گروههای آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 22 دی 1398
ارسال توسط سرگروه عربی متوسطه2 خانم ستایش
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 13 آذر 1398

گروههای آموزشی ، اموزشوپرورش اموزش وپرورش ، آسیبهای اجتماعی اسیب های اجتماعی ، بهارستان دو ، گرئوهههای درسی

نظریهٔ انحرافات و ناهنجاری‌های اجتماعی

از نظر بسیاری از جامعهشناسان، انحراف نتیجه نارساییهای موجود در فرهنگ و ساختار اجتماعی جامعه است. هر جامعهای نهتنها هدفهــای فرهـنگی تجـــویزشدهای دارد، بلکه وسایل اجتماعی پذیرفته شدهای را نیز برای دستیابی به این هدفها در اختیار دارد. هرگاه این وسایل در دسترس فرد قرار نگیرند، احتمالاً آن شخص به رفتار انحرافآمیز دست میزند.

«رویکرد نابسامانی اجتماعی» یکی از نظریههای جامعهشناختی انحراف اجتماعی است. مهمترین نظریهپرداز در این رویکرد مرتن، جامعهشناس آمریکایی است که با الهام از اندیشههای دورکیم به تبیین انحرافات اجتماعی مبادرت ورزید. این رویکرد، هم در مورد کجروی فردی و هم در مورد کجروی گروهی بحث میکند. از نظر او، حالت بیهنجاری زمانی پیش میآید که چشمداشتهای فرهنگی با واقعیتهای اجتماعی سازگاری ندارند.

 مرتن کوشیده است، بیهنجاری را به انحراف اجتماعی ربط دهد. از نظر او، اشخاص منحرف از نظر زیستی نه عجیب و غریباند و نه نقص روانشناختی دارند، بلکه آنها درست همان کاری را انجام میدهند که در شرایط اجتماعی ساخت خاصی از آنها انتظار میرود [معیدفر،1390: 38]. وی معتقد است: فرد در نتیجه فرایند اجتماعی شدن، هدفهای مهم فرهنگی و نیز راههای دستیابی به این هدفها را که از نظر فرهنگی مورد قبول باشند، فرا میگیرد. هرگاه میان هدفهای مقبول اجتماعی و وسایل مقبول و قابل دسترس در جامعه تعارض ایجاد شود، فرد به ناهنجاری و کجروی روی میآورد [داوری، ۱۳۸2: 57-54].

وی گونههای متفاوت این کجروی ها را در چهار صورت زیر تصویر کرده است:

 1. کجرو، در عین پذیرش هدفهای اجتماعی، برای رسیدن به آنها از وسایل غیرمقبول استفاده میکند.

2. کجرو هدفهای مقبول جامعه را نمیپذیرد، اما برای رسیدن به مقاصد خود از وسایل مقبول جامعه استفاده میکند.در این مورد، افراد میکوشند وارد بدنه قدرت شوند و از راههای قانونی به مقصود خود برسند.

3. کجرو هدفهای مقبول جامعه و وسایل صحیح رسیدن به آنها را نفی میکند. در این مورد معمولاً آنان منزوی میشوند.

4. کجرو هدفها و وسایل مقبول جامعه را رد میکند و هدفها و وسایل مقبول خویش را مطرح میکند. [گیدنز، 1378 :140].

نام این چهار شیوه انطباق فردی به ترتیب عبارت است از: نوآوری؛ مناسکگرایی؛ انزواطلبی؛ شورش [معیدفر، 1390: 42]. مرتن با توجه به این الگوی کارکردگرایانه دو دسته رفتار انحرافی را تبیین کرد: یک دسته رفتارهای انحرافی از نوع آسیبهای اجتماعی، و دسته دوم رفتارهای انحرافی از نوع مسائل اجتماعی. اگر در جامعه میزان کمی از سوء یکپارچگی وجود داشته باشد، به گونهای که نه برای اکثر افراد آن، بلکه برای اقشاری از اجتماع، امکانات هنجارمند دسترسی به موفقیت فراهم نباشد، انحرافات اجتماعی در این جامعه عمدتاً از نوع آسیبهای اجتماعی هستند. اما اگر در جامعه سوء یکپارچگی به قدری باشد که اکثر اقشار جامعه و مردم نتوانند از طریق راهها و شیوههای هنجارمند به هدفهای مورد تبلیغ دسترسی پیدا کنند، در این صورت ما با مسئله بحران اجتماعی روبهرو میشویم [همان: 44].

 ادامه مطلب
برچسب ها: گروههای آموزشی، اموزشوپرورش اموزش وپرورش، آسیبهای اجتماعی اسیب های اجتماعی، بهارستان دو، گرئوهههای درسی،
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول 99-1398
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 24 مهر 1398
ارسال توسط سرگروه زبان انگلیسی متوسطه 2
مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 25 بهمن 1396
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 3 اردیبهشت 1396

پاورپوینت درس24مطالعات اجتماعی نهم

برای دریافت کلیک نمایید
برچسب ها: مطالعات نهم، اقتصاد وبهروری، سال تحصیلی 95-96، بهارستان دو، گروه های آموزشی،
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 15 اسفند 1395

تحقیقات برخی از متخصصان و صاحب‌نظران معایب در مورد درخت کاج دارد که از مضرات آن می‌توان به‌:

1- در برابر سموم و باران‌های اسیدی، آسیب‌پذیر است.

2- به دلایل مختلفی؛ آفت‌ها و آلودگی‌ها در اطراف آن انباشته می‌شوند.

3- به دلیل داشتن برگ‌های سوزنی شکل، سطح کم‌تری را پوشش داده و قدرت تصفیه آن کم‌تر از پهن‌برگ‌هاست.

4- ریشه‌های درخت کاج با اسیدی کردن خاک پیرامون خود و زیر درخت، مانع از رشد گونه‌های دیگر گیاهان می‌شود، زیرا درخت کاج پس از ده سال خاک را تبدیل به اکسید کلسیم یا آهک می‌نماید که آهک موجب سوختن گیاهان دور درخت کاج می‌شود و از طرفی با توجه به نقش کاج در هدایت رطوبت سطحی زمین به اعماق از این جهت است که دور درخت کاج علف چندانی نمی‌روید اگر گیاهی هم كشت شود نیاز به آب فراوان دارد؛ و نکته قابل توجه این جاست که تولید این اسید به حدی زیاد است كه برای كاشت درختان دیگر به غیر‌كاج باید محل كاشت كاج را تا عمق چهار متر خاك‌برداری کرد‌!ادامه مطلب
برچسب ها: درخت، درخت کاج، درختکاری، بهارستان دو، سال تحصیلی 96-95، تکنولوژی وگروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان،
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 1 اسفند 1395

دریاچه نمک از جاذبه های طبیعی استان قم به شمار می رود و فقط زمستان ها آب دارد. حضور ورقه های نمک وبرداشت آن که از اوایل تابستان در منطقه جنوبی این دریاچه آغاز می شود، دیدنی است دریاچه ی حوض سلطان با مناظر گوناگون و دیدنی خاص خود در فصلهای مختلف و در ساعات روز، مناظر بدیعی را به نمایش می گذارد. مردمان ساکن در روستاهای اطراف نیز در نظر دارند و از آن در بهبود زندگی خود استفاده می نمایند.

 


 

موقعیت جغرافیایی دریاچه حوض سلطان قم:

در ۴۰ کیلومتری شمال شهرستان قم و ۸۵ کیلومتری جنوب تهران و در حاشیه بزرگراه تهران قم قرار دارد این دریاچه با مساحتی حدود ۳۳۰ کیلومتر مربع که به دریاچه ساوه قم و دریاچه شاهی هم معروف است به مساحت تقریبی ۲۴۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر مربع و ۱۰۵۰۰ هکتار درشمال شرق شهرستان قم واقع شده است و رشته کوههای البرز درشمال ان قرار دارد وسعت و شکل دریاچه متناسب با ورود آب و میزان بارندگی آن در فصول مختلف سال متفاوت است. درمواقع بارندگی و ذوب برف های ارتفاعات اطراف چون بر میزان آب ورودی افزوده می شود، وسعت آن زیاد و در غیر از این ایام وسعت آن کاهش می یابد. بدین ترتیب سطح آب دریاچه پیوسته درنوسان است.

در موقع پرآبی سطح دریاچه گسترش می یابد و آب آن اراضی پست و شوره زار باتلاقی پیرامون را می پوشاند و دریاچه بزرگی به طول ۸۰ و عرض ۶۰ کیلومتر تشکیل می دهد که به نام دریاچه حوض سلطان یا کویر نمک مشهور است. رودهای متعددی به این دریاچه وارد می شوند که عموما" از اراضی شوره زار و نمکی اطراف عبور می کنند. آبهایی که به این دریاچه می ریزد دایمی نیست و به علت عبور از طبقات نمکی، بی نهایت شور است. وسعت و شکل دریاچه متناسب با ورود آب و میزان بارندگی آن در فصول مختلف سال متفاوت است. در مواقع بارندگی و ذوب برفهای ارتفاعات اطراف، چون بر میزان آب ورودی افزوده می شود، وسعت آن زیاد و در غیر از این ایام، وسعت آن کم می شود. بدین ترتیب سطح آب دریاچه پیوسته در نوسان است.

حوض سلطان در سال ۱۸۸۳ میلادی و بر اثر ساخت جاده شوسه تهران قم تشکیل شد. این دریاچه شامل دو چاله جدا از هم؛ یکی به نام «حوض سلطان» و دیگری به نام «حوض مره» است که با آبراهه باریکی به هم وصل می شوند. حوضه باختری (حوض سلطان) دارای بلندی ۸۰۶ متر از سطح دریا است که به طور معمول از روان آب های سطحی تغذیه می شود. حوضه خاوری (حوض مره)، افزون بر روان آب ها، رودهای متعددی به این دریاچه وارد می شوند که عموما" از اراضی شوره زار و نمکی اطراف عبور می کنند. از جمله این رودها می توان به رود شور و قره چای اشاره کرد.

 ادامه مطلب
برچسب ها: بهارستان دو، حوض سلطان، موقعیت جغرافیایی، سال تحصیلی 96-95، گروه های آموزشی،
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 1 اسفند 1395
مخروط افکنه یکی از پدیده های مهم و پر فایده طبیعی است که طی فرایندی تشکیل میشود. رودخانه در مسیر خود سنگ هایی را کنده و با خود حمل میکنند که این سنگ ها در طول مسیر رودخانه به هم برخورد کرده و شکسته میشوند. سپس این مواد، در انتهای مسیر رود خانه ته نشین میشوند و پدیده ای مخروطی شکل را درست میکنند که به آن مخروط افکنه میگویند.


  • فواید:
مخروط افکنه ها محل تجمع آب های زیر زمینی اند و علاوه بر این ،معادن براخی مواد در مخروط افکنه ها وجود دارد.و البته مخروط افکنه ها در به وجود آوردن خاک های مناسب و حاصل خیز نیز نقش مهمی دارند.

  • انواع رسوبات مخروط افکنه:
رسوبات سیلابی صفحه ای - رسوبات رودخانه ای - رسوبات فربال شده - رسوبات جریانی خرده دار .
برچسب ها: فواید مخروط افکنه، گروه های آموزشی، سال تحصیلی 96-95، بهارستان دو،
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 24 بهمن 1395
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 24 بهمن 1395
همکاران محترم برای شرکت در همایش ملی هویت اسلامی ایرانی می توانند آثار خود را حول محورهای همایش تا تاریخ بیستم فروردین ماه 96 به آدرس اراک خیابان شهید شیرودی اداره کل استان مرکزی دبیرخانه همایش هویت اسلامی-ایرانی ارسال نمایید.

برای دریافت فایل همایش کلیک کنید.
برچسب ها: سال تحصیلی 96-95، مطالعات اجتماعی، تکنولوژی وگروه های آموزشی، بهارستان دو، هویت ملی /بخشنامه، بخشنامه،
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 17 بهمن 1395

آموزش مبتنی بر جستجوگری روی چه مهارت هایی تاکید دارد؟

در آموزش مبتنی بر جستجوگری انتظار می رود فراگیرنده مهارت های زیر را به دست آورد:

• بتواند پدیده را به دقت مشاهده کند.

• بتواند عوامل موثر در یک پدیده را تشخیص دهد.

• بتواند عواملی که تاثیر زیادتری در مساله دارند را تشخیص دهد.

• بتواند در حالی که عوامل دیگر را کنترل می کند، به بررسی رابطه دو عامل با همدیگر بپردازد.

• بتواند با تحلیل درست داده های به دست آمده، رابطه دو کمیت بررسی شده با همدیگر را کشف کند.

• بتواندکار خود را به نحو قابل فهمی به شکل کتبی و شفاهی برای دیگران ارائه کند.
برچسب ها: آموزش مبتنی بر جستجوگری، گروههای آموزشی، سال تحصیلی 96-95، بهارستان دو،
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 10 بهمن 1395

الگوی تدریس كاوشگری


مقدمه: رویكرد مكاشفه ای بر تلاش و سخت كوشی مبتنی است. یعنی معلم به طورمستقیم پاسخ نمی دهد، بلكه كوششی دو جانبه، سبب رسیدن به حقایق می شود. روش های اكتشافی همواره باید با تقویت كننده های مناسب همراه باشند. در غیر این صورت،فراگیرندگان از دامنه ی فعالیت خودداری خواهند كرد و باید برای آنان تفهیم شود كه مستقیما˝ به آنها كمكی نخواهد شد و اگر تلاش نكنند به هدف نخواهند رسید .
هدف: دراین الگو جستجوی مفاهیم كاملا˝ به عهده ی دانش آموزان گذاشته می شود و معلم بافراهم آوردن زمینه، فرایند تدریس را به گونه ای هدایت می كند كه فراگیرندگان مفهوم مورد نظر را كشف كنند و راهنمایی های معلم، براساس فعالیت های فراگیرندگان و محتوای آموزش، متفاوت است بنابراین هدف نهایی این الگو پرورش فعالیت های ذهنی و مهارت های فرایندی دانش آموزان است.

 ادامه مطلب
برچسب ها: گروه های آموزشی، بهارستان دو، سال تحصیلی 96-95، گروه ها،
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 26 دی 1395
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 12 دی 1395
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 12 دی 1395
ارسال توسط سرگروه مطالعات اجتماعی متوسطه اول
(تعداد کل صفحات:3)      [1]   [2]   [3]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟

صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات