌گردد.
موجب حفظ نیروها برای ضربه زدن در زمان و مكان مناسب و گرفتن آزادی و ابتكار عمل از دشمن می‌گردد.
در مقام مقایسه‌ی سه عنصرِ تهاجم، دفاع عامل و غیرعامل، عنصر دفاع غیرعامل مخارج وهزینه‌های كمتری دارد.
نیاز به دفاع غیرعامل در مقایسه با دفاع عامل، ساده‌تر و سهل‌الوصول‌تر و با سیاست خودكفایی و عدم وابستگی و استقلال كشور موافق‌تر است.
پیشگیری بهتر از درمان، و تصفیه آب در سرچشمه آسان‌تر از تصفیه در دریاست.
در سال‌های اخیر پدافند غیرعامل به عنوان مقوله‌ای فرهنگی نیز مطرح شده است که توجه به تهدیدات و تهاجم فرهنگی دشمن با استفاده از رسانه‌ها از این جمله است.

http://www.axgig.com/images/40308314289434090212.jpgبرچسب ها: پدافند غیر عامل، پدافندغیر عامل، پدافندغیرعامل، پدافند غیرعامل، آموزش دفاع اموزش راهکارهای دفاعی، گروه های آموزشی و تکنولوژی شهرستان های استان تهران مدیریت آموزش و پرورش بهارستان 2، سر گروه دفاعی آموزش و پرورش شهرستان بهارستان بخش نسیم شهر،
ارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 22 بهمن 1393
ارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 21 بهمن 1393
ارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی
مرتبه
تاریخ : جمعه 17 بهمن 1393

 مبانی جنگ نرم و ریشه یابی آن در تهاجم فرهنگی

نویسنده: عباس فیروزی
ناشر: قم، شکوفه

:
کتاب مبانی جنگ نرم و ریشه یابی آن در تهاجم فرهنگی نوشته عباس فیروزی از سوی انتشارات شکوفه یاس منتشر شد.
کتاب مبانی جنگ نرم و ریشه یابی آن در تهاجم فرهنگی در دوازده فصل سامان یافته است.
فصل اول به تعاریف تهاجم فرهنگی و مفاهیم وابسته آن می پردازد و در فصل دوم و سوم نظریات مطرح درباره تاریخچه تهاجم فرهنگی و اهداف تهاجم فرهنگی را مورد بررسی قرار می دهد.
ویژگی ها و مبانی تهاجم فرهنگی و ابزارهای تهاجم فرهنگی عناوین فصل چهارم و پنجم این کتاب را تشکیل می دهد.
در فصل ششم شیوه ها و روش های تهاجم فرهنگی از منظر قرآن و دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری و صاحب نظران به بحث و بررسی گذاشته شده است.
در گزیده ای از این فصل آمده است:«یکی از مواردی که درتهاجم فرهنگی دشمنان حکم مقدمه و زمینه چینی را دارد، و جدایی بین مردم عادی و مسؤولین یک نظام است. وقتی مردم بین خود و مسؤولین حکومتشان جدایی و فاصله احساس کردندف نسبت به ایشان بدبین می شوند. دراین هنگام محیط برای هجوم دشمن در بعد فرهنگی و فکری آماده می شود.»
فصل هفتم، روانشناختی توفیق تهاجم فرهنگی، عوام جامعه شناختی تهاجم فرهنگی و زمینه های تاثیر گذاری تهاجم فرهنگی را از عوامل توفیق و زمینه های تاثیر گذاری تهاجم فرهنگی برمی‌شمرد.
فصل هشتم پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تهاجم فرهنگی را بازبینی می کند و در فصل نهم راهبردهای ضد تهاجم بررسی می شد.
راهکارهای مقابله با تهاجم فرهنگی از دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری و فرهیختگان ، روش‌ها و شیوه های مبارزه با تهاجم فرهنگی در قرآن و سنت و سیاست‌های مقابله با تهاجم فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیگر عناوین این کتاب است.
کتاب مبانی جنگ نرم و ریشه یابی آن در تهاجم فرهنگی نوشته عباس فیروزی در ۲۴۸ صفحه و با شمارگان ۵۰۰۰ نسخه در بهار سال جاری از سوی انتشارات شکوفه یاس منتشر شده است.برچسب ها: معرفی کتاب آموزشی، گروه های درسی بهارستان 2، ناحیه 2 آموزش وپرورش بهارستان2، ایران، آمادگی دفاعی بهارستان، نسیم شهر،
ارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 16 بهمن 1393

کارگاه آموزشی درس آمادگی دفاعی

روز دوشنبه مورخ 13 بمهن 93 در آموزشگاه جوادالائمه

و با حضور دبیران آمادگی دفاعی برگزار شد.

http://piclog.persiangig.com/ax/DSC_0093.JPG

 

این جلسه با تلاوت چند آیه از کلام الله مجید و عرض تبریک به مناسبت ایام الله دهه فجر آغاز شد.

اهم مباحث مطرح شده به شرح زیر است:

·         اشاره به اهمیت درس آمادگی دفاعی و لزوم دفاع

·         بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی و ارتباط آن با دفاع مقدس

·         مقایسه دفاع مقدس 1 (جنگ سخت) و دفاع مقدس 2 (جنگ نرم)

·         بررسی ویژگی ها و مختصات جنگ سخت و نرم و ارائه راهکارهای دفاعی

·         بررسی و تشریح موقعیت خاص استراتژیکی و سیاسی ایران در منطقه و لزوم آمادگی دفاعی در مواجهه با خطرات بالقوه

·         بررسی و مقایسه سلاح های متعارف و غیرمتعارف و لزوم دفاع مخصوص در مقابل هر کدام

·         معرفی پدیده هارپ HAARP و استفاده از نظرات همکاران

·         پرسش و پاسخ و تبادل نظر دبیران و جمع بندی لزوم هوشیاری و آمادگی همه جانبه در برابر تهدیدات

·         تاکید جهت ارسال نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف ارئوهای راهیان نور و بخش عملی آمادگی دفاعی

 

با تقدیر و تشکر از حضور پرشور همکاران


گزارش تصویری جلسه
برچسب ها: سرگروه آمادگی دفاعی، گزارش تصویری از جلسه درس امادگی دفاعی شهرستان بهارستان، سایت اموزش و پرورش بهارستان 2، گروه های آموزشی، میهن بلاگ،
ارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی

همزمان با سالروز ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی:

گلبانگ انقلاب در مدارس شهرستان های استان تهران طنین انداز شد

جشن های سی وششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با طنین گلبانگ انقلاب در مدارس شهرستان های استان تهران آغاز شد.

به گزارش دفتر اطلاع رسانی و روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2بهارستان به نقل از اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران،علیرضا کمرئی مدیر کل با حضور در آئین ویژه زنگ انقلاب که در هنرستان فرزانگان آموزش وپرورش ناحیه2 بهارستان برگزار وزنگ انقلاب توسط مادر شهید نواخته شد، با اشاره به عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: استمرار وحیات انقلاب اسلامی همچنان مرهون همان عوامل پیروزی انقلاب یعنی ایدئولوژی اسلامی، وحدت وانسجام ملی وزعامت ورهبری نظام است وتامادامی که این عوامل حفظ شود، نظام اسلامی از گزند مخاطرات مصون و درامان خواهد بود.

وی وجود رهبری حکیم وفرزانه انقلاب را نعمتی بی بدیل واز الطاف الهی توصیف وبر فرمانبرداری از منویات معظم له در تمامی مناسبات داخلی وبین المللی تاکید کرد.

کمرئی با تبیین ابعاد انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز بعد از گذشت بیش از 3دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ضرورت دارد دانش آموزان با تحصیل وتهذیب وکسب علوم وفنون مورد نیاز وحضور در مجامع بین المللی بیش از گذشته، پیام رسان انقلاب اسلامی باشند.

شایان ذکر است همزمان ومشابه با این برنامه که در آن امام جمعه، فرماندار، رئیس آموزش وپرورش ودیگر مسئولین محلی حضور داشتند، گلبانگ انقلاب در تمامی مناطق ونواحی آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران طنین انداز شد.

ضمنا شرکت کنندگان در آئین گلبانگ انقلاب در ناحیه2بهارستان در ادامه مراسم از نمایشگاه دستاوردهای دانش اموزان بازدید نمودند. ارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 16 بهمن 1393
http://s4.picofile.com/file/8165121318/image_4eda34b9d1bb7a0637ff566ace627871551a499f80422748d960a83f802ff47a_V.jpg

منبع: دبیرخانه دفاعی شهرستان رودهن


ارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 9 بهمن 1393

به نام آنکه آموختن را هنر انسان قرار داد

50 قانون در تدریس خوب

1-   1-   جزوه ای را برای خود فراهم آورید  ولی خود را به آن مقید نکنید.

2-   2- همیشه مطلبی را که باید درس بدهید از نو مرور کنید تا کلاس درس همواره تازه ، شاداب وطبیعی باشد.

3-   3-  طبیعی درس بدهید اما از معلوماتتان چیزی را بدون تحقیق نگوئید.

4-   4- درس را همیشه به موقع شروع و به موقع تمام کنید.

5-   5-هر درس را با یک «خلاصه درس » شروع کنید. 

 

   6-هیچ وقت توقع نداشته باشید شاگردانتان مطلبی را بیاموزند یا بفهمند که خودتان آن را یاد نگرفته، نفهمیده         یا قادربه فهم آن نیستید.

7-      7-هرگز تا معلوماتتان بسیار فراتر از موضوع درس نباشد تدریس نکنید.

8-      8- هیچ گاه احساس نکنید که توجه به جزئیات دید محدود را جبران می کند.

9-      9- هرگز با به نمایش گذاشتن تبحر خود به شاگرد فشار وارد نیاورید زیرا شاگرد به آنچه شما میدانید بسیار کمترعلاقه دارد تا آنچه خود می تواند بیاموزد .

10- مغرور نباشید که از شاگردانتان بیشتر میدانید چون آنها به اختیار خود بعد از شما متولد نشده اند.ادامه مطلب
ارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 9 بهمن 1393

بسمه تعالی

نمونه طرح درس روزانه آمادگی دفاعی                             سال تحصیلی 94-93 

 

مشخصات کلی

نام درس : آمادگی دفاعی                                 موضوع درس : بسیج؛حافظ انقلاب اسلامی

کلاس / پایه : دوم (کلیه رشته ها)                      صفحات کتاب : 16 – 10

نام و نام خانوادگی دبیر :عباس رزاقیان           مدت تدریس : 60 دقیقه

                    

هدف ها

هدف کلی درس : آشنایی فراگیران با بسیج و تفکر بسیجی

هدف های جزیی : 1- مفهوم واژه بسیج  2- بسیج دانش آموزی 3 – تفکر بسیجی و شکل گیری  

آن 4- ویژگی های تفکر بسیجی 5- آفات بسیج و انقلاب

هدف های رفتاری : از دانش آموز سال دوم دبیرستان پس از پایان درس انتظار می رود که :

1- واژه بسیج را بشناسد .

2- بسیج مردمی در برخی از کشور های جهان را با یکدیگر مقایسه کند .

3- تفکر بسیجی و شگل گیری آن را بشناسد .

4- ویژگی ها تفکر بسیجی را بداند.

 5- آفات بسیج و انقلاب را تشخیص دهد .

6- ماموریت های بسیج دانش آموزی را بشناسد.

روش ها و وسایل آموزشی

مواد و وسایل آموزشی  : کتاب ، تخته ، گچ رنگی ،، مجموعه سؤالات تنظیم شده با محتوای درس

روش تدریس : همیاری

الگوهای نوین در فرآیند یاد دهی ، یادگیری : دانش آموز محوری


ادامه طرح درس، ادامه مطلب
ارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی
مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 9 بهمن 1393


ارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 30 آذر 1393
با سلام و عرض ادب
همکاران ارجمند و دانش اموزان عزیز!
جهت مشاهده مطالب مرتبط با پدافند غیر عامل و مباحث مرتبط به لینک زیر مراجعه نمایید:

اینجا را کلیک نمایید.

http://www.imidro.gov.ir//parameters/imidro/modules/cdk/upload/content/news/784/19724_115.jpg  data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQREhUUExQWFhUXGBkbGBcYFxccGBwgGhwdGBwcGhwgHSggHBslIB0YITIhJSkrLi4uGyAzODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywkICQ0LCw0LywsLiwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAOQA3gMBEQACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAABQQGBwMCAQj/xABKEAACAQIEAwQFBwgHCAMBAAABAgMAEQQSITEFBkETIlFhBxQycYEjQlJicpGhFRYzU4KTsdEkQ1RjkqLBc4Oy0uHi8PFEs8I0/8QAGwEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAAAAAIDBAUGAQf/xAA6EQABAwIEBAMHAwMEAgMAAAABAAIDBBEFEiExE0FRYQYicRQyUoGRobEjwdEVQvAWM+HxJGI0Q1P/2gAMAwEAAhEDEQA/ALfxvnE4odhhRiIn7d45pOzK5FiLhyklihLMoQWNwGOxFNSSZR3TUkgaO6bclcbeQyYaeQPNGQUJAV5IrL3zbQkMSpK+VwLiuxvzBdjfmCtlOJxFCFA4txmDCrmnlSMdMx1Pkq7sfIAmhCU8H5xixEwh7KaIsCYjKqqJLWuFAYsGAIOVgDa+mhpIcDskhwOyshNKSlTcRz4okkRIs6xuUz57BitsxXTYG6+9TUyCjMrc17KnrsWbTSZLXXj8/P7j/P8A9tP/ANNPxKD/AKhHwI/Pz+4/z/8AbR/Tj8SP9Qj4Efn5/cf5/wDto/px+JH+oR8CPz8/uP8AP/20f00/Eu/6hHwfdfcPz4pmhiaNU7V8uZpQFGhO5AudgF3JPvIj1FNwhqVPoMSNW4gNtbqrrURWyKEIoQihCKEIoQihCKEIoQihCKEIoQihCKEIoQsyGH7LEYuIG6rOzj/fATkfBnbWoc48yg1I811zx8clhJC2WePvRtewv1VtDdGGhFj0O4FIjdlKRG/K5WfB8+YYj5USwSDRkeKQ28w6KyMvmD921TQ4EKeHArlxbnmLKi4No8RM7WyliBGACWaXTMvQAWuSR5muOeGi6HPDRcqt4XBnO00xEmIc3eS33Kg+ZGo0C/E3JJqJJIXFQZJS46LwWV8dg4zeQLKGaJPbU7xytbaNSDcG177m1i5ALG6dphzVn5+5wbhwjyQrKXWRyC+UhY8gNhY5jdxpoNN6mMaXbJ+SRrAL89FnuChKL3jdmJZugBY5iFHRQSbCtBTx8OMBYOvqOPMXWXen1BRQhFCEUIS/1dQWOJVXhaQdpkMyyCJiEYEq+UqqkvlydDrc3qpqqeTzSE/JavC8QgGWENseZ7rdMLIrICjBltoQbi3v61WLRrtQhFCEUIRQhFCEUIRQhFCEUIRQhFCEUIRQhFCFnHGyU4jOhCntESUFTcqAqxWcW0LFWK73AO1qi1A2KiVI2KKjqKuU82WwALMxyoo3Ynp7upPQA1y4AudAlRtLzYKTiOV3CB45QMSNWJv2T/3ZXog6MNQddbkHPu8QtbPktdm3f1Vr7KCyxULCYvOWRlMcqWzxtbMt9j4Mp6MNDV8x7ZGh7DcFVckRjNivcE8uFmOIw4DZgBNCzELIFHdZTY5ZF6HYjQ9CJUUttCnYZbaFLePcww8QngliYG2GBZb3KGVrlG+sMgHvBq7w4AuKrcfeREyx5qJVysiUUIRQuIoQihCK4UoGxuFefRdhQmEZwf0s0jFALKhU9iVUf7u5PUkms5O68hXodG3LAwXvoFcaaUlFCEUIRQhFCEUIRQhFCEUIRQhFCEUIRQhFCFmXGMHLhMYxkIlXFyOySA99couI2XbKiCwI001FzrFnad1EqWf3L1PMEUs234knQADqSdAKjqM0FxsE44Hwsx/Kyj5Zha24jU65B9Y/OPU6bAVlMaxTMeDFtzPVXFPCGNTasxdSUr45wRcSAwJjmS/ZyqO8t9wR85D1U6e4gGrPDsTkpHWGreYTckbZBYqvRYhlkMM6hJQLi3sSAfPjPUeI3Xr0J3FPUR1DOJGdPuFTzQOjKU8UTLi7/TgAA/2bsT/9orRYM7zOCpcYaTA09CvNaBZtQuJlstlJFihYjfvyJEov5lifcjVX1tRkcyMbuP2VvhlKJBJI8aNB+qmmp6qEV1cRQhFC6Fofo3iK8PiJ+e0r/B5XcD7iKzMpu8r0amGWFo7D8J9xLHx4eJ5ZWyoguza/wGpJ2AGpJpCfVRxfO8rX9WwhKg+1O/ZZha5yplZx4d4LTRmaE06ZoUfiXNOJxGRIElwoFzJJIsDHawRBmYb6liNhpvpx0wA0SXzADRLcfxniEceYYoMsZDk9gvasAblGI7pW1/ZQNpvSWTXNklk9zYq88O5nwk79nHOhkIuEJyufcrWJ+FSLqQDdN70Lq+0IRQhFCEUIRQhFCEUIRQhUz0mYVUgGNuwfC+AuGjkZFkUr7gCDoQVHS4KHtzNskSNzNslnKzxTyPIWBeJiqRHdOnaMp1zMPZ8FOm5rKY3WyQM4bRvzSqSFoGZWmsUSSblTkUlCK6hQ+K8MjxKZJBexurA2ZG6Mjbqw8amUdbLSvzxn5dUlzQ4WKz7FI0kzQdsjTYYgrLYFXVwQUkUEZX01y6aKw6qPSMNrjkE7Ra/L/OSpKykY5pY7UH7Lw0WIXfDk23KSRke8ZipPxANaFmMR6XCz7sF+F4+YXKds2Fz2IL46JCCLECHofc5aqeSqE+MRjkAfureOlNLhr2nc3XYyC9ri/hfX/wA3+6tbnaHZefRY8QvLM4GnVeqWmkUIRQuhWvk3mzCYfBRxzYiNJI2lUxZry6SNltGLubrlIsNiKzMwyvK9FpnAwtPYJXxzjSY7FRHJOIokJRHQjM5YESdkCX7oAsWUWubb1Emf5dF2UlzbNXXD4tHLKrd5faUghh71IBH3VF5XUJzC3cLvQkpdxWYZZMwvHFE0so6EaiND9pgb+SnxpqWTIABuTYKVTR5tei+YPALJhoY5kVwI4wQwBFwo8et6kFxDtEy5xDiQpMUEqqFGKxQVRZV7X2QNhe12t9Yml8dyc9ocmHCOYJ8NNGmIl7aCVwnaOqiSNmvkzMtlZGayarcFhqadilzGxT8U2fQq/in0+vtCEUIRQhFCEUIRQhK+ZuF+tYaWHtGjzj21UMRYhtjuDaxG9jpauEXC4RdZdhY2xMUWJjcR4kDSRQbGxN0kW98vipN1PnVZUQRygxyC4/zZQ2yGJ/ZWnlzmMYgmKVeyxCWzxk3uOjofnIeh+BsdKw2J4U+kdmGrDsf5VrHKHi4T+qhOoriFTeeeZmjIwuF72Jk8NcgOlyPE7AVosGwrjniy6MH3TUj7ac1I5d5JhgwzRzDPJJrI9+8Dv3WGoYGxzDW4HQACXiWOObKGU+jWpLIgR5lFxCyYRgk5zRkgR4jQAk6BJbaK/QN7LeR0q3oMQiq26aO5j+FAnpizzN2U3hnCY8VhHR72aeVgy6MrLJZWXzBUb7+6qnE6+Sjr2yxnUAKVFE2SDI7mq7zZ2eFWDCLJnllnWV2bKpAjHh00FrdbnxrQYXiE+J1wqDo1qrqmmipKJ8bRdeK9AuFgrclymnVBd2VR5kCkOka3cp1lPI/RrSVyXGgi6rI4GpZY3K28Qba/C9RHYhA02zKa3Caki5FvUo4Vi8ssoj0EihszKwVGGbtHJI9kIAxHioHzqo8UfFmzsN1o8Ohm4IZLpb8Kfw/HYxlvhOzw8LaiSZS88315ALZb6WF9BYW6VSy0bZv95x9BoArM1DY9Gr7mxk2KhfERxARLIDKjauGGi2IuBexsfCilo20wdlcSDyKbnnbI3unEk6qQGZQTsCQCfd41JAKhgE7Jbx6IjhTsb5sW6+NwrsEjXy7tjbxY1Tvm4uJMjbs3VWzGZIU1AtpVwqkoY2FzoB1oQNV6TgpxkbCS6QspA0BZ77GxFgg311byG9bXYrHR6DV3RT6elJ1KXcPxuJwTZVeRzCby4ZnzrIjfOhL3Zb6lRmtcFD4i0pK5k7BI06H7HohznRvyuVyh57wDAWxKXI9khs48mW11YeBF6n3CduE54VxSLEx9pC2ZLkXsQQQbEEEAgjwIrq6plCEUIRQhFCEUIWccyQ+rY+RyhSGdIbSBfkzLd0YMRorEdlbNbMdr1HnZcXCjVDCdQofEuHCYA3KSJrHIvtIfLxHip0NRHNDgWuFwVGje5huFP5e5jYv6tigEnA7rDRJQPnJfr4ruPMWJx2K4O6D9SHVn3CuIZ2yBfedeaBg0CRjPiJLiNP4s3go3qPhOFuq5LnRo3KW9+UKtQcuYvCRriwQ2ILGSRimZxcWs663SxOiWZN+93q1T6ujc40d7cuij5Xjzq38tcyx4sFfYlUDMhI2OzKdmQ9GGh++sliWFy0jrnVp2KkskDxcJPznxxpGOBw2VpHHyzMAyRIdCWGxJ6L1++rLA8ML3CofoBt3TVRKGNN0mMciw4HCxTyxqXxOZ1I7RgjSWJJBBJIBOlXIgimrJXSNBsBumnyFkQcFN4fy/FHnL5pnk9t5srMw8NrAeQFWTbMGVgsOyr3zOcbqJjOFwREWR2XNGCvbSBE7V+zWy31N7kLsArHS2sj2uU2ZmSGQNcC7KPoE1w3C4YzdIkU+IUZvv3NMl7juSuZjyUykri7cD4Ys8cskoJEwaJVJ2iBKn3F2BY+WUdKzuNYk6J7Yo926n1VvSw2Zc81xXgmJhsqlJ0AsCTklsNg1+456ZgV91SqbG6eYfqeU/ZMyUWt2qJxZ2gQyYh1wsQ3YlHmY/RiUErfzN/s1ObWRv0i8x6fym2UltXJD6pJjXiTs/V4HkTKjd7Ey277PM5uVCqGYL4226vOcYWOlebkD5D0TrXNLsjArN6QRdMLGumbERWHkhDfwFZjA3GWsfIe6kVOkaJZAouTYf+D4nyrV2uqUAnZMuHcILEPOLDdYj+DSeJ8E2G5ubBaHE8YbCDHEbu6q0p6YN1cnhNY6SRz3ZnHVTUq47wntwGQhZo7mN+mu6N4o1hceQI1AqxwvEXUkn/qdx+/qm5ohI2xSLCYjODcFXU5XQ+0rDcH8CDsQQRvW8Y8PaHNNwdlSyMLHWKsHo7lJTFJbRcS1m1scyI5HvUkqbeHvFWMfuhTo/cCt1LTiKEIoQihCKEKPj8DHPG0UqK8bCzKwuD1/60IWf8J5Uhkx2IQsU9VkTJGpYsyPErK7yOWdlLNICBYEpboaQWNIskFjbWXbmTlq6lZAWS91kXRlI2YHdWHjUR8Zb3CiFjozcKu8s8OjhxpfGytLO1hC7iytbXKOgZbA5ep73zRaqxFz6alIpmWHO3JTYXiQ3JWj3rAlxvc7qcs55zwEKYmJcMzR4l2Jyx/MB1eXwVb6sh7rb6Nqdngs81VCWTtzMHMqJPZnmCl8D4SuGQi5eRjmkkPtOx3J8B4DpV5oAABYDkqt8hedVCw75p8CBsMHLIffJIn8zUWnH6szu4H0UyoNogE7lkCqWOgAJPuGtSgNbKABc2SrisbLLgoTo7u+JmHXuoVRfct0X4edQqeXjTyPGzRlHqVYyt4cNk4qaq5FcXEsgx2KwN1ijGIw5LMFzhZEzEsw71gVuSRrpe3SquvwiKsdxAcrvsVYwVYAylNsXzpFFg0xLowaS4jiI77G5UBQNwTsRoQQRvWcbgsrqngDW255KdxBbMq7w/hcs8vrWNsZf6uLdIh002L+fTp41sqamjpY+HEPU9VVz1Gc2CsXAY+0xbv0hjCjwzym5+IRV/wAZqrx6fh02Tm78J+iZu5RudiTicCv947H9mNv9bVA8NN80h7J6sNo1N5X7OUmRjeZGK9mf6o+7qxFjn2sdNzeTjVfLB+k0Wvz6pNLC0NurJWOJJNypq+UlCK6EKk83cQjTExLAC+KNldFtYx31Mh+bluSCfMfOrYeHhUZSHe5369lDq2sI13TjkKwxmMVQcpSBmIPdDkyg3G2crkJI1tlv0vroSS3VMQe4r3TyeRQhFCEUIRQhK+PcYGGVLRvLJK/ZxRplzM5VntdmVQAqsxJI0HjYUIULlzhU6ucTi5FfESQxI6ouWNMhdyq6kt3pG73UAaVxCjPxSWfiKwRNaGEM02inPplCkkaDMRtuUcdKQH3cW9EWXbjvKcWIQqABf5utrjUEHdSDqCNqQ6Eckw6HW7VUMbxXGcNQxSQyTk92CQC5JOyydB9rY9bVmavw8yWUPYbDmP4Uhk9hZyj8E4YYs0krZ8RLrK/8EXwRfx3q5YxkbBGweUKumlLymGIkyIzfRUn7helDUptupCUcHiPbvrcQ4fDQftLH2j/8SVHph+mXfE4n9lLqzs1OFh7WaKI7Mxd/sx2Y/exQe4mk1k4ggdIkUrM0iW8QxStxLESOQFhijjBPi5LMB4nupoPGo2CxkUmc7uJKfrCSQ0JxhuHYiXXKIE6NICZD7owRl/aIP1acqsSp6bRxuegSIqMn3kwj5eUDvTTMfH5NR8AE/jeqaTxHr5GKUKNgSfmCLDYGPtMRJLMNAkLFLO3QWVAXubaG48qlUuKz1buHEyx69Eezxs1SjhuBlmm9cxlu1ItFF82FfAfXI3PTbxq7ihbC3K3Unc9VBnnzmzU8paiplypH8hn6yu7/AAvlT/Iq1jfEE2aoDOiu6ZuWMJJzQ1+I4VfoxSt/Bf8A9VP8Nt/Se70TVafIuONBicYiIqsqixBIUSL9BidL75T0J8Cau6qkZVRGN3yPQqFTyljuytnCOJpiYhJGdDoQRYqRoVYbhgbgg7EV5/WUr6aUxvGoVw1wcLhTaipSp/MnM7s5wuCs039ZJ/Vwg9WPVvBRqf4aPCcGMv6s2jenVR5p2sCi8H4SmHU2JZ2N5JG9tz4k+HgNhWv0ADWiwCqJJC86qzejsa40gGxxI16EiCEG3xFveKnRe4FNh9wK404nUUIRQhFCEUIVLxGEeXi6rLM7xpGMRFGhUJGyjsflRkzXftJCpDi9mBHdvQhWniuM7GGSQi+RSQPEjYfE2FccQBcoVa9HeDsuIlY3ZpmjzW37Huv98pmb9qo9LrGHHnr9f+F0q4VJXF4kiDCxAI8DXCLrhAO6S43ltG1jOQ+G6/zFMuhB2TD6cHZVLmXAmFMstgjAl2vp2ad6U+Iuvd97CokzXRt7nQeqRFA4P15KDwFG7LtJBaSZmlceBkOYL+yuVfhXA0MAaOWiandmeU35fXNiZXO0caID5uS7fgsf31R+IJcsDWdSptC3QlL+TY4R6zjpSuZ8RJlZzoix2i7oJsCSrd4a9Ki1lVNFHHSQjWwJt31UprW3zFSZvSHggxVHeW25jjZwPeQKr24FWyDMRb1K6ZWDmo+L9IcRGXDwTzSnZezZRf6xOgFPw+HKhzv1CAFwzsASvh3C5ZZvWsaweb+rjGqRDy8X8+nTxrVU1PHTR8OIep6qsnqC/QJ7Tqirli5MqO30VY/cCa6N10bqx8EiyYaBfCKMf5RXnmJPzVTz3WgZ7oVJ5qxYj4i0hueywbEKNyWdLAeZIA+Narw3HemPcqFWC9glnGsJfsTinU9o+RrgCKJSC7Ktxcl8gQux66WvatdJBwYtNyq+KUOcQ3YfdPDOcNKZ4e8CAZol1LLsJFH0wP8AEBbcCs5iNAKuK2zhsf2Ummmcw2cufF+Z3xp7DANZNO1xNtFB+ani5H3daqcNwPIeJUfIfypc1S1o0UjhfDY8OmSMWG5J1Zj1Zj1JrSEqqc8uNyufGcQ6RkRfpnusIC5iXsWAy9dAT5WpcbcxSom5nK+8ocOGHwkShZFLDO4lIMmd+8+cjTNc20000qcBZWACc11dRQhFCEUIRQhVXDKMHxGUP7GNytG7frUXK0ObwKAOqnr2lqEKfzQbrCnR54wfcl5f/wAVBxGTh0z3dkpouVB5Hbsu3wzaMk0ki/WSdjIGHlmLr+zTeE1LailY4chY/JdeLFWmrJIRQhQuIcRSEAHV2vkjX22t4DwFxcnQX1IpD5GsGZxsgC6okyNxDHerkhljKyYtl9gKpzRYZT1u3eY9bG9rgCBTvNS/jH3Rt3PVKOmiunGY4FjaSZRlUXJA73gALakkkADqSBU5zGkXcmnRtduFUeCuUw2KmZchaWY5b3yiMCIAnqRl1871isceJKtkbdlJhYGN0VY5c5Bkmw0M2ILTI69okN7RoJCZO8uhZu8Sb6X6VrPZ8hzMbrprz0UOV0n9qsQwfYjL2fZjwy5R/CkEO5qE4O5ovSUlFCEULihcbP8AR5/9lJ/wmgbpbPeCusY0HuH8K81qjeZx7q/Gyy/mA5uMENcp8gpGlr5ZpFv+0i287V6F4XYBTNv1P7KuricpsrMyg6EXFbMgHQrPAkHRK5eAxAq0IGHdSSHjRL2IIKkFSCvWxG4BqNLSRvFtlIZUvG+o7rn+RVRQDPPv0kyC51JtGqi+/S1NPpIW7p1tQ950AXf1CZb5MS3l2iI9tPEZSR79d9aS/D2E6JIqgfeavvCO3THYWafssuYw5FzMAZVI7QMbWbMFUC2gZtTemfZDE26m007C7K1awKQpy+0IRQhFCEUIRQhL+O8NTEwtG5ZRowZfbRkIdHX6ysAR0060IVXHGDiOH4LFsysytA82W2mcGJyQCcts5JB2sfCoGJRGSle0b2Smbpji8CshVwzJIl8kqEBlvuNQQynS6kEGw00FvPKDEZaJ92/MKS5ocpEGMxS6MYZPrd+M/Ed8fdatZF4mp3N84sUzwivsmJxD7vHGPqKWb4M3dH+E0mbxPA0eQXQIiqvxrirCX1TBDtMZMO87EsUX6cr9FFzZdBc2A1pmlbVYo/NLpH+V02YNFbeVeX0wEAiQlmJLSSH2pHPtO38AOgAFatjWtAa0WATKqXN3MZZ0MK9o2cphI7i0sgBDTt/dRDNYnS4ZuimoVQ50zuAz5nslDQXUXiMjRcDLMcznD5mI6tIM7H4kmsg8CXFg0bAgfRPbMV19djwWFhDXNkjjREUl3IUAKi7k6fAA3reuICjE2SxOcGzMHwkgVP0mSSKR4x4vGrFh8L0jOeYXCHAXI0KexYbDzorqqMrC4YAag9biu5WuF1zIxwvZcpOX4T0I9zH/AFvXDC1IMDCozctRnZ2/A0ngNSPZmpPzRy4Ewkx7T5hHs+Onj503JCGtLuxXW04DgU7bevK59ZHeqtAqZwrl4Y+TiJL5Pl1jBygkGONXVhfS4L3r0jBoy2kjI9VBmZmfdeuL8HxGEaB5cQJO0l7MokQSML2Tvc3LPnzKNcwFtLVoopnOeFBnpY2RkgarrU9VC64KIOWOugtorkefs6X6fGqysfqACrjD4/KSRuo8dhdQb5dDvf431++psDg5gVdUMySHRRuL5eybOrMLrlCkqxbMAmRgQVbNls1xY63rsuXIcyKbNxBk3V75S4dNh8MiYiVpZdWYs7PlzG4QO3eYKNMx1Nr9aqloAnNCEUIRQhFCEUIRQhVvmDlaOVWkgSOPEWPeygLKD7Uc4A78bag3uRe41FCFS8Hx6bCnssnaAaerySImMi8rOQJ0B0EkZbMLaXvWYxDw4yZxfEcp6ck62SyZnnI7eo4/N4erS/xtaqYeGau+4TnFCFj4nj+6sQwEJ3klIaYj6kYOh+0Rbzq4ovDUcZzTG/bkm3Sk7K2ctctwYCMpECWbWSVzeSRvpO3+g0HQVpWtawZWiwCaSznLjaIkkZfJGi5sTILgqh2jQ/rJNtNVXXQlaj1VRw25W6uOgC6AkXBeGOuGxPEsQmWZ8O4ght//ADwhTlRR0ZtCfgPGuwQiCM333JQTddefocnDZUGgVFX3AACsJh7s+Jg91Id7ilc55u2jy3uIu7+0SD97CFT5NbY1vZL5wm6bLxfN00VfXiyO0uR2+U7AixOcBIT2hPUFTp9q3Wkg3JA3Vy+HKxpcNBf86K38m4ns8PMZLKkcja9BdVaQDyDlxYe6lQk2N1QaZnZdr6LhxrjUSDPjJRDGfZiLZdPGS2rMfo7DbU61SVuKSucYqRuY9QnmsFrlLWxvD2iMsMkMdgSssJVHFtdCN9ehBB6g1Sx1mJxzgOB+iWWsIU/FcVbEcGimkHfmXDg6WF5JUTOBrYG+YDwNbac/ouv0P4TA3TlzvXkz9XlTEr9GCg4eaQD9Lip2PnlYQ/wjFeqUDMlMxvYKG7dN+bOEtisOY0IEgZHjLXtmjYOASNQGsVJHRjvtU1psbpDm5hZUiHEMVYtE6MhZZAcpClPaFwTmHUEdCNqmmsY0XO6qf6fJmsNk0jd4wFC3NxqM5GpuRom9vOquV+ZxIVzCwsYGqLiUf28hIPTXNoN7FRvapNNUCMEEKHV0jpSHBQsdB28LoCULKQCRqrbq3wNj8KsSRKzTmqsB0Eozclf+WuK+t4aOa2VmBDrcHK6ko638mDCqwq+BuLppXF1FCEUIRQhFCEUIRQhQuLcNjxMbRyorKyle8oa1xa4vQhQOUMazwdlL+nw9oZvNkUWcfVdSrj7VtxXEJ5QhIuYON9leOMr2uXMzP+jhT9ZJ9xyruxHQAkM1E7YW3P8A2ugXVM5Y4T+U5UmcN6hCxaLOe9ipb6zyeKg3IGxNraC1MU0Dsxml94/YLpPIK8c1j+iSj6WVf8Tqv+tSJzaJx7FcG6Sc4YQzYTEIN2Rre+2leZUM3DrGvPX91Kdsma4ZcdhsPMjmNzGkkci2JGdQSCDoyHYqd/IgEeouaHKEQlGF5TxCyMwbDQs9880Uchla+pyq7lEN+vetTfDKW6SV7cjnaLlx3HxYSE5FJhwxCompaacnQfWKset7ub7oKrq6ZxLaWL3nb9gusaALqXypyiE/pONCzYyTViwDLED/AFcQOgt1bcnysKn01MynYGMH/K4TdNcdyhgZn7SXCYd3+kYkv8dNfjT64qnzbxztZsJh4jaN8RCQFUEMkThjIdO7HmCqtrX1OotVdVz3jka3YA3PdLaNVY+IzZIpG8FY/hXmkLc8oHUqSdl59GsWXhmFNrZ0Mp98rGU/8VetMblaG9FDVnpaFinHOYSvEpooZMsLTkNcBlzZVWQjqAJA5Ou4NMS72QDZN+Kcwerv2ZnDMNwsa6aebeFMvly6J7dScJxA4hMwxG2hXsxmHw6/ClNeHarhXzicEiBTGc7EahsoBsPIA+A3qVHUvjFgok1IyQ3O6eejZ2MeJzCx9ZOg2HyURNvebn40ovznMlxsyNDVcK4looQihCKEIoQihCKEIoQq1yse0fF4xjZZZSqE2FosPeIE9LFxM9zrZhfbTiFB5j51jjX5N8obRZcuYufDDx7zN9a2QX3a1qjyVFvKwXP+brtuqU8L5Rlx1nxgaHCls/qub5WZj/WYtxuT9AaAWGgFqTFTWdxJDd32Hoi60eNAoAAAAFgALAAdAKlLiVc0n+jN9uL/AO1KYqf9l/ofwujdcWF715M42ddTFD5Vl9Wc4N/Zuz4c+KE5mj+1GTt9Er4G3pODYg2rgHxN0P8AKivbYpxxvHGKPuW7RyEjB+k3U+Si7HyU1ZzSiJheeSSBdVnjPBy0cAjGf1eWOUKxAMmRgxuTpnOrXPzt/GsLR4u0V5ml2Nx6J8s8tgn8HM2GI70qxMN45SEkH7Lan3i4PQmt1HMyRuZhuEwQQlXMvHFELySXTCqt2uCry/VAOqoet9W20G9bV4gA4Qw6vP2Smt5lI+GcKkUYfEYgWxOLxKuyfq444pXiiHhlsCR9InwrlcwU9A9vbfuhurlJ9IOJMeAmC+24Eafac5R+JrE4LDxaxg73T7zYK78NwwhijjGyIqj9kBf9K9OUVd3BINjY20PhQhfnHnjkvFcOs7ydtG5t2qqR3j+sGpVmve9yCb7GwLT2a3RZKOGY7KdcgB0Nri3Q2sb3/wCtRXNQDZXAz9yIjs7F2azg3BGXUEnQkC//ALrjTZOFeeYOcAtrTsQVYXEaHe38xS2nMhxVt9GvG8Q8E7RYczIZyc5dYmJMaEjKRY28b/wqU3QJsq3YbmJhIkeIw0uHMhyxszRujNYnIWRjlawJFwAbaG9KuhPq6hFCEUIRQhFCEUIRQhZrPwbFImA4fLJEIyWXtIwzMxjiZw8kbjKRcXuSQHKaGkObmFkK2cC5Uw+FYyAGScjvYiU55j5Zj7K/VUBfKuta1os0WQntKQovEOJRQLmlkSNfFmA/90lzmt3KdigklNo2knss8509I2GMDxwq8oJUF7ZVU3zLa4ux7rGw6KddqYfI2Rjmg7hSZcPnheGvGp1tzsriGvqNjXk8rbPI7rij4/BJMuVwd7gqSrKRsyMCCrDxFP0lXJSyCSM6rhAO6UcD5aOHmaV8RLOSuVBKSSlz3je9iSLC9hpfxq4rMc48HDAsTupE05ka1pDRboLXT+s7dMIZ7C56dT0qRHUTN8rHFcICxrnjmP1+fJGT6vC2/wBNx19w/jWww6jNLHxH++77BXuCYb7Q/ivHkH3KY+jl5JccMzsyxxSNZmYgE5UGhPmaMTkIo3XO6l+Io4mBjWNAJvsEx9KnFCj4WJDZhIJtr/o+8un2stV/h2PIXz9NB81SYfSiqqWxu25+i44L0oYtPbWKQfZKn7wbfhWnFc8brSS+FqZ3uOcPun2C9LMRHy0Ein6hD/cNCfdUhlY1xsQqas8NywMLw8ED5JxiOGetI5xWe8osYhK6pGp2QBWClvpMQbnyAAzeJeIHxzZIdgqJsfVZLxfkeSMYk4Vmd8MRnW15DE65kkFtSQQyld+7dfonQUFQKynbLbU7ppwsbJPh8a82HhZwGYTFTtqFQNvtsd6WWAPsF0nRaRyl6O0xNpsUn9HZQ0MWdw9m1zSWAKd0L3Ax3N6ksjtuklahw3h8WHjWKFAka7Kuw6n3knW9OWXEk5txGZ8LBHdpzPFKFAvljjcdo7HZVykgE7kgC9CFZa6hFCEUIRQhFCEUIRQhVnmtXglhxyr2iYdJVljuc3ZyZCzxixzOvZ+zpcFtb7iF15s5k9UwgxESpLmaMJd7Ic5ADFgCba9Adx01ANTZcdoC7oqBxf0pzSrlw8fYmwDl7M6tbVQNhY9Tv4CoVVO+NxaBbutRgmFUtVGJnvDuw/dUTGY9pWZ5JGkfqS2Zvd/0qAWvcfMtYyWjp2ERkADopXHcCYDFh29pY+1lH15tAP2EUL8T40NlBaXN2vb6LP4UPbauWd55WHzWq8i8T9YwURJu6Ds38cyd2594s3xrF4xT8Kpd0OoWfqITDK6M8in9VaZRQhfHYAXJsBuTXQ0k2CFlnPXORxBbDYVrRjSWUdfqp/OtbheFiACaYa8h+6scNw19ZJ0YNz+yp8aBQABYDarZzi43K9ChibEwMYLALRfRPgu7iJyPaZY1P2Ls1viwHwqmx2TLC2PqsNj04lq8o2aPuqhzhxD1jHzMPZjtEvw1b8bVYUEPBpGjm7Uqd4Zgu58x9Erp9bBPuRsLFJjFMzIFiUyBWIGZgQF33AJzfAU3Uyuhgc9gudllvElS5rGxDY7/ACWpYbmDDSymFJkaQC5UEE1jpaKoazivaQOqxwcFlvE+ZJk4hiZcPIyaqmlrNkvuDobZj+NbKgD6ekY3Y7rS4Hh8NTE8zNuL6KDwrEwifPiYzJF2hkMSBApZhrcEar1y3A6baVYtq9buCdqfC4IJhfbsVesVx/17GYN4ywjadEgUkr3YvlMRKyggEXCxC99jbepInzyho2Auf2CyMsDo3lh3HTVaTxPiUeGiaWVsqLubEnU2AAGrMSQABqSQBUpMJZyrgn+UxM6lZ8Q1yre1HGpIii8rKcxH0nahCf11CKEIoQihCKEIoQvhoQsw574uPXoxDjCHCFDHHL7DreQFo9VYMhIOYEd0DqKk00bZHZXc1AxCeSCPis1tuFVDwouEEs0kgRyyposa3YvlVANFudr+W2lT2YdECHHUhUUniKpcx0bLBrtDzXXH8Ljm9oWb6S6P1Fs29rE1Jmpo5hZwVdRYnU0rrxOTjlXluOeSOYxqIIDePQAO40FvFF3v1YDw1x3ibFoaePgxWzLU4LBUDNNK4+bkovpQ4IyyDGKLoVCTW3Wx7rn6upBPTSsxgtWJIzA4+a9x36rcYLXNpp7P912noeSrXL/HpcDIXjGZGt2kd/atsV8GH4j4VYVVJHVR8OTQjYq9xjCjUjjQ+9+VoOD9I+Bcd+QxN1V1IrOS4DVNPlF/RY2SN8Zs9pB9Fyx3pNwSD5MvM3QIp/jS4cAqXHz2aO5XY45JDZjSfkqPzDzVicddW+Rh/Voe832m/wBBV7SYfT0mo8zup5K/ofD0khz1Gg6cyk6IFFgLAdKlOcXG5WxihZE0NYLAL2qkkBRdiQFHiSbAfE0NFykVVQ2CJ0juS1/EZOFcNIv+ijNz9Jzck/FiazM5NdXhg2vb5LzGWQyOLzuTdY5w+F3KqFLSyEnKoJYs2psK1Txc2bsNPot1Ruhw6kaJTY7/ADKvXCfRxI4DYmUQg/MQBn+LHug+QDVXz4jTQm3vHsqap8SSuJELbDqV1496MVMd8PIzuuoSXLZvJWULkPmbj3VHpseiL8rm5Qef8qA7FZJbCoaHtHIj8KtR8JPDAuJmVY5Rm9XgBBld2UpmfLcKig3Opvb77YvbUAxh2YHc8gEqsqoqnLBSx21+aR4aLKtibnUk+JOpP30SODnabLaYdSClgbGN+fqu8OHaV0ij9uRgi+9tL+4C5+FEYF7nYapvFasU1M5/PYeqZc3IExvYpfs8LFHFH792b3k2N6RDLnh4nNxJ+mgWb8N0+eV8rteX13U7hHN0sckHrDPPBDIH7MnUG1gwNruUuWCnS46EA1Opqkg2cpGN4I1zOLTtsRuOq3bBYtJo1kjYOjgMrKbgg7EVZrELvQhFCEUIRQhFCEUIXHG4cSRvGSQHVlJBsRmFrg9DrQhZLx3ln8mvh1WUyRSLIoDJGuV1AYWyqPaXOT9mrGinPEDSs/jFG1sBkbe99deS5YTDSTErDGz2NmbQIp8CxNr+QufKnqzFKak/3Xaqmo8JnqRmboOqavy/HBGZsdKMiamNCQhtr3mNmb7IsD1vWPrfFbqh3BpBqVpqPAooPNJ5io3JnNEuJxREgWPDyRn1aMACwQjf3qbgeAqnxzCHw0jah+ridSrKnrI5JXRMPuq9ugYEEAgixBFwQdwR4Vj2vcx2ZpsVOWecwejogl8EwA1Jhc2A/wBm3QfVP3itRR4zHIMs+h69fVXNBjUtMMrvM37hUrH8MmgNpoZI/NlOX4MLr+NXTCHi8bgR2K0sOL0U+5APdREcHYg+6hwPNWcboiLtI+Vl6pCe0RXVxzgN1bPR3hohIcTKwOS4hjW7uW9kvkW7WGqg23v5U1WiZsOSIeZ3PoPVYfHsSE0nBafKN+5Vs5p4HNxNUiucPAGDOWAMj21AVL6Dza3uqpoeDhxdJM4F21hyWfDzmDhyN0l4pxjCcGUw4RO0xTjVjYv73bov1RYVMjNRiGp8kf5Un9eslt7zj/nyVExWMxEzdpNiJS+9lYqq+QAqwZHDEMrGC3fW61NN4bhDP1iS7tsE6wnPOOhj7MdnJbQSPfMB5gCxNQX4VRyPz6jsNlXS+HKhr7RkFvfdIJGeSQyzOZJW3Y9PJR0FTxkYzhxizVf4Zg8dJ5zq/r/C9UlXKvPos4PnkfFsNEvHF9o/pGHuFl+LVAxap4FPkG7vwsJj1Zx5xENm/lKfSPgGhx3aH2J0Fj9ZNx77EfdXcImEtHlG7T+U74cqAyZ0ZO/5VcJtU4AraPcALu2V59F/M3qkpw0+aOKfK8RcWUM5IHuSS2h0GYfWq3pnnLlcdV5rizInzOkpx5efqtlvUpU6+0IRQhFCEUIRQhFCFXue+EHE4OQILzRgyw237RAco9zC6nyY0pjyxwcE3LG2RhY7YrNuDc24jDwhI8MJ0JZldXVT32LWZWIIIJI67VU4t4bmr5+M1+hUCmxSnp2cGQ5S3TZQuIHEY5w+MKiNTdcOh7l/Fz84+W3vq1wfw5DReY6lVuI49nBZB9f4XfFwFgMjZHUho3+iw2Nuo6EdQTV7WUjKmExOGhVJQ1jqaYSfVW3ljmtMR8lNaLEKO8h2b60Z+cp/92NeOYxgU1DIdLt6r0Smqo6hgewqzVQKSvoNOMmez3TZCg4ng2HkN5MPC58WjQn77VOZi9Uz+9dDi3YqE3KOBP8A8WL4Aj+BqQMdqh0TntE3xn6ldIeV8EpuMJBceKA/xvXDjlWdjZJdLI73nE/Ne+JcZw2BS8jxwqPmiw+5RSWPr6w2bmP4TJyhZzzF6RJsTdMGDFGd5mHeP2R099XVLgscJz1BzO6fyrWhwmoqtbZW9T+yqMEAW5uWY6sxN2J8zVq+TNoNAOS21Dh8VIzKwa8z1XWm1YIoQihcUvhHDJMXMsEXtNqW6Io9pz7uniSBSrtY0yP2Cp8XxEUsNmnzHZbfw3Aph4khiFkQWH+pPiSbknxNYjEKs1MxeVgLk6ndceNcHhxcZjmTMt7joykbMp3BpNHWSUsmdn/a6HFpBBsQkOD5CwcJzv2kuUlrSsCmm11AAYDzvV2cee7SNgBKlTYjVTMySP0WWcRx3reIxEzarI5Cg7ZV7oFvDQ1oGh0TGN5gXPqVo/D1I19K4vGjirvyz6SpsNGsU8fbooAWTPllAGwa4Ic/Wup8b71YR1rbeZVlX4Zna4mCxH3V/wCXeecJjCiI+SZ83yDj5QZdTtdSLagg2I+NTGvDhcLOz08kDssjSCrNSkyihCKEIoQihC+GhCxjGYJsLiJcPJa+Z5YyNnjkdmBHmpJUjxHgRV1QShzMnRZDHKUsl4vIr4BU4uAFyqIC5sF6liKmzAg+BpuKaOYZmEEdkuSJ8TsrxY91ExuBSYAONQbqwJDKfFSNQaTNBHM3K8XCdpquWndmjKWpzNj8HKYhMJEtdBKtyV+0OoOm3h41hMWwCkY/VpAPML03w+3+qwkteA4cinEHpOnUfKYQMfFHFvxtWff4fiJ8slvUK4fgta06NB9CpB9Kg/scv+JP501/p3X/AHQmf6XW/wD5n7Kbw3mvH41S2FwKhQbdpLKFW/lbU28hXZMGpqYZppfoFBlY+N2Rw1Ug8E4niD/SMYkCfQwyEt/jYC3+E1G9rw+EfpRlx6u0H0H8pvK47lZ7zpw/CrOIIQ0jJrNNI5dieii+g87AVosPnmMRkeA0HYAW+atMIw72qcX90an+FBpRK9Ga0AWCKEpFC6iuhcJUzhHCpsXJ2cCZj85joiebt0925pRysbnkNgqXEcYipRlGrun8rQ8RNhuA4S+skrkZj8+VvLwUdB0qje+XFJeDFowc/wB1hJ55JpC95u4/5orTwrGjEQxTL7MiK4HkwB/1rO1UBgldG7cGybvdSqYXVSPSnzB2GH7CM/LT90W3C/Ob7qvsCouLLxXjyt1+aVHE6aRsTdyVmEEQRQo2AtWne7M4lenUsDYImxt5BdKQpFk55Lxohx+Fc7dqEP8AvQYh/mZT99TaJ1n2WY8TwZqYPHIr9DVarAooQihCKEIoQihCqPOHKBxUi4iKURzKmQ5kzo6glgCAQykEnUHrqDpZ6GZ0TrtUWrpI6lmV9/ks74Fj2lQSMjRk5hoQSNCuZfAg62NiCKsKhj6ylcwaErLtEWG17Xe+G7hNxKT1iZzYa5wGFithmQiI6g7sLjwrMGlxGCIBrSGs103+fVab2nA6idznOdeQW1F8p7L5LhlYKUVlJ3V+7aws3tW0BsL7G+m1WGG43K5rnVVg0f3DvsFU4v4fZBM2OlOZzrmwN9BzUabgyTLaVMxFyq5c2t8o63FzcC175W8KlVOKQvnbCGhw3JOwCjUdDVQUz6pryw7ADdxVfx/L6C7RsIbDUEXTTqRcEHzBqTVYZBM3M3T02U/B/FuIUL8h89+upTrlDkZpgsuLUpH0iv3n8yd1jP3keHXCYhWxURLQczl6NU+IZKmENjblvv1WmRxhVCqAqqLBQLAAdAKxlRUyVD8zyqFUzn3nIYZexgIfEOLaG4QdWarbCsKMzuJLowfdPQQSVEgijGv4WXQRZRqbsTdmO5J3JrTvfc6bL0XD6JtJCI278z1K6UhTkUIuiurhNlbuUuR2xSJPOxSBhdUX9I46En5iny1I8KjVlfDRix8zuixWJY9JITHBoNr81f8AFT4bhuGJCpFCgvlUWuf9WPiazb5qnEZg3ryHJZwm1yTqsV4nxSTHTnEy3A2iToq+PvNa2GBlJFwWb8z1WswLCrf+TMN9h0Vr5F5zTCKMNiSRGD8jIdgDrkY9LG9j4EDpVXiuGGqPGh97mP3Cp8Vw99JMTbynUH9lbuMc94OCIydssht3VQ3JPhVNTYPUyyZS0juVVZhy1WR4nFyYmZsTP7b+yvRF6Aeda9sbIIxDHsPuVtcCwrgN40nvHbsEUhaUIoXV7w8mR43tfJJG5AtchHVyBfS5A60/TvDJASqrGKd9RSOjZvoti4J6RRi5WjiweIayZrgxEjUDvDPYXubd43ynSreORr/dXnFVRzUxDZRYlXqnFFRQhFCEUIRQhfCKEKi818jhu1xOFzjEEhzFm+Skt7a5PZV3GuffMB0Ju/DO+Mix0UOqooqhhDhr15qk4bFrIWUXDIbOjKVdD4MpAINXkczZRoViaqjlpnAPHp3Tc48FixAJIAtkGliDq17EXAIGUHoSRvmHYDUG8WfyA3AWibjtKyNr2RWltlLr8udgiTFjNlI77Z+zUk5JBYgWYa3y5Vy6EG58zn5TJC10JbqTqeY+S10FDFUmOrjkvGwbDkeZIUCTigixEjyYWWfK/wAkFKdmeudrtckHQC1ha+9raKeCvlpGRQCwsLlZOmkoY53yveC4k/LVTJufsS/6PAsD4ySIB+BvWaZ4MqJHXkcrN+N0jRo66qvMPH+IyMEmmWFHBsITva11LEA3sb+YB8Knv8PQ0DQ4tzHurPAailxOYxuflt8vykWHiVb5dT843ux953pp5e7caL0mihpKcZIbfW5K600rO+i+BrsFWxckALcXufHwA1J8gakwUr5nhoCp8SxumooHTON7chumuD4CzX7Y5R0VG1J8S1tB5D41oqTBGsvxl5djXj2Wcj2O7eq+8Q4GUXNGzORujZNR1ykKO8PM6/jSqnBo8hMQ1TOE+OawThtU67DopfBfSBicPAkQhjkVECo+Yi6gd24PW1qw9Zg8E8xeXEE7iy1pwepk/UisWnUG6T8ex2Kxjo2Muq2DxxAEJY7Nr7Q86mwU0NG3LCNeZUvB8MilkzSOBLeQ69+qj+7XoANzfQADqfKgAkrZSSMhYXONgE345yziMJGkkyAo4GYjXsyfmyeGlu9te48Lojmic8sjd5h/mioafHIKiQxyiwOxPNI1wyA3CKD4hRf76dMjyLXKuGUVO052saD1sFZuU+VXxxZixjhW4z2BLPbRVB3A3J+G50j1FTHSszyc+SpsWxngHhw2zc+yVcY4XLhJeymWx3Vh7DjxU/xG4pUMsc7OJGbj7j1U7DcVjq22Ojun8KHSlbXTHg3AsRizbDws4vYuRliFrg3c6GxFrLc+VS46R799Fn63xDTQEtb5j2WnejHlOfBPPJiAilwiKqtmNkLsWJAAscwsN9OlWMEXCbZYzFK/22XiWstAp5VyKEIoQihCKEIoQvhoQsg5lijTHyPFJHIuKu90ZGKPEFidGsb22I8DmFWeHSalqzuPwEsEt9tLKKTVqTpqss0EmwXXCTMdEfRuobu+8nwtfWoNWKYMM8oBy87KZTCqL+BESC7S211OnwhVUyqrDXOD3XO5BQ5dGFtmYA2sQDWQOLVL6gzMJDRsO3otrTYPh4g9lqPfJsHAbO6EqJLhGFyNVABv5EXH4eF61VJi0E7GkmznaWPZY+swqoppHtIuGbm2i5S4IOhLBWWwOVrHS+UGx6X0+B8KcdX07qj2bd3ppsuR0dVHT+1t0be19vooE/CYXFjGg8CqgMPskC4qQ+mieMpCRBiVTDIJGPNx3S/83jm/SnJ9kZ/dm2+Nr1Wf0WHiZuS1h8e13s3C/u6ptBhEQAKijKLDQXt796t2Rsb7oWLlqZZSS5xN16xGIWMXY2ubDqSd7ADUnQ6Ch8jWC7kQU0s7srBdGGnEi3FxYkEEEEEGxBB2N64yRsjLtSp6d9NLkfuEh5Zw2GXFCLFtljRioBByuQe4rnopXKddDt1tWFxWOSnc90YuRr/yvY6TFZZsIjEW1rE9P+1qvNWAw2Iw7HEEKiDMsgsGTzU/6bGsRSVtS2o01J3CgRTOhcHsNiFQvRk+FOIZpHvKCRhwylVZf1gv8/pbpqet60eJvmhgvE3fft2VpiVfUzsYJGlrfytVkQMCGAIIsQRcEHoR4VimyPa7MDqqhYzzJg8JBjhFHKwhJvNlUt2I8FPUHa2676gVuaCWWan4kjfNy5ZleUeKVYgdGwZrc+i17hfZdiggy9kFGTLtb/zrWQxCaaSYmUWPRUeYu8x3K5cd4fDiIWTEAGPe+xW3zlPQjxpFFUywyAxb9OqU2RzDmabFZZyZwGPH4yWATP2SJIySqqhmylFU2IIsC5v45RttXo1LCHjM8WOmnRWtbjVU6Bn9t769Qtx4JwxcLh4YEJKxRqgJtc5Ra5t1O599WSzZN9Sp1CEUIRQhFCEUIRQhFCF8NCFjfGeEDBY2WPKoWYvNEwtcqzXdG63V2NvqlfA1a4fI33Tus1j1O/8A3QdOndHCMAMXjYMOwUp3ppVb2WSOy5bfOu7podLA77FWISlrQwc01gFNmc6U8kz5y4PHgsSjxZRHii6yYcAAD5M5njt7IIFjoRdgdOta2M1DDBfQ/YhXVW5tM9tYB5mEf9KPFiQAt5LkEahSGIGxfTQg2vlYg6mwNQ4cLqmB7SwXtYG/+f8ACiV2L0c0jJInOaM13N5A8yCvs0aAgQkWa4Meche8VN4ybiNrj2SADrtVVT0NdTnjlnun/PUd1ezYtQV0ZpZpPftZw39HL1HkdQ9xlzAMLXyNbIiuLgqq3C+ZLE2DXpEOIGIvIvxHc+gvrb1Sq3B5JXxw2/SjFw349NSCoE9szWBAudDuPKt/SFxhaXm5tv1XmtVk4zsgsL7HkudSUwhjYXOgG9cJAFyutBcbDdOeSYAva8TmGXDRQydmSpLsNGeVR0Wy5R1YE9LXoqycSu02C2+E0RpovNufsq5wqMLGAFyKSzKl75FZiyJfrlUhb+VWtK0tjAKzGKyiSqcW+iWcY4Q7yFkCkOBmBNtRpfaxBFh+yKrsRw587w9hsVqfDHiiHDoXQztzNKW8RnxPZrBOziBToragnopcE3XwB1qgkwl1O8yiPzHmFqMOr8JqqjPxLN3ynqo0m1yGWxuGKutrbEEgW99NGknYLlui1LsZwmsbwTIOn/Ssv5/YpcOYLBpTos3guxLD6Q8t6p/6LA6bi7N5t7/wqKpwpzKgRNcLO2Pbuq1DDlHUkm7E7kncmp73XPotpRU0NNCGMt37p1yzzJJgHsvehbVor6jxaMfxGx/jFrKBtZHdws4bH+VncWwyIvvTkZjrl69wpnOnOPr3yOHJEGnaNqCx+gPLxqPh2GCk/Ul1dyH7qvwvC31ct3izRv37K0+hThY/pGIvsRAqgbAKkrG/nmUW6ZfOtPStszNzKjY7PnqeEBYM0C1OpKpUUIRQhFCEUIRQhFCEUIRQhI+buBJjMO6MvyiqxicaOj5TlZT7+mx2Nda4tNwkvY14yuFwqr6H5I5ExMlh2zOmYkd4J2a5V12AcS6dCGp2oeXPuo1FEIoQwDa/5Xn0l4No8TBiNCkgGHtfvKwzygjTVSLg+4b9H6GQNkt1UPGYDLT3Btl19VXavFiUUWCF0dwwIdQ1xlJuVe3hmFiR5G48qparA6eY5m+U9tr+i0OHeJq6isA7M0cjr9F9xDgkWudACzWzMfE20vt77X61Kw6llpouHI6/S3IKBitZHV1BmjZkvuO65Cp5NtVXBpJsE25U5ZbHZJpbLhL3VPnT22LfRhJ1tu4tsDrTVVYX+Vu35Www3CmwgSSau/H/ACtPaMZbAC1rW6bbW8KgK8WGcBUjDQhtwi3toBpt8NvhWhpf9pvosDif/wAuT1U6pCgIriASNkEX0Ox3oIBCU15abgqDHwWBb2iQ38Rm+Avew1OgphtNE3ZqmyYpVyWzPOndefyJh+kSj3X/AB11pBooD/aE6Marx/8Aa76ryOAQBcoUgZs187XBAIFje4FiRbbWuGhgLS0t0KcbjtcJRKHnMNLqLPy9+rlI8nAYfeLN+JqBNgkLx5bgrR0Hj2vpz+pZwWj+hvDmPDYlSwYjFNsLW+Rh6a28fcRUJ0IhPDHJWIrXVv8A5Dt3aq/1xdRQhFCEUIRQhFCEUIRQhFCEUISXgXAVwsuLkXL/AEmYS2C2y9xVIJ63YM1/rGhConOuLefHMrjLHhu7GuveaRFZpD7gcgtt39ddLOgiBOc8lnseqi1ohbz1KVVarJooQihC+11Cc8l8ux45ppMQGaOJxGkeYhGOQO7OARnHfC5TpodKpK2dxflB0WzwejjbAJSLk6rTYowoCqAAAAABYADQADoKgq6Xo0IWO8X4ecJi5sPayEmWHwKOblR9hyy26Ap41cYfNduQ8lk8epcsgmGx/K4VYLPIoQihCKEIoQihCKEK0ejFiJ8YtjYrh38rntUPxsifcKpK8WlW1wNxdSi/IlaFUJXCKELA/Rfw+TiGHd5pcfIVcWMOLKsL5tGDygW0vfQ+VtSITHnXgTYWB5I5OKIyozAvjEK3CsQSFlJtoNqELPeH4zEvEjtjOIXYH2GldfaKjUHxFrb3IoQvfreJtnXF8QZMrfPmzAqbEaEgWsQSfKhdXx8bPdQuNx9y5AVmn1VAWkI2uRYadL/GhcUDF4/iQY5JseV6EvPc7A/if4UIS+XmLHobNisUp8DNKD+LUIXj858b/bMT+/l/5qEJg3EOI5I29axJMjZVXtpbnuq4PtWsQ4+40IXyKLiM+V2kxJVrfKM8rKASLG4JJHeG3n50sPc3QEhNPijfq5oPqAjieCxcABaaYAvlFzMDuVubXUAlWsAxJ3trRxpPiP1XPZYfgH0CVzY7EKTeaWwYrfPJYkb72+7eu8aT4j9UezQ/APoFy/Ks/wCul/eN/OjiyfEfqj2aH4B9Avv5Vn/XS/vG/nRxZPiP1R7ND8A+gXeLmHFoLLisQo8BNIB+DU2SSnQ0NFhovX5z43+2Yn9/L/zULqPznxv9sxP7+X/moQuU/HsU9s+Jna22aWQ2+80pri3YpD42v0cAfVc/yrP+ul/eN/OlcWT4j9U37ND8DfoF8/Ks/wCul/eN/OjiyfEfqu+zQ/APoEflWf8AXS/vG/nRxZPiP1R7ND8A+gR+VZ/10v7xv50cWT4j9UezQ/APoEflWf8AXS/vG/nRxZPiP1R7ND8A+gR+VZ/10v7xv50cWT4j9UezQ/APoEflWf8AXS/vG/nRxZPiP1R7ND8A+gUiHmHFoLLip1HgJpAPwakEk7pxjGsFmi3ovX5z43+2Yn9/L/zVxKR+c+N/tmJ/fy/81CF74DzXjMDm9WneMMLECxGhvsQQNSdvGhCmcT584hiUKTYlnVgQQVj2III0W+xNCErg43iETIkrKoUrYGwsTmI+/WhC+YfjeIjBCTOoa9wDvc3P4k0IXpuPYklWM0mZbkHMbi9gdd9Qqj4UIXbE8zYqRgxmbQ3AFgo0toNreVCEuxmKaVi7m7EAX+yAo+4AChC4UIUqTiErOJGkYuCCGubgi1iPDYfdQhe5uLTuxZppCT1zH+dCFwlxTtbM7Nba7E2919qELm0hO5J1J1PU7n30IXmhCKEIoQihCKEIoQihCKEIoQihCKEIoQihCKEIoQihC//Zبرچسب ها: تمام بحث های پدافندغیرعامل، استتار و پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و پدافندغیر عامل، پراکندگی وپدافند غیر عامل، گروه آموزشی دفاعی،
ارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی

همکاران محترم می توانند:

بارم بندی درس آمادگی دفاعی را از فایل زیر دانلود کنند

لینک: files/437/_94.pdf
برچسب ها: بارم بندی آزمون کتبی متوسطه2 متوسطه 2 آمادگی دفاعی، گروههای آموزش بهارستان دو، آموزش و پرورش ناحیه دو بهارستان،
ارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 30 آذر 1393

همکاران محترم می توانند نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی را از لینک زیر دانلود کنند:

لینک: files/437/Soalat.rar

برچسب ها: نمونه سوال های درسی، درس آنادگی دفاعی رشته تجربی ریاضی انسانی، علوم درس بهارستان 2، بانک سوال،
ارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی
(تعداد کل صفحات:7)      [...]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟

صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic