گروههای آموزشی ناحیه دو بهارستان
فعالیت های کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی
حدیث موضوعی

مرتبه
تاریخ : شنبه 4 بهمن 1393

ادبیات فارسی2                           درس19

حدیث جوانی:

1.من مانند قطره ی اشکی هستم که برای عزیزانم جاری شده ام و مانند خار بی ارزش هستم که در سایه ی حمایت بزرگان قرار دارم.

2.ای جوانی به یاد زیبایی ها و شادابی های تو مانند گل بنفشه غمگین و افسرده ام.

3.من مانند خاک در آرزوی دیدار تو خسته و ناتوان شده ام و مانند اشک با شور و هیجان به دنبال تو روان شده ام.

4.من در عمر خود،لذت های جوانی را تجربه نکرده ام و از زبان دیگران توصیف آن را شنیده ام.

5.هیچگاه در سلامتی و آسایش نبوده ام و به آرزو هایم نرسیده ام.

6.روزگار،موی سپید را(پیری) مجانی به من نداده است.من برای بدست آوردن آن،سرمایه ی جوانی ام را پرداخته ام.

7.ای درخت سرو به آزادگی خود افتخار نکن.آزاده ی واقعی من هستم که از همه ی وابستگی ها دل بریده ام.

8.ای رهی،اگر از مردم دوری می کنم از من ایرادی نگیر؛زیرا مانند آهویی هستم که از مردم گریزانم.

در کوچه سار شب:

1.در این جامعه(ایران) هیچ کسی به فکر دیگری نیست و سکوت مطلق همه جا را فرا گرفته است.

2.در این ظلمت اختناق(دوران حکومت ستم شاهی)کسی به فکر آزادی و رهایی از ظلم و ستم نیست.

3.بیهوده در انتظار فریادرسی به سر می برم اما افسوس که هیچ امیدی به آزادی و رهایی نیست.

4.دل آشفته ی من از این بدتر نخواهد شد؛زیرا غم جامعه مانند خنجری است که از این بدتر نمی تواند به من ضربه بزند.

5.جامعه ی ما مانند گذرگاهی پر از ظلم و ستم است که در آن هیچ صدایی به جز صدای غم و اندوه به گوش نمی رسد.

6.وقتی نمی خواهی چیزی بشنوی(گوش شنوا نداری) انتظار ندارم که به حرف های من پاسخ دهی.هیچ عاقلی با ناشنوا حرف نمی زند.

7.مانند درختی هستم که سایه و ثمری ندارد و سزاوار ریشه کن شدن هستم وگرنه هیچ کسی درختی را که مفید باشد قطع نمی کند.

 

 

برای مشاهده معانی درس 22 اینجا کلیک کنید
برچسب ها: معانی و بیان، آموزش زبان و ادبیات فارسی، زبان وادبیات فارسی متوسطه دوره ی دوم 2، فارسی دبیرستان، بهارستان2، بهارستان 2، آموزش و پرورش،
ارسال توسط سرگروه ادبیات متوسطه2
مرتبه
تاریخ : جمعه 3 بهمن 1393
باد چیست ؟
 
باد جریان هوایی است که از مراکز پرفشار به طرف مراکز کم فشار به حرکت در می‌آید.

هر چه شیب فشار (تفاوت فشار) بین دو نقطه بیشتر باشد شدت جریان هوا نیز بیشتر خواهد بود. تفاوت فشار دو نقطه را گرادیان فشار می‌گویند.

1- بادهای آلیزه (تجارتی) :
 این بادها در نیمکره‌های شمالی و جنوبی به ترتیب از شمال‌شرقی به جنوب‌غربی و از جنوب‌شرقی به شمال‌غربی در حال وزشند بادهای تجارتی در زبان‌های اسپانیولی‌ـ ایتالیایی و فرانسوی به ترتیب Alisios و Alisei و Alizes در زبانهای آلمانی تحت عنوان Passat می‌نامند. تمام این اسامی فاقد منشاء شناخته شده‌ایی هستند.

این بادها در بین منطقه پرفشار جنب حاره و همگرایی میان حاره‌ایی در بخش اعظمی از این مناطق در تمام طول سال می‌وزد و با ثبات‌ترین بادهای کره زمین هستند.

در نیمکره‌ جنوبی به علت مداومت فشار زیاد جنب حاره، بادهای تجارتی به طور منظم وزیده و طوقه‌ایی را تشکیل می‌دهند. از این رو تجارتی‌های سطحی در نیمکره شمالی حالات منظم‌تر و قویتری دارنده وسعت نفوذ کمربند تجارتی‌ها در نیمکره شمالی در حدود 2500 کیلومتر و در نیمکره جنوبی در حدود 3000 کیلومتر است.

در سطح فوقانی کمربند حاره در حدود 10 کیلومتری از سطح زمین، بادهایی با جهت مخالف تجارتی‌ها می‌خورند، که آنها را آنتی‌ترید (ضد تجارتی) می‌گویند.

 2- بادهای موسمی :
کلمه موسم دارای ریشه عربی است و به معنی فصل است. به بادهایی که در فصول متضاد سال با جهات مخالف می‌وزند موسمی‌ها گفته می‌‌شود.

این بادها در زمستان، به صورت جریان سردی از خشکی به دریا و در تابستان به صورت جریان هوای مرطوب و گرمی از دریا به خشکی می‌وزند.

در تابستان‌ها، قاره آسیا گرم شده و به علت تشکیل کم‌فشارهای حرارتی گسترده در خلیج فارس و آسیای مرکز و دشت راجستان هند، از اقیانوس هند و آرام بادهایی به جهت این مراکز کشیده می‌شوند این شرایط همزمان با استرالیا و توأم با تشکیل یک آنتی‌سیلکون در روی آن می‌باشد که بادهای خروجی از آن، ضمن عبور از استوا با جهت جنوب غربی به جهت آسیا کشیده می‌شوند و موسمی‌های تابستانی در آسیا را بوجود می‌آورند.

3- بادهای غربی:
در گستره جهانی اغلب در عرض های میانه و بین حدود 35 تا 65 درجه عرض جغرافیایی و یا به عبارت دیگر از پر فشار جنب حاره به مناطق کم فشار جنب قطب شیوع دارند.

این بادها از نظر جهت و استمرار دارای خصوصیات متغیرند در سرعت و جهت حرکت آنها جریانات موجی بویژه سیلکون‌های سیار و آنتی سیلکون‌هایی که در منطقه نفوذ این بادها از غرب به شرق حرکت می‌کنند اثر عمده‌ای دارند از اینرو ممکن است بادهای مذکور ضمن وزش از غرب به شرق خصوصیات طوفانی هم داشته باشند در زمستان‌های نیمکره شمالی توسعه آنتی‌سیلکون‌های قاره‌ایی و بعضاً حتی سیکلون‌‌ها از توسعه بارز بادهای غربی ممانعت به عمل آورده و بدین جهت بادهای مزبور به نحو بارزی بر روی اقیانوس‌ها توسعه می‌یابند ولی چون در عرض‌های میانه نیمکره جنوبی، شرایط قاره‌ایی تقریباً حاکمیتی ندارد. بادهای غربی هم تقریباً حالت کمربند جهانی بخود گرفته‌اند.

4- بادهای محلی :
این بادها منطقه کوچکی را در برگرفته و معمولاً منحصر به لایه‌های بسیار پایین اتمسفر است.

5- نسیم دریاو خشکی :
این بادها حاصل تفاوت روزانه درجه حرارت بین دریاها و خشکی‌ها است. به هنگام روز، میزان فشار هوای دریاها در مقایسه با خشکی‌های همجوار به علت پایین بودن نسبی درجه حرارت بیشتر است از این رو جریان هوایی از طرف دریا به طرف خشکی برقرار می‌شود و شب هنگام خشکی‌ها سرد شده و به علت افزایش فشار هوای سطوح آنها جریان بادی از خشکی به سوی دریا می‌وزد.

 6- بادهای کوه و دره :
این بادها در اتمسفر آزاد، در نتیجه تفاوت گرمای حاصله بین دره‌ها و دشت‌ها که منجر به اختلاف فشار بین نواحی یاد شده می‌شود، بوجود می‌آیند.

7- فون (Foehn) :
باد گرم و خشکی است که در سمت پشت به باد یک پشته کوهستانی بروز می‌کند و این نام منشاء خود را از آلپ گرفته است.

زمانی که هوای نسبتاً مرطوبی بر پشته کوهی صعود می‌کند سرد شده، تراکم حاصل از این امر به صورت بارندگی در جهت رو به باد ظاهر می‌شود و چنانچه در ارتفاعات ذخیره‌ایی از هوای سرد انباشته نباشد جریان هوا ضمن گذر از پشته کوهستانی به تدریج در شرایط بی ‌در رو، در داخله پشت به باد گرم و خشک می‌شود به طور کلی، در زمان جریان این باد، میزان نم نسبی به طور ناگهانی پایین می‌آید بارندگی قطع می‌شود.

در زمان حداکثر شدت باد، درجه حرارت به حداکثر خود می‌رسد و عموماً از میزان فشار هوا کاسته می‌شود. ذوب برف‌های زمستانی، خشکی و سوزاندن مزارع و ایجاد شرایط مساعد برای حریق جنگل‌ها از دیگر نشانه‌های بروز بادهایی با خصوصیات باد «فون» است.

 
برچسب ها: اموزش جغرافی، آموزش جغرافیای دبیرستان، مفاهیم مرتبط با دروس جغرافیا ی متوسطه دو، آموزش و پرورش نسیم شهر، بهارستان 2، اداره، سرگروه،
ارسال توسط سرگروه جغرافیا و زمین شناسی متوسطه2


من عاشق محمدم /صلی الله علیه و آله/

در پی اهانت مجله فرانسوی به رسول‌الله الاعظم، محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله، پیشنهاد و درخواست می کنم این تصویر و متن زیر؛ در فضای مجازی بازنشر دهید:


I love Mohammad "P.B.U.H"

I hate terrorism.
I condemn insulting the holy prophets.

٠٠٠٠٠٠٠٠

من عاشق محمدم
از تروریسم متنفرم
توهین به پیامبران الهی را محکوم می کنم...

 

برچسب ها: محکومیت توهین به پیامبر عظیم الشان اسلام، بهارستان 2، بیانیه آموزش و پرورش شهرستان بهارستان بخش بوستان نسیم شهر در محکومیت توهین به حضرت محمد (ص)، بیانیه آموزش و پرورش در محکومیت اهانت به پیامبر اکرم(ص)،
دنبالک ها: بیانیه آموزش و پرورش در محکومیت اهانت به پیامبر اکرم(ص)،
ارسال توسط مدیر اجرایی
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 30 دی 1393

فرض کن حضرت مهدی به تو ظاهر گردد

ظاهرت هست چنانی که خجالت نکشی؟

باطنت هست پسندیده صاحب نظری؟

خانه ات لایق او هست که مهمان گردد؟

لقمه ات در خور او هست که نزدش ببری؟

پول بی شبهه و سالم ز همه دارائیت داری؟

آن قدر که یک هدیه براش بخری؟ 

حاضری گوشی همراه تو را چک بکند؟

با چنین شرط که در حافظه دستی نبری؟

واقفی بر عمل خویش تو بیش از دگران

می توان گفت تو را شیعه اثنی عشری؟
برچسب ها: شعر اشعار دینی دین و زندگی معارف اسلامی، بهارستان2، بهارستان 2، اموزش و پرورش بهارستان دو، گروه ها ی آ موزشی، حضرت عصر ارواحنا فداه امام زمان عج، اخبار آموزش و پرورش بهارستان نسیم شهر بوستان و گلستان،
ارسال توسط سرگروه دین و زندگی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 28 دی 1393

چگونه معلمی کارآمد در کلاس باشیم؟

 

معلم کارآمد و اثربخش فردی است که علاوه بردانسته‌های علمی، توانایی مدیریت کلاس درس خود را داشته باشد و با توجه به موقعیت و ویژگیهای دانش‌آموزان شیوه مدیریتی متناسب با آن را انتخاب می‌کند. در بعضی از مواقع شرایط کلاس ایجاب می‌کند جوی دوستانه و صمیمی حاکم شود و در زمان دیگر اقتدار معلم و سخت‌گیری‌های او زمینه مناسب برای پر بار بودن کلاس خواهد بود. معلم با ذکاوت و توانمند در عین حالی که در کلاس جوی آرام فراهم می‌کند در جهت رسیدن به هدفهای آموزشی خود گام موثری بر‌ می‌دارد و رعایت نکات زیر می‌تواند در کارآمدی ‌او موثر باشد.

نکات مورد توجه: 

1. قبل از شروع کلاس هدف خود را از ارائه محتوی درس مشخص ‌سازید.

2. با یک‌ برنامه‌ریزی دقیق و داشتن طرح درس مناسب وارد کلاس شوید.

3. دانش آموزان را از هدف آموزشی خود آگاه سازید.

کلاس

[ چهارشنبه بیست و دوم دی 1389 ] [ 0:45 ] [ فیروزجایی ]ادامه مطلب
برچسب ها: معلم کارآمد، فاکتورهای معلم نمونه، گروه های درسی آموزشی بهارستان2، آموزش و پرورش، عصمت مهری کارشناس گروهه ای آموزشی، بهارستان 2، گروه های آموزشی،
ارسال توسط سرگروه ابتدایی - خانم اصغری
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 28 دی 1393

علت آتش سوزی در جنگل ها


  

the-cause-of-the-fire-in-the-forest(1)

آسمونی : آتش سوزی بزرگترین دشمن جنگل بوده و زیانهای وارده از آن در درجه اول، زیان به جامعه جنگل می باشد. در آتش سوزی ها بزرگترین حفاظت، سعی در کوچک نگاه داشتن سطح آتش سوزی است و حفاظت از زیان این آفت و بکارگرفتن تکنیکهای مختلف و خاموش کردن جنگل قبل از انتشار آن بزرگترین هدف جنگلبان می باشد.
آتش سوزی در جنگل بخاطر موقعیت مناطق جنگلی که اغلب محیطی باز می باشد، بصورت آزاد و بدون اینکه با مانعی برخورد کند انتشار پیدا می کند و به هر طرف پیشرفت کرده و در جهت های مختلف آتش سوزی ادامه پیدا می کند.

 ادامه مطلب
برچسب ها: مطالب آموزشی، گروه های درسی، بهارستان2، اخبار جغرافی آتش سوزی اتش سوزی، آمار دروس آموزش و پرورش، کارشناسی تکنولوزی و گروهها اموزشی، بهارستان 2،
ارسال توسط سرگروه جغرافیا و زمین شناسی متوسطه2
مرتبه
تاریخ : جمعه 12 دی 1393

چکیده مقالات فصلنامه شماره 4 فلسفه و کودک

عنوان: فصلنامه آموزشی- پژوهشی - تحلیلی

 

 

جایگاه بحث در تولید معرفت در برنامه‌ درسی فلسفه برای کودکان

چکیده‌

مباحثه و مفاهمه برخلاف گفتگوی معمولی، کنش و واکنشی زبانی ـ‌ معرفتی است که جامعه‌ انسانی را به کشف حقیقت نزدیکتر میسازد. بررسی جایگاه چنین گفتگوی روشمندی در تولید معرفت در «فلسفه برای کودکان» سؤال اصلی نوشتار پیش روست. فلسفه برای کودکان یک روش تأمل مباحثه‌یی است که با بیست و پنج قرن نظامهای فکری و نظریات گوناگون‌‌ مرتبط بوده و درباره» ماهیت عالم و ویژگیهای یک زندگی پسندیده و پرورش خرد میباشند. از زمان سقراط، مباحثه یا بعبارتی گفتگو راهی خردجویانه جهت کشف حقایق دانسته شده است. در پژوهشهای اخیر چند تدبیر شناختی مربوط به آموزش یادگیری مشخص شده‌اند که مباحثه و یادگیری همیارانه، در زمره‌ تدابیری قرار میگیرند که به رشد فراشناختی کودکان و نوجوانان کمک میکنند. کودکان هنگامی که در یک کندوکاو مشترک از تجارب یکدیگر بهره میبرند، در ساحت معرفت خویش نتایجی را تولید میکنند که درک و ماندگاری آن بیش از زمانی است که نتیجه‌یی در یک مجموعه تدریس مستقیم انتقال پیدا میکند. مهمترین رهیافتِ با هم فکر کردن، دستیابی شرکت کنندگان به مهارتهای شناختی و فراشناختی است.

کلیدواژگان

بحث،مباحثه، کندوکاو، کندوکاو مشترک، فلسفه برای کودکانادامه مطلب را مشاهده کنید
برچسب ها: فلسفه، p4sc p4 c p4 4c p 4 c، فلسفه و کودک، امزش و پرورش، بهارستان 2، بهارستان 1، منطقه شهرستانهای استان تهران،
ارسال توسط سرگروه فلسفه متوسطه2
مرتبه
تاریخ : سه شنبه 9 دی 1393

برای فهمیدن ارزش 1سال

با دانش آموزی حرف بزن که مردود شده!

برای فهمیدن ارزش 1ماه

با مادری حرف بزن که یه بچه نارس بدنیا آورده!

برای فهمیدن ارزش 1هفته

با ویرایشگری حرف بزن که برای یه مجله هفتگی کار می کند!

برای فهمیدن ارزش 1دقیقه

با کسی حرف بزن که با کمی تاخیر قطارو از دست داده!

برای فهمیدن ارزش 1ثانیه

با کسی حرف بزن که تونسته از یه تصادف سنگین جلوگیری کند!

برای فهمیدن ارزش چند صدم ثانیه

با نفر دوم المپیک صحبت کن که با اختلاف چند صدم ثانیه شده نفر دوم


دوست عزیز!

ساعت همین جور داره جلو میره!

حواست باشه!

هرلحظه زندگیت رو، مثل گنج باارزش بدون!

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9G2J868ML9EUu330K5iL-kWYIw3P2c6gQWata3tPj8NvtYeZVew
برچسب ها: کارگروهی، کار گروهی، گروه های اموزشی، گروه های آموزشی، گروههای اموزشی، گروههای آموزشی، بهارستان 2،
ارسال توسط سرگروه مدیران متوسطه2
مرتبه
تاریخ : شنبه 6 دی 1393
بسمه تعالی
به اطلاع همکاران محترم می رساند؛ جلسه کارگاهی آزمایشگاه شیمی روز سه شنبه در تاریخ 93/10/9 ساعت 12-9 در پژوهشسرای دانش آموزی شهید احمدی روشن واقع در گلستان برگزار می گردد.


http://www.tkdilam.com/wp-content/uploads/2014/06/meting1.jpgبرچسب ها: جلسه کارگاه همایش کنفرانس، بهارستان 2، iiha hlmozwsh، www.gbaharestan2.ir، gbaharestan2.it،
ارسال توسط سرگروه شیمی متوسطه2
درباره بازی:
در هر مرحله 20 جمع و تفریق اعداد صحیح  از دانش آموز پرسیده میشود.
دانش آموز باید مختصر شده عبارت رو با حذف کردن پرانتزها و مثبتهای اضافه اون بدست آورده و تایپ کنه و بعد جواب اون رو هم بصورت ذهنی(از قاعده اعداد هم علامت و مختلف العلامت)حساب کرده و بنویسد.
هر پاسخ درست یک نمره برای او خواهد داشت و اگر پاسخ رو اشتباه بنویسه جواب صحیح نشون داده میشه ولی امتیازی نخواهد گرفت.سعی شده حالتهای مختلفی که ممکنه دانش آموز یک سئوال رو بدرستی پاسخ میدهد در نظر گرفته بشه و به اونها امتیاز داده بشه.
سئوالات در 4 سطح طراحی شده که از  ساده به سخت تنظیم شده و اعداد هم بصورت تصادفی در بازه(50-و50+) تولید میشوند.
برای دانلود فایل فشرده بازی با حجم200 کیلوبایت روی آیکون مقابل کلیک نمایید

برچسب ها: بهارستان2، بهارستان 2، ناحیه 2 بهارستان، ناحیه2 بهارستان، بهارستان ناحیه 2، بهارستان ناحیه2، مدیریت اداره آموزش و پرورش،
ارسال توسط سرگروه ریاضی متوسطه2(آقای قره داغی)
مرتبه
تاریخ : شنبه 6 دی 1393
سورس طیف رنگها (۳۱ کیلو بایت)
دانلود

» سورس برنامه Paint بسیار پیشرفته (۴۷ کیلو بایت)
دانلود

» سورس ویروس با آنتی ویروسش (۵۹ کیلو بایت)
دانلود

» سورس برنامه Timer جهت خاموش کردن کامپوتر در موعد مقرر (۳۵۶ کیلو بایت)
دانلود

» متوقف کردن برنامه در تاریخ معین شده
برچسب ها: آموزش و پرورش، اموزش و پرورش، اموزش وپرورش، آموزش وپرورش، درس های گروهی، تکنولوژی و رسانه آموزشی، بهارستان 2،
ارسال توسط سرگروه ریاضی متوسطه2(آقای قره داغی)
مرتبه
تاریخ : دوشنبه 1 دی 1393

برای دریافت فایل مجموعه هشتم اینجا کلیک کنیدبرچسب ها: مجموعه هشتم پوشاک، طراحی دوخت، استاندارد های آموزشی، بهارستان 2،
ارسال توسط سرگروه طراحی و دوخت

به نام خدا

 

 

در این پست با هدف آشنایی بیشتر شما دبیران محترم با سرگروه های درسی، به معرفی سرگروه های درسی منطقه در مقطع متوسطه دوره اول می پردازیم و به روز فعالیت سرگروه ها در كارشناسی تكنولوژی و گروههای آموزشی منطقه اشاره خواهیم داشت:

 

١- آقای محسن امیری - سرگروه درس ریاضی - روز فعالیت شنبه

٢- آقای سلمان شیر علی پور- سرگروه درس فرهنگ و هنر- روز فعالیت شنبه

٣- آقای مجید دهقان زاده - سرگروه درس قرآن و معارف اسلامی و عربی- روز فعالیت یكشنبه

٤- گروه مدیران؛ خانم معصومه خوشحال طلب (سرگروه) خانم طیبه كرمی و آقای محمد خاتمیان (عضو گروه) - روز فعالیت دوشنبه

٥- خانم سمیرا معصومی - سرگروه درس علوم تجربی - روز فعالیت چهارشنبه

٦- خانم زینب آقا زاده - سرگروه درس مطالعات اجتماعی - روز فعالیت چهارشنبه

٧- آقای اصغر فرهنگ - سرگروه درس ادبیات فارسی - روز فعالیت چهارشنبه 

 
برچسب ها: معرفی سرگروه های درسی منطقه (متوسطه ی دوره ی اول)، سرگروههای درسی منطقه بهارستان دو متوسطه دوره ی اول، کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی ناحیه2 بهارستان، بهارستان 2، بهارستان2، عصمت مهری کارشناس تکنولوژی و گروه های آموز شی ناحیه بهارستان 2،
ارسال توسط گروه های آموزشی

 

کارشناسی تکنولوژی و گروههای آموزشی ناحیه دو بهارستان ، کلینیک مجازی کارشناس تکنولوزی و گروه های اموزشی بهارستان2 ، کلنیک مجازی

 

کلینیک مجازی درس رایانه نظری متوسطه دوره ی دوم

 

با سلام و عرض ادب

به اطلاع می رساند؛ کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان امسال نیز همچون گذشته برای افزایش تعامل با دبیران محترم و در جهت پاسخگویی به سوالات همکاران و دانش آموزان، اقدام به راه اندازی کلینیک مجازی پرسش و پاسخ به صورت درس به درس (اینجا را ببینید...) نموده است و از طریق کلیک بر روی درس مورد نظر آماده دریافت سوالات همکاران و دانش آموزان می باشد.

همکار ارجمند و دانش آموز گرامی! برای ارتباط بیشتر با سرگروه درسی رشته خود می توانید در بخش نظرات این پست انتقادات، ایده ها، پیشنهادات و پرسش های خود را مطرح کنید و در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت نمایید.

 

کلینیک مجازی
طبقه بندی: مدیران اجرایی **، 
برچسب ها: کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی، کلینیک مجازی گروه های درسی، بهارستان 2،
ارسال توسط مدیر اجرایی
امروز زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست.( مقام معظم رهبری )

کتاب ارزشمند و نفیس مشق های ماندگار، مشتمل بر زندگی نامه شهدای فرهنگی استان بوشهر منتشر شد.


برچسب ها: آمادگی دفاعی امادگی دفاع، سرگروه، گروه های آموزش و پرورش درسهای، معرفی و انتشار کتاب های، بهارستان 2،
ارسال توسط سرگروه آمادگی دفاعی
(تعداد کل صفحات:5)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

آرشیو مطالب
نظر سنجی
آیا از عملکرد (اطلاع رسانی، نو و بروز بودن محتوا، کاربردی بودن مطالب و...) وب سایت گروه های آموزشی ناحیه دو بهارستان رضایت دارید؟

صفحات جانبی
دبیرخانه های استانی
امکانات جانبی
ذکر روزهای هفتهدر این وبلاگ
در كل اینترنت


یک پیام بفرستید
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو