گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان بسم الله الرحمن الرحیم اداره کل آ.پ شهرستان های تهران مدیریت آ.پ ناحیه دو بهارستان معاونت آموزشی کارشناسی تکنولوژی وگروه آموزشی با سلام، خوش آمدید گروه های آموزشی به عنوان مجامع آموزشی، پرورشی و پژوهشی با این اندیشه به وجود آمده است كه ضمن برقراری تعامل و ارتباط سازنده بین دبیران و با جلب مشاركت آنان در فرآیند تعلیم و تربیت،‌ زمینه استفاده از تجارب و اطلاعات علمی،‌ آموزشی و حرفه ای صاحب نظران و دبیران در رابطه با روش های تدریس، شیوه های اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، نقد و بررسی كتب درسی، كاربرد تكنولوژی آموزشی، تقویت زمینه تحقیق و پژوهش در زمینه بررسی مسائل و مشكلات آموزش و پرورش و در نهایت بهبود كیفیت آموزشی و پرورشی را فراهم آورند . ما در کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان درصدد برآوردن نیازهای آموزشی همکاران و فراهم آوردن فرصت های برابر آموزشی برای همه دانش آموزان هستیم و در این راه گروه های آموزشی همراه معلم و همسفر دانش آموز است. http://baharestan-2.mihanblog.com 2018-12-11T22:55:31+01:00 text/html 2018-12-11T06:20:07+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه ادبیات متوسطه1 شیوه اجرای جشنواره ی خوارزمی http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4447 <a href="http://s9.picofile.com/file/8345259376/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title=""><div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><b><br></b></div><div align="center"><b>شیوه اجرای جشنواره ی خوارزمی</b></div></a> text/html 2018-12-10T05:53:02+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه ریاضی متوسطه1 دورهمی ریاضی http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4443 مطلب زیر در مورد استدلال های معتبر و نا معتبر از رشد برهان شماره 1 پاییز 97 انتخاب شده امید است مورد توجه همکاران گرامی قرار بگیرد این مجله دارای سطح علمی بسیار مناسبی برای مطالعه دانش آموزان و دبیران است.<br><br><br><br><br><br><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8345273418/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.docx.html" target="" title="">دورهمی های ریاضی( استدلال های معتبر و نا معتبر)</a></div> text/html 2018-12-09T21:37:07+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه ادبیات متوسطه1 شیوه نامه اجرای جشنواره خوارزمی http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4442 <div align="center"><font size="3"><img src="شیوه نامه اجرای جشنواره خوارزمی" alt="" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN" vspace="0"></font></div> <div align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="4"><img src="http://s9.picofile.com/file/8345259376/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C.pdf.html" alt="" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN" vspace="0"></font></div> text/html 2018-12-09T20:20:03+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه ادبیات متوسطه1 شیوه نامه اجرای جشنواره خوارزمی http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4437 text/html 2018-12-09T05:35:06+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه پایه چهارم نوشتن برای تقو یت یاد گیری http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4432 <div> نوشتن&nbsp; برای&nbsp; تقویت&nbsp; یاد گیری <br></div><div><br></div><div>نوشتن&nbsp; می&nbsp; تواند&nbsp; و سیله&nbsp; ای&nbsp; باشد&nbsp; برای&nbsp; یاد گیری چیزهایی که&nbsp; نمی&nbsp; دانیم&nbsp; و می خواهیم یاد بگیریم . نوشتن&nbsp; می تواند&nbsp; ابزار مهمی در یادگیری و تقویت آن&nbsp; در ذهن&nbsp; ما&nbsp; باشد <br></div><div><br></div><div>خلاصه&nbsp; نویسی <br></div><div><br></div><div>یکی از راه هایی که نوشتن، برای یادگیری درس ها پیش روی ما&nbsp; می گذارد ،خلاصه&nbsp; نویسی است .خلاصه&nbsp; نویسی مهارتی است که معمولا در&nbsp; برنامه های کتاب خوانی به کار می رود . این روش ،همان&nbsp; طور که&nbsp; می دانیم ،برای درک&nbsp; و دریافت مفاهیم&nbsp; متن های روایی روش پرکاربرد و کار ایی است . با خلاصه&nbsp; کردن یک داستان می توان عناصری چون شخصیت پردازی ،فضا و مکان ،طرح اصلی و حادثه را به دقت بررسی نمود و داستان را به عصاره و چکیده اصلی مفهوم آن نزدیک کرد. دقیقا&nbsp; با استفاده از همین&nbsp; ویژگی خلاصه&nbsp; نویسی است که می توان آن را&nbsp; برای یاد گیری دروس مختلفی چون ریاضی ،علوم&nbsp; و اجتماعی در همه&nbsp; دوره های تحصیلی به کار برد .</div><div>از آنجا که خلاصه&nbsp; نویسی در ماهیت خود با عصاره و محتوای اصلی هر متن سرو کار دارد ،با درک&nbsp; عمیق مفهوم&nbsp; متن به طور مستقیم در ارتباط است .</div><div><br></div><div>وقتی&nbsp; در انتهای&nbsp; یک جلسه از کلاس ریاضی&nbsp; یا&nbsp; علوم&nbsp; از دانش&nbsp; آموزان می خواهیم که در مدت پنج دقیقه خلاصه&nbsp; درسی را که در همان جلسه&nbsp; به&nbsp; آن&nbsp; ها آموزش داده شده است را در چند سطر بنویسند ،آن ها&nbsp; را با ماهیت درس و محتوای آن&nbsp; روبرو&nbsp; کرده ایم .</div><div>این تمرین&nbsp; نوشتار&nbsp; در درجه اول به&nbsp; خود دانش آموز نشان می دهد که چقدر به مطلب درسی احاطه پیدا کرده و کدام بخش های آن&nbsp; را به درستی متوجه نشده و چه سوال های&nbsp; در ذهن او&nbsp; ایجاد شده است <br></div><div><br></div><div>قواعد&nbsp; خلاصه&nbsp; نویسی <br></div><div><br></div><div>در ابتدا&nbsp; از دانش&nbsp; آموز بخواهید متنی را که برایشان چه از کتاب درسی چه از مطالب خارج از کتاب انتخاب کرده اید مطالعه کنند یا در صورت برنامه&nbsp; ریزی شما،به فایل صوتی آن گوش دهند .</div><div><br></div><div>از این&nbsp; موارد را مرحله به&nbsp; مرحله از آن ها بپرسید و&nbsp; پاسخشان را در کلاس بررسی کنید .</div><div><br></div><div>1-موضوع و فکر اصلی متن چیست ؟ <br></div><div>2- کدام یک از اطلاعات موجود در متن برای پرورش اصلی آن ضروری و لازم اند <br></div><div>3- کدام بک از اطلاعات را می توان بدون&nbsp; اینکه به موضوع اصلی نوشته لطمه ای بخورد ،از متن حذف کرد ؟</div><div>4-کلمات&nbsp; یا عبارت های مهم و کلیدی را که&nbsp; در بردارنده موضوع اصلی متن&nbsp; هستند مشخص کنید.<br></div> text/html 2018-12-09T05:00:26+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه پایه چهارم نوشتن برای تقو یت یاد گیری http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4431 <div> نوشتن&nbsp; برای&nbsp; تقویت&nbsp; یاد گیری <br></div><div><br></div><div>نوشتن&nbsp; می&nbsp; تواند&nbsp; و سیله&nbsp; ای&nbsp; باشد&nbsp; برای&nbsp; یاد گیری چیزهایی که&nbsp; نمی&nbsp; دانیم&nbsp; و می خواهیم یاد بگیریم . نوشتن&nbsp; می تواند&nbsp; ابزار مهمی در یادگیری و تقویت آن&nbsp; در ذهن&nbsp; ما&nbsp; باشد <br></div><div><br></div><div>خلاصه&nbsp; نویسی <br></div><div><br></div><div>یکی از راه هایی که نوشتن، برای یادگیری درس ها پیش روی ما&nbsp; می گذارد ،خلاصه&nbsp; نویسی است .خلاصه&nbsp; نویسی مهارتی است که معمولا در&nbsp; برنامه های کتاب خوانی به کار می رود . این روش ،همان&nbsp; طور که&nbsp; می دانیم ،برای درک&nbsp; و دریافت مفاهیم&nbsp; متن های روایی روش پرکاربرد و کار ایی است . با خلاصه&nbsp; کردن یک داستان می توان عناصری چون شخصیت پردازی ،فضا و مکان ،طرح اصلی و حادثه را به دقت بررسی نمود و داستان را به عصاره و چکیده اصلی مفهوم آن نزدیک کرد. دقیقا&nbsp; با استفاده از همین&nbsp; ویژگی خلاصه&nbsp; نویسی است که می توان آن را&nbsp; برای یاد گیری دروس مختلفی چون ریاضی ،علوم&nbsp; و اجتماعی در همه&nbsp; دوره های تحصیلی به کار برد .</div><div>از آنجا که خلاصه&nbsp; نویسی در ماهیت خود با عصاره و محتوای اصلی هر متن سرو کار دارد ،با درک&nbsp; عمیق مفهوم&nbsp; متن به طور مستقیم در ارتباط است .</div><div><br></div><div>وقتی&nbsp; در انتهای&nbsp; یک جلسه از کلاس ریاضی&nbsp; یا&nbsp; علوم&nbsp; از دانش&nbsp; آموزان می خواهیم که در مدت پنج دقیقه خلاصه&nbsp; درسی را که در همان جلسه&nbsp; به&nbsp; آن&nbsp; ها آموزش داده شده است را در چند سطر بنویسند ،آن ها&nbsp; را با ماهیت درس و محتوای آن&nbsp; روبرو&nbsp; کرده ایم .</div><div>این تمرین&nbsp; نوشتار&nbsp; در درجه اول به&nbsp; خود دانش آموز نشان می دهد که چقدر به مطلب درسی احاطه پیدا کرده و کدام بخش های آن&nbsp; را به درستی متوجه نشده و چه سوال های&nbsp; در ذهن او&nbsp; ایجاد شده است <br></div><div><br></div><div>قواعد&nbsp; خلاصه&nbsp; نویسی <br></div><div><br></div><div>در ابتدا&nbsp; از دانش&nbsp; آموز بخواهید متنی را که برایشان چه از کتاب درسی چه از مطالب خارج از کتاب انتخاب کرده اید مطالعه کنند یا در صورت برنامه&nbsp; ریزی شما،به فایل صوتی آن گوش دهند .</div><div><br></div><div>از این&nbsp; موارد را مرحله به&nbsp; مرحله از آن ها بپرسید و&nbsp; پاسخشان را در کلاس بررسی کنید .</div><div><br></div><div>1-موضوع و فکر اصلی متن چیست ؟ <br></div><div>2- کدام یک از اطلاعات موجود در متن برای پرورش اصلی آن ضروری و لازم اند <br></div><div>3- کدام بک از اطلاعات را می توان بدون&nbsp; اینکه به موضوع اصلی نوشته لطمه ای بخورد ،از متن حذف کرد ؟</div><div>4-کلمات&nbsp; یا عبارت های مهم و کلیدی را که&nbsp; در بردارنده موضوع اصلی متن&nbsp; هستند مشخص کنید.<br></div> text/html 2018-12-05T05:37:52+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه پایه سوم آموزش ساخت گل کاغذی (اوریگامی ) http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4430 <div class="col s12 m12 l12 offset-l1"> <h1 itemprop="headline" align="center"><a class="black-text" title="آموزش ساخت گل کاغذی به روش اوریگامی" href="https://www.2nafare.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%af%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%ba%d8%b0%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%da%af%d8%a7%d9%85%db%8c/" rel="bookmark">آموزش ساخت گل کاغذی به روش اوریگامی</a> </h1></div> <div class="col s12 m12 l7 offset-l1"> <div class="valign-wrapper post-info"><span class="post-date grey-text">&nbsp;</span><span></span> </div> <div class="single_content"> <p>اوریگامی در لغت به معنای تا کردن کاغذه و انواع کاغذها و تاکردن اونارو شامل میشه .از اونجایی که در این کار همزمان از دو دست کمک گرفته میشه نیم کره های چپ و راست مغز فعاله و این کار در کاهش استرس بسیار موثر و کاربردیه .اون نفر عزیز <a href="https://www.2nafare.com/%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-paper-boat-origami/" target="_blank">آموزش ساخت قایق کاغذی به روش اوریگامی</a> و <a href="https://www.2nafare.com/%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/" target="_blank">آموزش ساخت قورباغه کاغذی به روش اوریگامی</a> رو براتون قرار دادن و من ساخت یک نوع گل رو میذارم که هم بسیار سادست و هم برای تزئین اتاق بچه ها میشه ازش استفاده کرد.</p> <div style="WIDTH: 550px" id="attachment_14926" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2015/08/1111.jpg"><img class="size-post-fit-thumb wp-image-14926" alt="آموزش ساخت گل کاغذی به روش اوریگامی" src="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2015/08/1111-540x246.jpg" data-pagespeed-url-hash="670491493" width="540" height="246"></a> <p class="wp-caption-text"><a href="http://www.capitolromance.com/2011/09/21/diy-how-to-origami-paper-flower-bouquet/" target="_blank">آموزش ساخت گل کاغذی به روش اوریگامی</a></p></div> <h2>وسایل مورد نیاز برای ساخت گل کاغذی به روش اوریگامی</h2> <ul><li>کاغذ رنگی ( برای هر گل به 5 کاغذ 15*15 سانتی متر نیاز دارید )</li><li>چسب ماتیکی یا حرارتی</li><li>چسب همه کاره</li><li>قیچی</li><li>سیخ های چوبی</li></ul> <div style="WIDTH: 550px" id="attachment_14927" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2015/08/15.jpg"><img class="size-post-fit-thumb wp-image-14927" alt="وسایل مورد نیاز برای ساخت گل کاغذی به روش اوریگامی" src="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2015/08/15-540x179.jpg" data-pagespeed-url-hash="1947682952" width="540" height="179"></a> <p class="wp-caption-text">وسایل مورد نیاز برای ساخت گل کاغذی به روش اوریگامی</p></div> <h2>مراحل ساخت گل کاغذی به روش اوریگامی</h2> <p>در ابتدا کاغذ های رنگی رو در سایز 15*15 سانتی متر برش دهید .سپس روی یک سطح صاف کاغذ رو قرار بدین و از وسط اونو روی خودش تا بزنید تا به شکل یه مثلث در بیاد.</p> <div style="WIDTH: 550px" id="attachment_14928" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2015/08/23.jpg"><img class="size-post-fit-thumb wp-image-14928" alt="اولین تای ساخت گل کاغذی اوریگامی" src="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2015/08/23-540x360.jpg" data-pagespeed-url-hash="3605021279" width="540" height="360"></a> <p class="wp-caption-text">اولین تای ساخت گل کاغذی اوریگامی</p></div> <p>مانند شکل زیر کنج سمت راست و کنج سمت چپ مثلث رو روی راس اون قرار بدین و فشار بدین تا خط تای شکل مشخص بشه .سپس شکل رو از هم باز کنید .در این مرحله میبینید که دو مثلث کوچیکتر در دو طرف کاغذ ایجاد شد.</p> <div style="WIDTH: 550px" id="attachment_14929" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2015/08/33.jpg"><img class="size-post-fit-thumb wp-image-14929" alt="ساخت گل کاغذی به روش اوریگامی" src="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2015/08/33-540x181.jpg" data-pagespeed-url-hash="2319305271" width="540" height="181"></a> <p class="wp-caption-text">ساخت گل کاغذی به روش اوریگامی</p></div> <p>طبق مراحل مشخص شده در تصویر اضلاع مثلث های کوچک سمت چپ و راست رو روی خط تای ایجاد شده در مرحله ی اول تا کنید .طبق تصویر شماره ی 3 دو مثلث کوچیک از کادر بیرون میزنه که من با خط زرد براتون مشخص کردم که باید این مثلث هارو هم به سمت پشت کاغذ تا بزنید.</p> <div style="WIDTH: 550px" id="attachment_14930" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2015/08/43.jpg"><img class="size-post-fit-thumb wp-image-14930" alt="مراحل ساخت گل کاغذی به روش اوریگامی" src="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2015/08/43-540x356.jpg" data-pagespeed-url-hash="1829183864" width="540" height="356"></a> <p class="wp-caption-text">مراحل ساخت گل کاغذی به روش اوریگامی</p></div> <p>بعد از اینکه خط تای مثلث های زرد رنگ رو هم مشخص کردین کاغذ رو دوباره باز کنید و دو تا مثلث زرد رنگ رو به سمت داخل شکل برگردون کنید.</p> <div style="WIDTH: 550px" id="attachment_14931" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2015/08/53.jpg"><img class="size-post-fit-thumb wp-image-14931" alt="آخرین تای ساخت گل کاغذی اوریگامی" src="https://www.2nafare.com/wp-content/uploads/2015/08/53-540x232.jpg" data-pagespeed-url-hash="2403436488" width="540" height="232"></a></div></div></div> text/html 2018-12-04T07:47:57+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه ادبیات متوسطه1 سهراب_سپهری http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4429 <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font size="4" face="impact">دلم عجیب گرفته است</font></p><font size="4" face="impact"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font size="4" face="impact">و هیچ چیز،</font></p><font size="4" face="impact"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font size="4" face="impact">نه این دقایق خوشبو، که روی شاخهٔ نارنج می‌شود خاموش</font></p><font size="4" face="impact"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font size="4" face="impact">نه این صداقت حرفی، که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست</font></p><font size="4" face="impact"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font size="4" face="impact">نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی‌رهاند</font></p><font size="4" face="impact"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font size="4" face="impact">و فکر می‌کنم</font></p><font size="4" face="impact"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font size="4" face="impact">که این ترنم موزون حزن تا به ابد</font></p><font size="4" face="impact"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font size="4" face="impact">شنیده خواهد شد..</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font size="4" face="impact">سهراب سپهری<br></font></p> text/html 2018-12-04T05:18:26+01:00 baharestan-2.mihanblog.com حسین محمدی سرگروه دین و زندگی متوسطه2 راهنمای معلم کتاب دین و زندگی دوازدهم http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4428 <P>جهت شرکت همکاران در آزمون آنلاین، پیش نویس راهنمای معلم کتاب دین و زندگی دوازدهم تا انتهای درس هشتم برای دانلود همکاران بارگذاری می گردد.</P> <DIV>کد کتاب: <STRONG>112204</STRONG></DIV> <DIV>دوره تحصیلی: دوره دوم آموزش متوسطه </DIV> <DIV>پایه <SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">دوازدهم</SPAN> </DIV> <P> <TABLE> <THEAD></THEAD> <TBODY> <TR class=even> <TD><IMG alt="" src="http://chap.sch.ir/modules/file/icons/application-pdf.png"> <A href="http://quran-dept.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=374"><FONT size=4>دروس اول تا هشتم<BR></FONT></A></TD> <TD></TD></TR></TBODY></TABLE></P> text/html 2018-12-03T16:53:24+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه پایه سوم تکلیف شب http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4427 <div><br></div><div>تکلیف چی بدیم&nbsp; تکراری نباشه و خسته نشن&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>✅ چند کلمه به دلخواه از درس انتخاب و به ترتیب حروف الفبا بنویس...این تمرین حتی در دوره ی دانشگاه نیز باید داده شود چ</div><div>ون دانش جویان هنوز برخی ترتیب حروف&nbsp; الفبای زندگی را نمی دانند.</div><div>✅ کلمه ی سه نقطه ای از درس پیدا کن و بنویس.</div><div>✅ کلمه ی سه&nbsp; بخشی از درس انتخاب و بنویس و با ده تای آن جمله بساز.</div><div>✅ یک جدول نه خانه ای بکش و نه کلمه از درس انتخاب و داخل آن بچین....سپس با کلمات افقی جمله ی خنده دار و با کلمات عمودی جمله ی پرسشی بساز....</div><div>✅ نتیجه ی درس را در یک یا دو بند بنویس.</div><div>✅ امشب به پدر یا مادرتان املا بگویید می خواهم ببینم خط آن ها چگونه است.....چند کلمه را درست ننوشته اند ...در این مورد به پدر و مادر چه توصیه ای دارید...چگونه به آنها یاد می دهید؟ هدف اعتماد به نفس</div><div>✅ دو بند آخر درس را بنویس.</div><div>✅ دو بند از درس را به صورت بی نقطه بنویس.</div><div>برای فرداشب مشق راحت تر است حالا نقطه های مشق دیروز را بگذارید...هدف...تقویت تمرکز</div><div>✅ از کدام قسمت درس بیشتر خوشت آمده است؟...بنویس.</div><div>✅ درس امروز را خلاصه نویسی کن.</div><div>✅ در زمینه ی ریاضی بعد از تدریس دو تا تمرین بدهید و همان جا سر کلاس ا فردی یا گروهی....عملکردی</div><div>✅ یک تلق شفاف و یک ماژیک و دستمال داشته باشند و&nbsp; تمرین بنویسند و پاک کنند.</div><div>✅ برای بهتر شدن روخوانی یک شب مشق نگویید و بگویید امشب فقط رو خوانی داریم...یک درس هدیه را مادر برای شما بخواند و شما همان درس را برای پدر بخوانید.</div><div>✅ از کتابهای دیگر نیز مشق بگویید حتی ریاضی....</div><div>✅ چند عدد بدهید تا دانش اموزان خودشان مساله بسازند آنها از بس مساله حل کرده اند خسته شده اند.حالا بگذارید مساله ای که خود ساخته اند حل نمایند.</div><div>✅ یک کاردستی برای آخر هفته با وسایل دور ریختنی بسازند و بیاورند.</div><div>✅ خاطره ی یک سفر یا مهمانی یا گردش خود را به همراه نقاشی اش به کلاس بیاورند.</div><div>✅ یک روزنامه دیواری در زمینه ی علوم و ریاضی یا هدیه برای آخر هفته به عنوان تکلیف ارایه دهیم .</div><div>✅ تمرین عدد نویسی از آخر به اول...مثلا از هزارو پنجاه تا هزار بنویسند...دنده عقب</div><div>✅ در تکلیف روزانه می توان یک تمرین ازچهار عمل اصلی&nbsp; داشته باشد.</div><div>✅ ز کتاب گلستان سعدی یک حکایت بنویسند و بیاورند.</div><div>✅ از کتاب شاهنامه ی فردوسی یک شعر به دلخواه بنویسند.</div><div>✅ یک کتاب داستان بسازند.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>✅ یک کتاب داستان به آنها بدهیم و خلاصه نویسی کنند.</div><div>✅ در مورد یکی از برنامه های تلویزیونی یک گزارش بنویسند.</div><div>✅ به سراغ پدر بزرگها و مادر بزرگها بروید و چند بازی محلی از آنها یاد بگیرید و در کلاس اجرا کنید.</div><div>✅ یک صفحه املا را در رایانه تایپ کرده و بیاورید.</div><div>✅ پاور پویینت علوم بسازید.</div><div>✅ بنویس روز جمعه از&nbsp; صبح تا غروب چه برنامه هایی داشتی.</div><div>✅ یک دانه&nbsp; و گل بکارید و گزارش رشدش را هر هفته بیاورید.</div><div>✅ ضرب المثل های جدید بسازید .</div><div>✅ در مورد این ضرب المثل تصویر سازی کنید.</div><div>✅ والدین را جهت قصه گویی به کلاس دعوت کنید.هر هفته&nbsp; یک قصه</div><div>✅ از والدین هنرمند در زنگ هنر استفاده کنید.</div><div>✅&nbsp;</div><div>برای خودتان یک کتاب کار داشته باشید و جهت تنوع چند تمرین جالب از آن انتخاب و جهت&nbsp; تکلیف به آنه بدهید.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>✅ خانواده خودش آزمون هفتگی از دانش آموز داشته باشد و به معلم گزارش و باز خورد دهد. باز خورد در باز خورد.</div><div>&nbsp; &nbsp;✅انواع&nbsp; تکالیف خلاق دیگر که معلم با&nbsp; شناخت از دانش آموزان خود طراحی کند.</div><div>┄┅┅✶ text/html 2018-12-02T15:48:27+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه فیزیک متوسطه2 قانون اهم و شوک الکتریکی http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4424 <div> <font face="Mihan-Iransans">جریان روان شدنِ بار است که ولتاژ آن را به حرکت وامی‌دارد و مقاومت مانع آن می‌شود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">کدام یک باعث شوک الکتریکی در بدن می‌شود: جریان یا ولتاژ؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اثرهای زیان‌آور شوک، ناشی از عبور جریان از بدن است. از قانون اهم می‌توان دریافت که این جریان هم به ولتاژ اعمال شده&nbsp; به بدن و هم به مقاومت الکتریکی آن بستگی دارد. مقاومت بدن، که تابع وضعیت آن است، از حدود ۱۰۰ اهم وقتی که با آب و نمک خیس شده باشد تا حدود ۵۰۰۰۰۰ اهم اگر پوست کاملا خشک باشد تغییر می‌کند. اگر با انگشتان خشک به دو الکترود یک باتری دست بزنیم، و با دستان خود مدار کاملی به وجود آوریم،انتظار داریم مقاومت آن حدود ۱۰۰۰۰۰ اهم باشد. معمولا جریان حاصل از ۱۲ ولت را حس نمی‌کنیم و در ۲۴ ولت فقط بدنمان گزگز می‌کند. اگر پوست مرطوب باشد، ۲۴ ولت ممکن است کاملا آزاردهنده باشد.</font></div><div><br><table style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr></tr><tr></tr></tbody></table></div><div><table style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px;" width="1" height="9" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td valign="top"><br></td><td style="border:1px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><br></td></tr></tbody></table></div><div><font face="Mihan-Iransans">هرسال تعداد زیادی از مردم با جریان حاصل از مدارهای ۲۲۰ ولت معمولی کشته می‌شوند. اگر هنگامی که روی زمین ایستاده اید به کلید برق معیوبی دست بزنید بین دست شما و زمین ۲۲۰ ولت ( فشار الکتریکی) وجود خواهد داشت، که این جریان به احتمال زیاد برای آسیب رساندن به شما کافی نیست. اما اگر پابرهنه در وان مرطوبی بایستیم که از طریق لوله‌کشی به زمین متصل است، مقاومت بین شما و زمین بسیار کم است. مقاومت کلی شما به قدری کم است که اختلاف پتانسیل ۲۲۰ ولت جریان زیانبخشی را در بدنتان تولید می‌کند. هنگام حمام کردن به هیچ وسیله الکتریکی دست نزنید. <br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">قطره‌های آبی که اطراف کلیدهای روشن خاموش وسیله هایی چون سشوار جمع می‌شود ممکن است جریان را به کاربر آن هدایت کند. گرچه آب تقطیرشده عایقی خوب است، اما یون‌های موجود در آب معمولی شهر مقاومت الکتریک آن را بسیار کم می‌کند. این یون‌ها حاصل مواد حل شده در آب، مخصوصا نمک‌ها، است. معمولا بر اثر تعریق لایه‌ای نمک روی پوست شما باقی می‌ماند، و وقتی که پوست‌تان مرطوب باشد، مقاومت آن را بسته به اینکه ولتاژ در چه فاصله‌ای از آن اعمال شود، به چند صد اهم یا کمتر کاهش می‌دهد. شوک الکتریکی بدلیل اختلاف پتانسیل الکتریکی ( اختلاف ولتاژ) بین بخشی از بدن و بخش دیگر آن وارد می‌شود. بیشتر جریان از مسیری با کمترین مقاومت بین این دو نقطه عبور می‌کند. اگر هنگام پایین افتادن از پلی، موفق به چنگ زدن به یک سیم فشار قوی شوی که مانع از سقوط شما می‌شود، مادامی که چیزی با پتانسیلی متفاوت را لمس نکنید، هیچ شوکی دریافت نخواهید کرد. حتی اگر پتانسیل سیم هزاران ولت بیشتر از پتانسیل زمین باشد، و حتی اگر با هردو دست از آن آویزان شوید، بار قابل ملاحظه‌ای از یک دست به دست دیگر روان نمی‌شود، زیرا اختلاف پتانسیل قابل ملاحظه‌ای بین دست‌های شما وجود ندارد. با اینهمه، اگر با دست دیگر به سیمی با پتانسیل متفاوت چنگ بزنید... از پا در می‌آیید! همه ما پرندگانی را دیده ایم که روی سیم‌های فشار قوی نشسته‌اند. پتانسیل تمام بخش‌های بدن آن‌ها همان پتانسیل زیاد سیم است، بنابراین در معرض هیچ اثر زیانباری قرار نمی‌گیرند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">منبع : فیزیک مفهومی - پل جی. هیوئیت ترجمه منیژه رهبر&nbsp; جلد سوم</font><br></div> text/html 2018-12-02T05:18:55+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه ریاضی متوسطه1 معرفی گرایش های رشته ریاضی در مقطع کارشناسی ارشد http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4423 <h1 data-fontsize="34" data-lineheight="47"><font size="3" face="Mihan-Iransans">گرایش های ارشد رشته ریاضی</font></h1><p>پر طرفدارترین گرایش در بین 6 گرایش اصلی کارشناسی ارشد <a href="https://www.derakhte-danesh.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/">مجموعه ریاضی</a>، <strong>ریاضی کاربردی</strong> است. گرایش­های <strong>آموزش ریاضی</strong> و <strong>ریاضی مالی</strong> سابقه طولانی در مقطع کارشناسی ارشد ندارند و همچنین دارای زیرگرایش خاصی نمی ­باشند. هر کدام از گرایش­های محض و کاربردی دارای تعدادی زیرگرایش ­هستند که به تفکیک رشته عبارتند از:</p><h2 data-fontsize="18" data-lineheight="27"><font face="Mihan-Iransans">ریاضی محض</font></h2><p>یکی از گرایش های ارشد رشته ریاضی <strong>ریاضی محض </strong>می باشد. هدف از این شاخه <a href="https://www.derakhte-danesh.com/%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/">ریاضی</a>، تربیت متخصصان جامع در علوم ریاضی است كه آمادگی لازم برای ادامه تحصیل در جهت اشتغال به پژوهش و نیز انتقال علم ریاضی در سطوح دانشگاهی را داشته باشند. آشنایی با تجزیه و تحلیل مسائل در قالب ریاضی و مدل‌سازی ریاضی نیز از اهداف دیگر شاخه ریاضی محض است.</p><h3 data-fontsize="16" data-lineheight="24">1) آنالیز</h3><h4 data-fontsize="13" data-lineheight="19">&nbsp;&nbsp; آنالیز تابعی</h4><h4 data-fontsize="13" data-lineheight="19">&nbsp;&nbsp; آنالیز مالی</h4><h4 data-fontsize="13" data-lineheight="19">&nbsp;&nbsp; آنالیز ریاضی</h4><h4 data-fontsize="13" data-lineheight="19">&nbsp; &nbsp;آنالیز زمینه هارمونیک</h4><h3 data-fontsize="16" data-lineheight="24">2)&nbsp; جبر</h3><h4 data-fontsize="13" data-lineheight="19">&nbsp; جبر زمینه رمزنگاری</h4><h4 data-fontsize="13" data-lineheight="19">&nbsp;&nbsp; جبر زمینه گراف</h4><h4 data-fontsize="13" data-lineheight="19">&nbsp; &nbsp;جبر زمینه جابجایی</h4><h4 data-fontsize="13" data-lineheight="19">&nbsp; &nbsp;جبر زمینه جبر لی</h4><h4 data-fontsize="13" data-lineheight="19">&nbsp; &nbsp;جبر زمینه نظریه گروه­ها</h4><h4 data-fontsize="13" data-lineheight="19">&nbsp;&nbsp; جبر زمینه نظریه نمایش جبرها</h4><h3 data-fontsize="16" data-lineheight="24">&nbsp; 3) هندسه (توپولوژی)</h3><h4 data-fontsize="13" data-lineheight="19">&nbsp;&nbsp;&nbsp; متروید</h4><h4 data-fontsize="13" data-lineheight="19">&nbsp;&nbsp;&nbsp; توپولوژی</h4><h4 data-fontsize="13" data-lineheight="19">&nbsp;&nbsp;&nbsp; منطق ریاضی</h4><h4 data-fontsize="13" data-lineheight="19">&nbsp;&nbsp;&nbsp; هندسه توپولوژی</h4><h2 data-fontsize="18" data-lineheight="27">&nbsp;<font face="Mihan-Iransans">ریاضی کاربردی</font></h2><p>یکی از گرایش های ارشد رشته ریاضی <a href="https://www.derakhte-danesh.com/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7/">ریاضی کاربردی</a> است. هدف از این شاخه تربیت كارشناسی است كه با اندوخته كافی از دانش ریاضی، توانایی تحلیل كمی از مسائل صنعتی، اقتصادی و برنامه‌ریزی را كسب نموده، توان ادامه تحصیل در سطوح بالاتر را داشته باشد</p><h3 data-fontsize="16" data-lineheight="24">۱-آنالیز عددی</h3><h3 data-fontsize="16" data-lineheight="24">۲- تحقیق در عملیات</h3><h3 data-fontsize="16" data-lineheight="24">۳-نظریه گراف و ترکیبیات</h3><h3 data-fontsize="16" data-lineheight="24">۴-معادلات دیفرانسیل</h3><h3 data-fontsize="16" data-lineheight="24">۵-نظریه رمز و کریپتوگرافی</h3><h3 data-fontsize="16" data-lineheight="24">۶- ریاضیات مالی</h3><h3 data-fontsize="16" data-lineheight="24">۷- ریاضیات صنعتی</h3><h3 data-fontsize="16" data-lineheight="24">۸-بهینه سازی</h3><p><a href="https://www.derakhte-danesh.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c/"><strong>کاربرد ریاضی</strong></a> در علوم مختلف انكارناپذیر است. برای مثال مبحث<strong> آنالیز تابعی</strong> در <strong>مكانیك كوانتومی</strong>، كاربرد بسیاری زیادی دارد و یا در بیشتر رشته‌های مهندسی معادله «<strong>لاپ لاسی</strong>» كه یك معادله ریاضی است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در <strong>جامعه‌شناسی</strong> نیز نظریه احتمال و نظریه گروهها نقش بسیار مهمی ایفا می‌كند. در كل باید گفت كه همه صنایع ،‌زیر ساخت ریاضی دارند و به همین دلیل در همه مراكز صنعتی و تحقیقاتی دنیا، ریاضیدانها در كنار مهندسان و دانشمندان سایر علوم حضوری فعال دارند و آنچه در نهایت ارائه می‌شود، نتیجه كار تیمی آنهاست .</p> text/html 2018-11-28T08:18:10+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه پایه پنجم آموزش ضرب با بازی http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4422 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">نام بازی</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:24.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Kamran&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آموزش ضرب با بازی</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">هدف: </span></b></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Kamran&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آموزش بهتر جدول ضرب با بازی بدون استرس و نگرانی</span></b></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">وسایل مورد نیاز</span></b></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="1"><b><span style="font-size:22.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Kamran&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">گچ و نخی به طول دو متر برای رسم دایره</span></b></font></p><font size="1"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="3"><b><span style="font-size:18.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Titr&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">شرح بازی</span></b></font></p><font size="3"> </font><div><font size="3"><b><span dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Kamran&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA">با همکاری دانش آموزان دایره ای به شعاع 2 متر در حیاط دبستان کشیده و ارقام 0 تا 9 با فاصله مناسب روی محیط دایره نوشته می شود. در مرکز دایره دو مربع خالی کشیده می شود: مربع سمت چپی برای دهگان و مربع سمت راستی برای یکان. سپس قانون بازی برای بچه ها توضیح داده می شود. بازی با ده نفر اول آغاز می شود و هر دانش آموز روی یکی از ارقام 0 تا 9 قرار می گیرد. گردن آویزی برای هر یک از دانش آموزان متناسب با شماره ای که روی آن قرار داشتند، تهیه می شود. وقتی حاصل ضرب 9 در 3 را بخواهیم، با توجه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به جوا ب که 27 می شود، اشخاصی که روی شماره های 2 و 7 قرار دارند، باید به درستی روی یکان و دهگان قرار گیرند. هر دانش آموز اشتباه کند، گردن آویز خود را به دانش آموز دیگر می دهد. محل قرارگرفتن دانش آموزان مطابق شکل روبروست.</span></b></font></div><div align="center"><b><span dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Kamran&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAYIAAAFyCAIAAAB3CkrHAAAgAElEQVR4nO2d3U9bWZrut/+JI9XoXNRI56bmsucuLY16rmvcOjU3faSRRtVSKgUXafXJTKSpiERIQUokrHQqk0iQiCLlDpiOKYgNOFDEhJA4JpBgYohjBwcw2LENGJPNNxjvudhksdh8BH++++P56bmocgR4b7/r8V7vet+1BAkAAEgRqN8AAMDowIYAAMTAhgAAxMCGAADEwIYAAMTAhgAAxMCGAADEwIYAAMTAhgAAxMCGAADEwIYAAMTAhgAAxMCGAADEwIYAAMTAhgAAxMCGAADEwIYAAMTAhgAAxMCGAADEwIYAAMTAhgAAxMCGAADEwIYAAMTAhgAAxMCGAADEwIYAAMTAhgAAxMCGAADEwIYAAMTAhgAAxMCGAADEwIYAAMTAhgAAxMCGAADEwIYAAMTAhgAAxMCGAADEwIZAobjdbuq3ALQNbAgUxNLSkslkunjxIvUbARoGNgQKwuv1CoIgCILFYqF+L0CrwIZAQdy+fVu2IZvNRv1egFaBDYGCMJvNsg1FIhHq9wK0CmwIFEQikTCbzWazmfqNAA0DGwKFkkgknE4n9bsAGgY2BAAgBjYEACAGNgQAIAY2BAAgBjYEACAGNgQAIAY2BAAgBjYEACAGNgQAIAY2BAAgBjYEACAGNgQAIAY2BAAgBjYEACAGNgQAIAY2BAAgBjYEACAGNgSkzCc2Nzc3ONaOZWM/7JdQXw3QHrAhY5HNZmW72dzcXFtbW15eFkvA8vKy7FObm5uZTCabzVJfN1A1sCGds729vbGxsb6+vra2VgrHOTnsAQpPTEABbEiHZDIZeUpVuHdMh2MB35RCobFIsVwJlgQk2JBu2NnZyXWeJVtMj32orWGg4apL1o0L7dXfWfd0+gh9t0/1lzvkH7fddPfYh/xD4elw7IRvY3l5eX19fXNzc2dnh/ouAhpgQ9pma2trfX19ZWXls6M94JsaHnjbYx+692Nv/eWO4yymWPrOeuuS496PvT32oRFP6CTPUCsrKxsbG1tbW9T3FZQV2JAmyWQy6+vrxz/4xKNzwwNv7fX9tf9xvxymczJjunGhva1hYMQTmk+mPvuIhCmbQYANaYmdnZ2NjY3jn338Q2Gn1XPrkkMt1nPss1JXs9c/FF5MpY9/PsJ8Td/AhrTB1tbWMSnn98FZ94NXdy3dareeoy2p4aqrxz50zMRtbW0NkzW9AhtSNcdPvt4HZ9saBq78yUbvI8XTlT/Z7PX9R/kRJmu6BDakUjKZzFGPP/HoXH+n78aFdnLLKKmunW91P3gVjSQOvQmrq6vb29vUnxIoDrAh1bG9vX2oAS2m0sMDbzU888pXdy3dwwNvD80f0ZnRxPXvr09Q/GFdAhtSEdvb26urqwcHW2gsor/JV6668idbW8PAoZM1AjNynTEJpt/CiIoEbEgVHGVAXvf4tfOt5BagKt265BjxhA7eq5WVlXLlsCeunxIEQRBMZ1xl+Xu6BzakJJlMVlZWmkym0dHRMvw5GFDeZjQ88JbMjLJdZwRBEAT4UFGADSn5/e9/LwiCIAgVFRUl/UOZTAYGVKCunW/1uscPNaNSr6btGhF8qBjAhvbhdDoFjhL9lWw2u7m5CQMqtRltbGyUco8R1xlBEE4hP1QEYEP7qKioCAaD2Wx2enq6RDa0vb19sA4IBlQiM1peXi5d9nriL6dgQ0UBNrQPQRBMnyi6DWWz2YMr8f6hsO4rgMqpGxfa/UNhxU1eW1sryWOR6wxsqCjAhvZhNptLNCnb2NhQjI14dM5e308+bnUpe31/PDqneCza2Ngo4gcqSZI0cf0UckPFADa0j0QiUVFRIeenBUFIJpOF/85DU9Fe9/iVs4auAyq1rpy1HZyjra6uFrNLFjZUJGBDSrKfEATh9u3bBf62g6no6XCs4aqLfJQaRA1XXQc3YCviYxF22S4KsKEjMZvNJpPp4sWL+f34wUzQYirdYx+qqWwiH5yGUk1lk/vBK0UvSKmyRSAvYENHYrFYBEGwWCx5/Gwmk1EshwV8U0hFE+rGhXZFI0gZaovACYENHcno6KggCG63O9cfVEzEFlNpp9VDPg6h6tPWrmavYoK2ublZiuABOQEbOo7a2tpIJJLTj6yvr/NRHo/O1V/uIB9+EFP95Q7FItr6+nqJ4gecENhQ0djZ2VFszxrwTdWeu08+8CCFas/dD/imFBM07DNLCGyoOBysjXY/eEU+3qBj1GMf4j+v5eVlbDJLBWyoCChKE+eTqXs/9pIPM+izumvpVhwQQh1KBgU2VCgKD3ofnMWKmIZ07Xwrv4JGHU0GBTZUEIqE9PDAW5QFaU41lU39nT7YECGwofxRVCf22IfIRxSUt+z1/aIooqaRBNhQPhyskEaTqg4kOxEDldZlAzaUM9lslm9VXUyl4UG60V1LN9/2sbq6CicqA7Ch3NjZ2VF40F1LN/nggYqog06EkqJSAxvKAUWB4nwyhV55XerWJQe/kI/ixlIDGzopBz3o1iUH+YCBSqRblxx8zwecqKTAhk5ENpvlPSgaSaA4SPe6dr6VP7p6eXkZeaISARs6EXw+aDocw/b1BpHCiVZWVqgjUZ/Ahj4PvzYfjSTgQYaSwolWV1ep41GHwIY+A9+rgXyQMaXIWBd/a33DAxs6Dt6DsDZvZClW8bFZWnGBDR3J1taWyIEaRYPLdtPNx0PpTmE0ILChw9ne3uZjrqvZSz4MIHLxe8h+/PgRW1kXC9jQISg2tH/W4ycfAJBKxHrxZVBMVBRgQ0oUJUL+oTB56EOq0ognxBkRiomKAGxICb+F0PvgLPYPghSqqWzit7LGEn7hwIb2wael49E5nO8MHaorZ218MRGW8AsENrTHzs4OP+1H2yp0jOovd7BQWVpaQpKoEGBDe/AdG9hKEfqs+LM90ukl6vjVMLChXfhKxdBYhDzEIU2ITxKh4yxvYEOStL9KaD6ZQtcYdEJdO9/K93mgpjE/YENSNpvlq4RwxBiUk+792MuCZ3ExjfX7PIAN7WugR6UilIe87nEWQh+XPlJHtPYwug1tbm6yAJoOx1AlBOWhmsqm6XCMqyRao45rjWFoG8pms3uP06k0NlSE8tatSw7Wgo/1+1wxtA3xBdNooIcKFN/4Oj+3QB3dWsK4NpTJZFjQvA/OkgcxpHXVVDa9D87uTc1W0ORxUoxrQ3yxIvZUhIqihqsuFlTJxBx1jGsGg9oQn5n2usfJwxfSjYYH3rLQSi0sUke6NjCiDfGFQoupdO25++SxC+lGtefus1w1yohOiBFtiM9MO60e8sCFdCan1cMCLP4hSR3vGsBwNsRnplEoBJVCyjKiFZQRfQbD2RCfmUbfBlQi3bV0Y/H+5BjLhvjM9IgnRB6skI7F7xWbXsQ2IMdhLBviM9OomYZKKj5XvbCQoo59VWMgG+I3eO3v9JGHKaR78cd4fIglqEeAejGQDbGsEBbpofKIfyCKzX7AuWZHYRQb4jc2w6MQVDbxD0TR2Q/U40ClGMWG+E2FkBWCyqZr51tZ4E2Gp6nHgUoxhA3xtUJYIIPKLH7JLDqDB6JDMIQN8Y9C6GKFyqxblxws/KYmZ6hHgxrRvw3xp4/hJGiIRP6hMAvC1EKaekyoDv3bEH/yD8qmIRLx2+ZPhCapx4Tq0LkN8du8Ym8ziFBsR7R0Or2EbfP3o3Mb4rs38CgEEYp/IJpGhmg/OrehlZUV+YOPR+fIAxEysmoqm+LROTkaE/Hk2uo69eBQEXq2IX6dvqvZSx6IkMHFn3k//vot9fhQEXq2IT45jfOgIXLxpYxv/EH0djD0bEOsnz7gmyIPQQiqPm0NjUV2l+1Ti7FZNLvuolsb4pvI2hoGyOMPgqpPW9saBlhYjr4cpx4lakG3NsQ2nF5Mpa+ctZHHHwRV7++5fzv+DvMyGX3aEF8uhCYySFViLWbpdDocmqIeK6pAnzbE73Bmu+kmjzwIYrLddLPg9L0cox4rqkCfNsR6WeeTKZy9AalKNZVN88mUHJ+T4WkUEElqtiGTybS0lM9G4nwvK05khVQor3uchWjwTbjoY0dzqNSGIpGIIAherzePn+XLhRquushjDoIU4o+6Hx3Beplabcjr9QqCUFVVlcfPshmZ+hs4/vf/+j8mwcT07dc/yK9/+/UP/Ou/+8037Ef417/84iv2+pdffMX/E3v9//7Td4f+iT//4dpRf8LIF1I2scaO6cmZpXShna6KL2yTyVTgLywzKrUhm81WUVEhCEIymfPZu+x7Rv17Tv/nv/13H8fiYlrKSlJWWlxM869PTk7Kr0tZiX99ZGSEvT4yMsL/E3v9w4cPh/6JtbV1/vU//+EaLqSc4udlr0cCBY6XqqqqixcvykkMt9stCCod10eh0rdrNpvlByKn05nTD/J9ZJpoqS/RDcwVQTAVOICpr2CXwi+kPLLX97NAfeLOJ/nAYzabBUEwfQI2VARGR0fl+1hRUWE2m3P6WT4xpImqxdLcwpwRBEEvNlTohZRHfH/ZyLB/WVwp5Krl72xGfX19se5neVCjDVVUVNTW1kqS5HQ6BUGwWCwn/1l2GJkmNjn78ouv4vF4yW5kDhQ4enVzIeVUNJKQY3V2JjYRLHRLRjmJIQhCc3NzUe5kOVGdDcnW43a7JUlKJpPyo6bNZjvJz/LF0+pPDFWftgqCMDU1VdobejIKHL26uZByik8PPR8YLvDC5Qcih8NRlNtYZlRnQ/LMlmWmZY8/Yeafb2fVRGJIPaP3yy+++s9/+29cSDlV3PSQJEm5Th3Ug+psSBCEiooK9r9ynkieo30WzSWG1DN6cSHlV3HTQ5Ik1dbW5ppLVQlqtCF5Rsaoqqo6ocdrKzGkp9Grmwsps/j0UOHl1PK8rCi3scyo7k0ffPBJJpMnKafWXGKo+rS1+vTPpbmLOYMLIRGfHurvfV7gtcu9B0W5jWVGk2/6UDSXGJJFfdt2KTylQn0Fu2goN1S9Pz3k7n5a+OXDhojRXGJIVaMXdUMkUqSHCj/QNZvNFuU2lhn92BBrJdNKYqj6tPV3v/kmnVbFUcIFjl7dXEj5xdJD05Mzb/wh6vtHg35siG2Ar6HtFtWT2UXdEJXY8fZzyfmizMu0iH5saG+O/eAVeWwZbfTq5kLKr/5OHwvdVlsn9f2jQSc2xHe0augcDvWM3urTP+NCSOS0evZCt6Vrc3OL+hYSoBMb4pfJNLTVmZpGLy6ERnct3Sx0ex8+KTxLrUV0YkMaPaD1269/WF9XxVbEuBAq3bjQzkLX82RoMhyhvoUE6MSG+FPJyAMrJ1HfuV1+95tv/uvf63AhJGInl42NBvy+QrdA0yI6sSHWxjEdjpFHlRZHL+qGCDUdjrE1+6ePX1DfQgJ0YkNaXK2vVtNcpsDRq5sLIRE7QHEuOd/Z3kt9CwnQgw1ps5vMWq2mzC4W7AmFNXs92JBGV+v1NHp1cyEkamsYMPiavR5siD8q+q6lmzyqtDh6v/36h6o/NuBCSMQfW2bMNXs92JBGV+tVNXpxIYTiG1yNuWavNxuqPXefPKpOLvV0hOJCCHXlrI0F8KDnlQHX7PVmQ+Qhlauob94uuBBasQB++WLUgGv2erAhVrsIG8obk16OSyz8QkjEAnhsNFD4NoyaQ1c2pP5D61U7elG+SCu269DYaOChs4/6LpYbPdgQ2/AsGkmQx1NOMgkmlWR2Cxy9urkQKjEbmgi9hw1pEmZDmuvkUM8CE+qGaPU+OCvH8GR4uq3FRX0Xy40ebIg1lAV8U+TxpNHRW2BHqG4uhEoB39TuV+nkjL2pg/oulhs92NDKygpsqEBwIbRiNpSIJ2FDmoTZ0PDAW/J4yklffvFVPB6nvn+SVPDo1c2FUIkdWJaIJxvrWqjvYrnRgw2xxU6ve5w8nnIV9c3bBRdCK2ZD6XQaNqRJmA1pq71eVaMXxyXSim+yb6xrMVp3q65sqMc+RB5PGh29qBuiVY99iLehZXGF+kaWFdgQpdSTUilw9OrmQqjkfvAKNqRttJsbUs8CE+qGaMVyQ7INxWNJ6htZVvRgQ2wHWNhQ3hSYUtHNhVCJ2dBcch42pEnYgr22NqJW1ejFhdCKHSEtL9gbbeczXdkQyhfzBhdCK1a+GIt+QG5Ik7CeMs3ZUPXpn6lv3i64EFqFxiKspww2pEm022FfrZp1bhyXSCvWYS/bEPVdLDd6sCG23xBsKG9QN0QrZkPBwARsSJMwG5pPpsjjKSepZwvnAkevbi6ESvz50U0//UJ9F8uNHmxIu3tRqyezi7ohWrEAHhsNoMNek/A2VFPZRB5SBhy9urkQEtVUNrEAHvS8gg1pEk2fU2Yymf7//7tW/Z21+jvrH//lgonjn//xX+XXq7+z8q///d/9A3v97//uH/h/Yq//8z/+K//6H//lwvF/ovDjEvVxISTizykb9LzCJrCaZHNzk32Kty45yKPq5Pr26x/4YfNf/14nvyKL/1bnX6/4poa9XvFNDf9P7PU//+Ea/zpbPDrmT+BCqFR/uYMF8NPHg7AhTbK9vc0+RdtNN3lUQVBOst10swB2Odzu7qfUQ6rc6MGGdnZ22KfY1ewljyoIykn8Lh+tzZ04LlGrsE9Rc92tEDQ88FaOXnnrxZeDr6nHU7nRiQ2xtrLQWIQ8qiAoJ7FODrmhbCI4ST2eyo1ObIj1c2iughGC4tE5voR6LrFAPZ7KjU5siF+zv3LWRh5YEHRCXTlrY6H78sWoATeilnRjQ/yaff3lDvLYgqAT6tYlBwvd/kceA3ZySLqxIazZQxoVv1rf2d7b2d5LPZgI0IkN8Wv27gevyGMLgk6ormbv3jfoz+39vc+pBxMBOrEhiVuz19zZrZCRxXahTqUWG+ta/L4A9UgiQD82xNbs3wdnyWMLgk4otlo/OxNrrGuZDEeoRxIB+rEhtma/mEprq88eMqxqKpvYTkOBsZABN8OX0Y8N8YtlDVdd5BEGQZ9Vw1UXC9qnjwcb61oymQz1SCJAPzaUyWTYJ6q541shY4rvJmtr6WqxPqAeRjTox4YkSfr48ePu8632juiAjCh2LpCcnzZgb72MrmxIFJeRHoK0Ij4xJLdxvPGHqMcQDbqyIaSHIA3pYGLImPlpSWc2hPQQpCEpthkyZhuHjK5sSEJ6CNKOWGJIPrfesIkhSX82xIoYkR6C1Cw+MTQ2GjByYkjSnw0hPQRpQnxiqO/XZ0ZODEn6syGkhyBNiE8M/e2vDiMnhiT92ZCE9BCkBSExxKNDG1pdXWXfM7Xn7pMHHAQpVHvuPgtRJIYkXdoQvwWa0+ohjzkIUshp9bAQdTncBk8MSbq0IUmSFhd31yBwUAekQrHNPeaS89Y7dsO2kjH0aUPp9BL7trlxoZ087CCI6caFdhacI8P+xrqW5wPD1COGGH3aENbLINWKXyNztHYb80QgBfq0IYmbl0UjCfLIgyCmaCQhR6Z8OKK9qYN6rNCjWxti3faoY4TUo/rLHSwsBz2vGutafC/HqccKPbq1If6sjmc9fvL4g6Dq09ZnPX6+arGxrmUp/ZF6rNCjWxuSJGlhISV/3vPJFPrLIHLVVDaxc6KnJ2ca61qMeSrZQfRsQyvLe3WM937sJY9CyOC6a+lmAdn/yIOqRYaebSibze6tjHpC5FEIGVwjnpAcjel02vZze2Ndy9rqOvUoUQV6tiFJklILi8yJrp1vJQ9EyLC6dr6VhaK85euvXf3U40Mt6NyG+H0/+jt95LEIGVb9nb69WrbOx4Y9GfFQdG5DkiTNJeflz34xlUanK0Si2nP32SZn8ums1jt2Yx5JdihqtyGv15tMJhUvWiyWk/+G9OISHoggWh18FHrhGcl7RMj/YTKZkslkMpk0mUz5/Sr1oHYbslgsVVVV/CtutzvX+74wvyBHQDw6h5V7qMyqqWyaT+7Wjswl5xvrWvJuqV9aWpLdJxQKCYJgMplMJpMgqH0Ufxa1X4DFYhEEYXR0lL1SUVGR631PxOfYdxG2/oDKLH5bD/kgoLw3ObPZbLz7yCi+p7WI2m1Ivt0VFRXy/yaTSfnW5/p78EAEkYgvWZS39ShkdyH5O5i5jyAIZrM5FNJ88ZHabai5uVm+6XKGyO12C4LgcDhy/T2zkRj7RrLX95NHJ2QQ8Y9CchOZw96d93BIJBLycDCbzUtLS9lsNpvN5v3b1IPabUiSpNraWkEQnE6nJEkWi4U9GeXE9vY224TofXCWPDohg+h9cFZRshiZihYyHB49eiQIQk6rNOpHAzYkSZLZbJbdx2Qy8XminPgQjaO3Ayqn7v3Yu1fHP+wv8FHo4HDQDdqwIafTKQiC1+s1m815/5Lt7e10Oo0HIqg8qqlsmg7vpQLkR6Hgm3Dhw0FOVBf+e9SDNi5GzkxXVFTYbLZCfs/01AyWzKDyiM8Kyd0bLdYHRSlZlFfrC/896kEzFyOvC7DarfxYW11nD0TzyRSKqqESiS+bZlmhYvXTLy0twYZo8Hq9giBEIoW24YTehtl3FLZDg0okr3uchZnnyZDcvbG5uVWUsSBJEmyIhmJ9A6ytrse4XPWtSw7ykIV0pluXHCzAEvGkXCtU3M1eYUNkFKtEIvxuikUJctVQ0cUW6cVPHWT2po7iNrLqo1yIoSUbKhaZTCb8bpIFSlvDAHngQrqRvb5fkZkuvFZI9xjRhiRJmo3EWK46Hp27ctZGHr6QDsS3bqTTaXnT+7w7yIyDQW1IkqRQYIJ9a2EDEKgo4jf0kFs3rHfsy+IKdbCrHePa0GJqaW5uHrlqqFi6caGdLdKzLtaXg6+pI10DGNeGJEl6O/6Oz1Wj8x7KWzWVTaGxiCIzXax6Rd1jaBva3NyaiUQxNYMKFz8dmwi9R2Y6JwxtQ5IkTQQnU6m90zvuWrrJAxrSnBquulgIpVKLcmYaB2+cHKPbkCRJL56PsBiKR+fQ4QHlpNpz99nqGJuOWe/YcSr0yYENSXOJhfHXb1kYBXxT5JENaUgB31417NhoQJ6OFbdmWvfAhiRJkgJj72LRDyyYupq95MENaUJdzV4WNrHoB3l1DCfT5wpsaJfnA8OsoHExla6/3EEe4pDKVX+5g2+jb23ubKxrafrpFxQK5QpsaJe11fVBzyv2zRaNJLB+Dx2jK2dt0UiCBYx85AbOYs0P2NAe8VgyyJVWe93j5LEOqVb8Vh6sd+zp4xfUUaxJYEP7eD0SYIdNi+h6hY4Qv7PiXHJe3tWsrcWFYsX8gA0pedb/QuRAJRGkkO2mm4+QzvZeeYU+79PHAGxIybK4wieJkK6GeDVcdbG0tPhpZ8UibvBqTGBDhxCZir4eecNCbT6Zuna+lXwAQOS6caGdnUbPVwmhYLpAYEOH88IzMhF6zy+cobra4Ko9d59fGpsIvZerhFqsD9ZW16kDVtvAho7k0cOB2Zm9c6bQgm9kXTlr47d2nZ2J3WtoRUqoWMCGjiSTyTx09iXiSRZ8/qEwnMiAqqls8g/tHeiSiCflpTHrHXt0Jk4dp3oANnQca6vrnW29fAs+iokMKL5EKJValKulG+taJoKT1BGqE2BDn2Ep/dH14BHr8xBFscc+RD4woLKpxz7EPvp0Ou1o7UbzatGBDX2eeCzZ63rCl4pggzSDiN/MTPy0iUdjXcvzgWHqqNQVsKETMRmOPH08yEckZme6Fz8XE7muMSzPFx3Y0Enx+wJ8WaMoiiOeEDLWulRNZdPwwFv+s5aP2Wisa3HYu9GxUXRgQznwfGC479dnfHRi7Ux/UqyLiaLY9+sz2YPsTR1FPIceMGBDudHf+7zv12d8xvp9cBanLepGV87a+N0UFR6EjYRKBGwoZ54+fuFyuBVOhBprHUhRo5hOp10ONzyoDMCG8uHl4OvO9n31RNFIAn1nmta1863T4dihHuSwd8ODSgpsKE98L8fbWroUToRefI3q1iUH3y+WSi22tXQxD0I+qNTAhvJnIjjZ2tzJd3ssptLYKU1zamsY4Pfu4D3oobMPHlQGYEMFcdCJRFEcHniL5TNNqKaySVEclIgn5cMO5fogrM2XB9hQoURn4ra77fyuIKIoTodjNy60kw8z6BjduNDOJ4NEUZyenJF7VhvrWvp7n8ODygZsqAjEY8mmn35RFDfOJ1O2m27ywQYdKttNN7+BmSiKI8N+ef8g7GxffmBDxSG1kLY3dbgcbj5pLYpif6cPEzRVqaay6VmPn/+MUqlF1izWWNfywjNCHU2GAzZUNDY3tx46+/72Vwe/WZooiqGxCKqKVKJr51tDYxH+05mdibGNO5p++iUyFaWOIyMCGyoyvpfj1jt2fitrTNBUInt9v2Ii9nrkDZuIoTiIENhQ8YnOxJt++kXR8yGKon8ojBJHEt240K5oE0un06xLQ964AwlpQmBDJWFZXHHYu9tauhRr+YupdFezl3xYGkpdzV6+LEgUxVj0A6sMst6xYxNFcmBDpSKTyTwfGL7X0KqYoImiOB2Ood66DKq/3KFYkpdXxOTd7OVzVpfSH6kjBcCGSkzwTdh6x+5o7Y5FPyjGw7MeP1rzS6QrZ23uB68UNzwW/cC2cJUrg1AhrRJgQyUntZBua3E11rV4ngwpskXx6BxS10XXXUt3PDqnyASx41XliVjwTZg6LsAesKFykMlk/L6A9Y69tblTUW8timLAN9Vw1UU+enWgW5ccI56Q4vZOhN6z/gy5RQOnG6oN2FD5WEp//LWrv7Gupe/XZ3PJeZhRqQ1oLjnPL4e1WB+gLEidwIbKzURwssX64F5D69hoQDwAzKgoBiSK4thogKWi5SV5ZIJUC2yIgM3NraePXzTWtThauyfD0zCj4hrQZHiaT0W3tbjmEgvUnzk4DtgQGXOJBTl13dneCzMqlgF1tvfyqWi/L0D9OYPPAxuiRE5dN/30y/FmZLvpRn9s9WlrTWWT7aZbUQ99qAHJqWjUBGkF2BA9m5tbvpfjx5vRfDL1rMdv2KLH+ssdz3r8iqy+s/cAAAXcSURBVI6wowzoobMvHktSf6ogB2BDauEkZiSK4nQ41tXsNUjLfu25+13N3oOV0DLBwATryZDl7n4KA9IisCF1oTCjwNghGRAZ/1BYr5O1YyZfMoGx0EEDSi2kqT89kCewITXCm9G9htb+Rx7FHkaKyZrtplsHz0e15+7b6/u97vFDJ1+iKM7OxPofefhleBiQPoANqRfejBrrWlqbO0eG/QfrHhnvg7P9nb57P/Zq6BHpylnbvR97+zt9R828RFGcS86/HnnDNieDAekP2FA+TFz/rclkMpl+e32i5H8rk8lMBCfl8mtZPZ2PA2MhRXvaPj6KobFIj31Itev9DVdd7gevQmMR8eORFyGKYmAs1PvwicJ97E0dvpfjZd6izPW9yWQymUzfu8r5Vw0DbCh3XN+bTIJMWYxol2Vxxe8LyKVGbLJ2sENNweJCOuCb6rEPtTUMNFx1kfT0Xzlra7jqclo9/Z2+gG/qeOsRP02+2CEZrAjo6eMXZc5AT1y/7pIkaeL6qVN/eZfNZrOu6+X7wA0EbChXXN+fuv4uyyB4B3OJhecDw2yyZr1jdzncI8P+g3uJHPqgNJ9IBXxTz3r88uNS0Q8yuna+teGqq6vZ+6zHH/BNLS6kP+s7oijGoh9ej7zp6XysSP3IqfqJ4CTF7oiuM/Ij0Jnr19+V/Y8bCdhQbkxcPyWccXH/+9syPg/tI5PJTIYj/GStsa7F9nN736/PxkYDx6SQDvWm0Fgk4Jti6rEPMTmtnoarLiZ7fT//ryOeEP+DJ3EcRiKeHBsN9D58onjwYZOvl4OvCfeHnrh+Svj01MuBeVnxgQ3lhByZfFDypkTD2ur6ZDjy9PELe1MHP4xbmzufPh4MBiYUG9HSEot+CIyF+h95+M03FMWHfl9AHV1g2a4zgoJTf8GkrPjAhnLCdTAsVZUrWEp/DL4Ju7ufsikbk6O1u/fhk0HPq2BgYnpypjymMzsTCwYmBj2vejof8+2mB6ddLwdfq7HyMPvuL6e4T/tMF8UsXP/AhnJjf1ie6SJJDp2MucSC3xd46Ow7avD/7a+OzvbeQc+r1yNvJsPTTMetwR1GIp5kPxsYCw16Xrkc7oPr60pbtHe/8IxEpqJqPxLDdWb3kyZKBRoB2FDOZGUrOtOllajMZDLxWHIiOOl7Of7Q2cfW2k4i28/tne29Cn3WYg6q6adfHjr7XnhG3vhD8VhSU1v/uM4I9FNvfQMbyp2J66e0/3SeWkhHZ+K+l+P9vc+PeWLKT/amjofOvpeDr4NvwvFYUu3PO59BsSwBig9sKGf0HZXxWJJJfoBieujse+jsez4wzL8YmYryP6JxxzmUieun1JUB1B+woZyZuH5Kvy4EDoIPvOTAhvJAIzkhUCzwgZcY2BAAgBjYEACAGNgQAIAY2BAAgBjYEACAGNgQAIAY2BAAgBjYEACAGNgQAIAY2BDYh9vtpn4LwHDAhsA+LBbLxYsXqd8FMBawIbAPs9ksCILFYqF+I8BAwIbAPtxut7zbttfrpX4vwCjAhsAeS0tLFovl0aNHgiCYzWbqtwOMAmwI7GGxWJLJpCRJzc3NgiDggQiUB9gQ2OX27dujo6Psf6uqqpAhAuUBNgQkSZJGR0dNJhP/SiQSUbwCQImADQFJkqSqqipBEOQZGXsmEgSEBygHiDMgSZJ08Ixkk8lUVVVF/b6AIYANAUmSpIqKCuV5tEhRg3IBGwKSJEmJRKK2tlYQhNraWp/PZzaba2trqd8UMAqwIbAHO4dWKwfSAn0AGwIAEAMbAgAQAxsCABADGwIAEAMbAgAQAxsCABADGwIAEAMbAgAQAxsCABADGwIAEAMbAgAQAxsCABADGwIAEAMbAgAQAxsCABADGwIAEAMbAgAQAxsCABADGwIAEAMbAgAQAxsCABADGwIAEAMbAgAQAxsCABADGwIAEAMbAgAQAxsCABADGwIAEAMbAgAQAxsCABADGwIAEAMbAgAQAxsCABADGwIAEPM/VohjFXx0t7EAAAAASUVORK5CYII=" alt=""></span></b></div><div><br><b><span dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Kamran&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> </span></b><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Kamran&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">مجله رشد آموزشی </span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">– </span></b><b><span style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Kamran&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">تربیت بدنی 65 </span></b><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">–</span></b><b><span style="font-size:20.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Kamran&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> پاییز 1397</span></b></p> <b><span dir="RTL" style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Kamran&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></span></b></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2018-11-26T08:16:49+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه ریاضی متوسطه1 نشریه الکترونیکی1 http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4418 <div>با توجه به اهمیت یادگیری در روند تدریس و نقش موثر ارزشیابی در این زمینه و با توجه به اینکه ارزشیابی در برنامه های گروه درسی ریاضی دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 97-98 بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است امیدوارم مقالات منتخب زیر که از سایت گروه تالیف برگزیده شده اند مورد توجه همکاران عزیز قرار بگیرند:</div><div><br></div><div><br></div><div align="center"><br></div><ul><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://s9.picofile.com/file/8343891000/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="">یادگیری فراتر از محتوای آموزشی</a></li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://s8.picofile.com/file/8343890800/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%87%D8%AF%D9%81%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1.pdf.html" target="_blank" title="">الگوی ارزشیابی هدف محور</a></li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://s9.picofile.com/file/8343890942/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%E2%80%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="">مراحل ارزشیابی برنامه درسی</a></li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://s8.picofile.com/file/8343890834/safar_yadgiri.pdf.html" target="_blank" title="">سفر یادگیری</a></li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://s8.picofile.com/file/8343890900/ghalb_amozesh_parvaresh.pdf.html" target="_blank" title="">قلب آموزش و پرورش</a></li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://s9.picofile.com/file/8343890784/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D8%8C_%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D9%86%D8%B2_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA.pdf.html" target="_blank" title="">ریاضیات و عبور از طنز</a></li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://s9.picofile.com/file/8343890884/fava_amozesh_parvaresh.pdf.html" target="_blank" title=""> فاوا و آموزش و پرورش</a></li></ul> text/html 2018-11-26T06:46:32+01:00 baharestan-2.mihanblog.com سرگروه فیزیک متوسطه2 نمونه طرح درس http://baharestan-2.mihanblog.com/post/4417 <a href="http://s9.picofile.com/file/8341315176/tarhe_darse_chegali_sazandeh_garaii.pdf.html" target="" title="">نمونه طرح درس</a>